Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun asemakeskushanke etenee – yhteistoimintasopimus, kiinteistökauppa ja asemakaavan muutosluonnos yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn

Julkaistu 18.02.2022

Oulun kaupunki ja alueen maanomistajat, Senaatin Asema-alueet Oy ja Senaatti-kiinteistöt, ovat saaneet päätökseen neuvottelut Asemakeskuksen alueen maankäytön yksityiskohdista, joiden pohjalta on valmisteltu alueen toteutusta ohjaava yhteistoimintasopimus, kiinteistökauppa ja asemakaavan muutosluonnos. Senaatti-kiinteistöt myy Oulun oikeus- ja poliisitalon kiinteistön Oulun kaupungille osana alueen kokonaisjärjestelyjä.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta käsittelee asiaa tiistaina 22. helmikuuta ja kaupunginhallitus päättää yhteistoimintasopimuksesta ja kiinteistökaupasta maanantaina 14.3.2022. Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen hallitukset käsittelevät asiaa 28.2.2022.

Asemanseutu muuttuu moderniksi osaksi kaupunkia

Kehitystyö Oulun Asemakeskuksen alueen nykyaikaistamiseksi on kestänyt pitkään. Yhteistoimintasopimuksen syntyminen on merkittävä askel kaupungin keskeisen alueen muuttumisessa eläväksi ja omaleimaiseksi uudeksi kaupunginosaksi. Tavoitteena on, että alueen asemakaavan muutos on lainvoimainen vuoden 2023 loppuun mennessä, minkä jälkeen alueen rakentaminen käynnistyy. Kiinteistökauppa Senaatti-kiinteistöjen ja Oulun kaupungin välillä mahdollistaa oikeus- ja poliisitalon kiinteistön kehittämisen kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

”Tahtotila Oulun Asemakeskuksen kehittämiseksi on vuosien ajan ollut vahva ja paine alueen kehittämiseksi on ollut erittäin suuri. Yhteistoimintasopimuksen sekä asemakaavan muutosluonnoksen eteneminen päätöksentekoon tarkoittaa isoa edistysaskelta Asemakeskuksen toteuttamisessa. Oikeus- ja poliisitalon tontti siirtyy kiinteistökaupan myötä kaupungin omistukseen ja kehitettäväksi. Yhteistyö kaupunkimme vetovoiman vahvistamiseksi on erittäin tärkeää ja merkityksellistä niin Senaatin Asema-alueet Oy:n, Senaatti-kiinteistöjen kuin Väyläviraston, VR-Yhtymä Oy:n ja Oy Matkahuolto Ab:n kanssa”, kiittelee Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

”Oulu on pohjoisen Suomen merkittävin kohtaamis- ja kauppapaikka sekä liikenteen solmukohta. Asemakeskuksen alue suunnitellaan toimivuuden ja matkailun kasvun tarpeisiin, joilla on iso merkitys vaikutusalueelle ja sille, millainen mielikuva Oulusta matkailijoille syntyy. Asemakeskuksen toimivat matkaketjut, turvallinen ja toimiva liikkumisympäristö lämpimine odotustiloineen helpottaa lopulta eniten kaupunkilaisten ja Oulussa työskentelevien arkea”, Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Marko Kilpeläinen pohtii.

”Asemakeskus on valmistuessaan kaupunkiarkkitehtonisesti vaikuttava kokonaisuus. Alueen kehittämisen tarkat reunaehdot määritellään asemakaavan muutosta laadittaessa. Asemakeskukseen toteutuu asuntoja, toimistotilaa sekä asemapalvelukeskus, johon sijoittuu muun muassa linja-autoasema ja matkustajapalveluita. Lisäksi asemakaava mahdollistaa liike- ja palvelutilojen sekä hotellin rakentamisen. Keskustamaisen kaupunkirakenteen jatkumista junaradan yli Raksilaan tukevat osaltaan myös mahdollinen monitoimiareenan sijoittuminen oikeus- ja poliisitalon tontille sekä yliopiston ja kaupan keskusliikkeiden suunnitelmat”, esittelee nykyisiä suunnitelmia Oulun kaupungin asemakaavapäällikkö Kari Nykänen.

Suunnittelu- ja tontin­luo­vu­tus­kil­pailulla etsitään alueen toteuttaja

Yhteistoimintasopimuksessa on maankäytöllisten tavoitteiden lisäksi sovittu Asemakeskuksen alueen suunnittelun ja toteutuksen aikaisesta yhteistyöstä, kustannusjaoista ja muista vastuista. Yhteistoimintasopimuksen pohjalta Senaatin Asema-alueet Oy järjestää Oulun kaupungin kanssa yhteistyössä avoimen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, jonka kautta haetaan alueen kehittäjäkumppanit.

”Yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen on lähtölaukaus hankkeen toteutumiselle. Tavoitteenamme on käynnistää alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu mahdollisimman pian yhteistoimintasopimuksen allekirjoittamisen ja asemakaavan muutosluonnoksen hyväksymisen jälkeen”, kertoo Senaatin Asema-alueet Oy:n toimitusjohtaja Marko Härkönen.

Kilpailu käynnistyy keväällä 2022 asemakaavan muutosluonnoksen pohjalta ja sen myötä etsitään parasta suunnitelmaa alueen toteuttamiseksi. Kilpailualueeseen kuuluu asemapalvelukeskus sekä asuinkorttelit. Oikeus- ja poliisitalon kiinteistö ei kuulu kilpailualueeseen.

”Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittaneen toimijan kanssa tehdään alueesta kiinteistökaupan esisopimus. Toimija osallistuu myös kaavaehdotuksen laadintaan Oulun kaupungin ja Senaatin Asema-alueet Oy:n kumppanina. Kytkemällä toteuttaja mukaan kaavoitusprosessin aikana saamme arvokasta osaamista rakentamisvaiheen toteutuksesta ja varmistumme siitä, että alue toteutuu laadukkaasti”, Senaatin Asema-alueet Oy:n kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen toteaa.

Oikeus- ja poliisitalon tontille etsitään uutta käyttö­tar­koitusta

Senaatti-kiinteistöt myy oikeus- ja poliisitalon kiinteistön Oulun kaupungille osana alueen kokonaisjärjestelyjä ja maanomistuksen selkeyttämistä. Oikeus- ja poliisitalon kehittäminen edellyttää erillistä asemakaavan muutosta. Senaatti-kiinteistöt vastaa tontilla olevan rakennuksen purkamisesta ja Oulun kaupunki tontin tulevasta kehittämisestä.

Oulun kaupungin selvitys monitoimiareenan vaihtoehtoisista sijaintipaikoista valmistuu vuoden 2022 alussa. Selvityksessä tarkastellaan areenan sijoittamista oikeus- ja poliisitalon tontille ja vaihtoehtoisesti Raksilan urheilupuistoon.

Alueen suunnit­telussa korostuu arjen sujuvuus

Yhteistoimintasopimuksen ja asemakaavan muutosluonnoksen taustalla on huolellinen suunnittelu- ja asemakaavoitustyö. Suunnittelun tavoitteena on, että alueelle rakentuvan joukkoliikenneaseman myötä arkinen liikkuminen helpottuu ja nopeutuu. Saavutettavuus ja palvelut kohtaavat niin kaupunkilaisten arjessa kuin matkailijan hyvänä kokemuksena.

”Väylävirasto kehittää samanaikaisesti valtakunnallista rataverkkoa ja Oulun ratapihaa. Ratapihan tulee palvella raideliikennettä ja matkustajia vielä vuosikymmenien päästä, joten suunnittelutyö tehdään huolella”, toteaa Väyläviraston liikenneverkkojen suunnittelun toimialajohtaja Pekka Rajala.

”VR-Yhtymä Oy:n katse on sujuvissa ja saumattomissa liikkumisen ratkaisuissa, jotka kannustavat ilmastoystävällisen raide- ja joukkoliikenteen kyytiin. Operaattorina kehitämme toimintaamme jatkuvasti matkustajien tarpeita ja toiveita kuunnellen. Haluamme huolehtia, että matkaketjut ja vaihtaminen eri kulkumuotojen välillä on mahdollisimman helppoa asemilla. Toimivassa matkaketjussa päivä- tai yöjunamatka jatkuu sujuvasti asemalta eteenpäin ja aina perille asti”, tiivistää VR-Yhtymä Oy:n kiinteistöjohtaja Juha Antti Juutinen.

Yhdyskuntalautakunta käsittelee ja esittää yhteistoimintasopimuksen ja kiinteistökaupan kaupunginhallitukselle, sekä päättää asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville asettamisesta kokouksessaan tiistaina 22.2.2022. Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen hallitukset käsittelevät asiaa 28.2.2022. Oulun kaupunginhallitus päättää yhteistoimintasopimuksen ja kiinteistökaupan kokouksessaan 14.3.2022.