Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oululainen start-up, Oulu Water Alliance Oy on valittu yhtenä suomalaisena yrityksenä eurooppalaiseen Climate-KIC Accelerator -ohjelmaan

Julkaistu 01.09.2015

Ohjelma toimii Euroopan toimielimen, innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) alaisuudessa ja on ainoa EU: n kiihdytysohjelma, joka keskittyy ilmastovaikutusten vähentämiseen liittyvien Cleantech- innovaatioiden kaupallistamiseen. Ohjelman avulla yritykset saavat opastusta paikallisten yritysten perustamiseen, taloudellisia avustuksia (in-kind, know-hown siirtoon liittyvää koulutusta sekä liiketoimintaosaamista).

Owazone-prosessi jossa ei synny jätetä

Maailmalla rakennetaan uusia vedenpuhdistamoita aivan uudella teknologialla. Makean veden niukkuus ja teollisuuden päästöjen ympäristövaikutukset tuovat uuden merkityksen tämän arvokkaan resurssin uudelleen käyttöön ja sen sisältämän energian talteenottoon. Jätevesien sisältämien yhdisteiden raja-arvot ovat vähitellen tiukentuneet ja veden kierrättämiseen eri prosessivaiheissa on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Tämä ajaa uusiin sovelluksiin, energiatehokkaimpiin ratkaisuihin; kohti prosessia, josta ei synny jätettä.

OWA tuo uusien innovaatioiden, haihduttamisen ja kiteytysteknologian avulla täysin uudenlaisia jäteveden käsittelyvaihtoehtoja useille eri teollisuuden aloille, erityisesti kaivos- ja metalliteollisuudessa syntyville jätevesille.

Jokainen jätevesi on yksilöllinen ja sisältää aina tiettyjä suoloja tai yhdisteitä. Usein ratkaisu on yhdistelmä eri tyyppisiä käsittelyvaihtoehtoja. OWA:n kehittämän ratkaisun avulla tuotetaan konsentrointia ja kiteytystä hyödyntäen erityyppisiä kidemäisiä suoloja. Kiteytyneet suolat ovat puhtaita ja niillä on kaupallinen arvo. Prosessin avulla voidaan jätevedestä saada jopa merkittävää liikevaihtoa. Jäljelle jäänyt lauhde voidaan puhdistaa käyttötarkoituksen mukaan jopa juomakelpoiseksi vedeksi tai palauttaa takaisin prosessiin.

www.ouluwateralliance.fi