Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oululainen Monidor voitti HUS:n tiputushoitojen etävalvonnan kilpailutuksen – arvo jopa 2 miljoonaa euroa

Julkaistu 20.11.2023

HUS-yhtymä kilpailutti tiputushoidon etävalvonnan ja valitsi palveluntuottajaksi terveysteknologiayrityksen Monidor Oy:n. Sekä vuodeosastoille että kotisairaalaan soveltuva palvelu tutkitusti helpottaa ja tehostaa hoitotyötä, säästäen samalla kustannuksia. Hankinnan kokonaisarvo voi nousta jopa 2 miljoonaan euroon.

Infuusiohoitojen etävalvontapalvelujen markkinajohtaja Monidor Oy on voittanut HUS:n infuusio- eli tiputushoitojen etävalvonnan tarjouskilpailun. Nelivuotisen puitesopimuksen arvo on jopa 2 miljoonaa euroa.

- Myös vuodeosastojen ja kotisairaaloiden täytyy kehittyä ajassa ja on hienoa että pääsimme auttamaan HUS:ää tässä etämonitoroinnin pioneerina. Tavoitteemme on, että neljän vuoden sisällä HUS-alueella olisi käytössä noin 1000 etävalvontalaitetta helpottamassa hoitajien arkea. Palvelumme on ainutlaatuinen, mistä kertoo sekin, että olimme kilpailutuksessa ainoa tarjoaja, toteaa Monidorin toimitusjohtaja Mikko Savola.

Kilpailutusta alettiin valmistella HUS:ssä jo 2021 ja Monidorin palvelu on ollut siitä lähtien testikäytössä Haartmanin sairaalassa sisätautiosastolla. Viimein kahden vuoden jälkeen kilpailutus on saatu päätökseen ja palvelua päästään tarjoamaan alueen osastoille laajasti.

Palvelu on jo ennestään käytössä 40 sairaalassa ja kotisairaalassa ympäri Suomen. Lisäksi palvelua käytetään Ruotsissa, Sveitsissä ja Japanissa.

- Kotisairaaloiden merkitys ja rooli tulee kaikilla markkinoilla kasvamaan, Savola ennustaa.

Helpotusta hoitotyön arkeen

Monidorin etävalvonta antaa kokonaisnäkymän osaston tai kotisairaalan vapaasti tippuville eli painovoimaisille infuusioille. Hoitaja voi yhdellä silmäyksellä nähdä, sujuvatko kaikki meneillään olevat tiputushoidot hyvin.

- Tarjoamme hoitajille mielenrauhan lisäksi yksinkertaisen ratkaisun hyvin yleiseen hoitotyön haasteeseen. Palvelun avulla ylimääräiset infuusiohoitoon liittyvät tarkistuskäynnit poistuvat, mikä vapauttaa hoitajien aikaa muihin tehtäviin. Eristyshuonekäyntejä vähentämällä säästetään suojavarusteita ja siten materiaalikustannuksia, Savola havainnollistaa palvelun konkreettisia hyötyjä.

Maaliskuussa 2022 julkaistun terveystaloustieteellisen tutkimuksen mukaan infuusiohoidon etävalvonta maksaa itsensä takaisin yli 2,6-kertaisesti.

Optiot vitaalitoimintojen ja infuusiopumppujen valvontaan

HUS:lle on tarjottu painovoimaisen infuusiohoidon etävalvonnan lisäksi sopimuksessa myös optiot infuusiopumppujen ja vitaalitoimintojen etävalvontaan.

- Infuusiohoitoja annetaan pumpuilla, kun käytetään vahvoja lääkeaineita kuten sytostaatteja. Pumppujen osuus infuusiohoidoista on vuodeosastoilla noin 10 -20 prosenttia, mutta ne ovat tärkeä ja oleellinen lisä palveluportfolioon: Nyt infuusiohoitoja voidaan valvoa etänä kokonaisvaltaisesti, kun sekä pumput että painovoimainen infuusiohoito kuuluvat saman palvelun piiriin. Ensimmäinen projekti on jo käynnissä Etelä-Savon hyvinvointialueella Eloisassa ja myös HUS:lle on tarjottu tämä optio, Savola kertoo.

Etävalvonta on integroitu Monidorin yhteistyöyrityksen B. Braunin infuusiopumppuihin. B. Braun kuuluu maailman suurimpaan lääketieteellisiä laitteita valmistavaan Braun-konserniin.

- Laajennamme ja syvennämme tuote- ja palveluportfoliotamme yhteistyössä strategisten kumppanien kanssa, Savola kertoo.

HUS:lla on optio myös vitaalitoimintoja seuraavaan Monidor Vitals -palveluun. Sykettä ja happisaturaatiota mitataan ranteeseen puettavalla pulssioksimetrillä, johon Monidorin etävalvonta on integroitu.

- Tämä yhteistyö on toteutettu OEM-sopimuksella amerikkalaisen Nonin Medicalin kanssa. Uskon, että puettavaan elektroniikkaan yhdistetty etävalvonta tulee terveysteknologiassa laajenemaan, Savola toteaa.

Yli 560 000 euroa rahoitusta tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen

Monidor onnistui halvaantuneesta taloustilanteesta huolimatta keräämään syksyllä 2023 yli puoli miljoonaa euroa rahoitusta.

- Tässä taloustilanteessa saamamme rahoitusta voi pitää todellisena torjuntavoittona. Keskitymme nyt Suomen lisäksi kumppanien kanssa vahvistamaan asemiamme markkinoilla, joille olemme jo rantautuneet. Tuotekehityksen strategisten kumppanuuksien lisäksi olemme panostaneet kansainvälistymisessä paikallisiin jakelijakumppaneihin, kertoo Savola.

Ruotsissa Monidorin myynnin jakelijakumppanina toimii ApoEx ja Japanissa Senko Medical.

- Laajempaan skaalautumiseen etsimme strategista kumppania, jonka kanssa kansainvälinen kasvumme voi nopeutua merkittävästi. Tämä voi olla esimerkiksi johtava infuusiopumppu- tai potilasmonitorointivalmistaja, jonka tuotteeseen oma palvelumme voidaan integroida saumattomasti, Savola kertoo.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikko Savola
mikko.savola@monidor.com
puh. +358 50 378 8890

Monidor Oy
Monidor on oululainen 2015 perustettu terveysteknologiayritys, joka on erikoistunut helppokäyttöisten ja innovatiivisten etävalvontapalveluiden kehittämiseen sairaaloiden vuodeosastoille ja kotisairaaloihin. Infuusiohoidon etävalvonta lanseerattiin 2021 ja nyt myös infuusiopumppuja ollaan integroimassa etävalvontasovellukseen. Lisäksi uutena tuotteena etävalvonta laajenee vitaaliparametrien seurantaan. Monidorin tavoitteena on helpottaa hoitajien työtä ja parantaa potilasturvallisuutta. Yrityksen toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen ja vaikuttavuuteen, jotka näkyvät konkreettisesti tiiviinä yhteistyönä sairaaloiden kanssa, aktiivisena palautteiden keräämisenä ja hyötyjen mittarointeina. Monidorin vahvuuksia ovat kokemus ja osaaminen sekä hoitotyöstä sairaaloissa että monipuolisesti teknologian eri osa-alueilta.