Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulu Suomen toiseksi suurin terveysteknologiakeskus

Julkaistu 16.08.2017

Terveysteknologia-alan yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa on huimat 2,5 miljardia euroa. Taantuma ei ole hidastanut vahvaa ja tasaista kasvua myöskään Oulussa, missä terveysteknologian vientiliikevaihto kasvoi kolmanneksella vuosina 2011–2016.

Kuva: Innomentarium Oy:n toimitusjohtaja Jouni Ihme esitteli raporttiaan Oulun yliopistolla.

Suomalainen terveysteknologia on arvostettu ja kasvava vientiala maailmalla. Innomentarium Oy:n toimitusjohtaja Jouni Ihmeen laatiman raportin mukaan suomalaisten terveysteknologia-alan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on huimat 2,5 miljardia euroa. Ihme esitteli raportin tuloksia 16.8. järjestetyssä terveysteknologia-alan innovaatioyhteistyöhön paneutuvassa tapahtumassa Oulun yliopiston TellUs innovaatioareenalla. Tapahtuman järjestäjänä toimi Oulun yliopiston Centre for Health & Technology (CHT).

Terveysteknologian vienti on jatkanut kasvua tasaisesti ja ainoana myös taantuman aikana, eikä loppua ole näkyvissä. Terveysteknologian liitto HealthTech Finlandin toimitusjohtaja Saara Hassinen kertoo, että vientitilastoja on kerätty 20 vuoden ajalta.

”Kasvu on ollut tasaista, 5-10 prosentin luokkaa vuosittain. Vuosi 2016 oli erittäin hyvä 10 prosentin kasvulla, kun taas vuonna 2015 kasvua oli seitsemän prosenttia”, Hassinen sanoo.

Oululla merkittävä rooli Suomen terveysteknologia-alalla

Vahva ja tasainen kasvu valtakunnallisesti näkyy myös Oulussa. CHT:n johtaja Maritta Perälä-Heape kertoo, että Oulussa terveysteknologia-alan yritysten vientiliikevaihto kasvoi 31 prosentilla vuosina 2011-2016. Tämä nousu näkyy Jouni Ihmeen raportissa.

”Suurin osa suomalaisesta terveysteknologiasta menee vientiin. Terveysteknologiayritykset, jotka sijaitsevat yliopistosairaalapaikkakunnilla, vastaavat yli 95 prosentista suomalaisen terveysteknologia-alan liikevaihdosta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen yritykset muodostavat 1,8 miljardilla eurolla suurimman, 71 prosentin osuuden tuosta summasta. Yllättävää oli kuitenkin se, että Oulu oli yliopistosairaala-alueista toiseksi suurin 267 miljoonan euron liikevaihdolla”, Ihme toteaa.

Ihmeen raportista käy myös ilmi, että Oulusta löytyy lähes neljännes terveysteknologia-alan yrityksistä (25 prosenttia 130 yrityksestä) ja viidennes työpaikoista (19 prosenttia 11 420 työpaikasta). Helsinki pitää ykköspaikkaa näissäkin tilastoissa Oulun ollessa selvällä erolla toiseksi suurin terveysteknologiakaupunki. Turku, Tampere ja Kuopio ovat myös merkittäviä keskuksia, kun taas yliopistosairaalattomat paikkakunnat muodostavat yhdessä Turun ja Tampereen suuruisia lukuja. Vaikka erot ovat näin selviä, ei nykyinen tila ole Ihmeen mielestä välttämättä pysyvä.

”Yliopistosairaaloiden rahoitusta on leikattu 2000-luvun alun 90 miljoonasta eurosta viime vuoden 15 miljoonaan euroon. Tänä vuonna summa on hieman suurempi, 20 miljoonaa, mutta vuosituhannen alun luvuista ollaan kaukana. Tällainen kehitys tekee hallaa tulevaisuuden terveysteknologibisnekselle ja voi jopa kymmenessä vuodessa romahduttaa alan kehityksen.”

Yhdessä maailmalle kilpailun sijaan

Vaikka terveysteknologia on kasvanut merkittäväksi 2,1 miljardin euron tuotevientiliiketoiminnaksi, ei alan ja kaupunkien kannata levätä laakereillaan. Hassinen uskoo, että avittamalla pienyrityksiä tasainen 5-10 prosentin vientiliikevaihdon kasvu saadaan jyrkempään nousuun. Ihmeen raportin tulokset Oulusta tukevat Hassisen näkemystä – viidesosa oululaisista terveysteknologiayrityksistä tekee 98 prosenttia paikallisten alan yritysten vientiliikevaihdosta.

”Ei myöskään ole alan yritysten ja alueiden etu, että alueet kilpailevat keskenään. Pienyritysten pitäisi löytää toisensa ja suuremmat yritykset sekä muodostaa ekosysteemejä ja luoda konsepteja, joita on helpompi viedä maailmalle kuin yksittäisratkaisuja. Maailman markkinat ovat suuret ja niissä riittää kaikille tekemistä. Paikallisesti niin julkiset kuin yksityiset toimijat ja tutkimuslaitokset ovat löytäneet toisensa ja tekevät yhteistyötä, jossa Oulu on selvästi edelläkävijä”, Hassinen sanoo.

Maritta Perälä-Heapen mukaan Oulun etu on OuluHealth-ekosysteemi, jossa terveysteknologiayritykset ja julkiset toimijat työstävät yhdessä alan kasvua ja kehitystä. OuluHealth on yksi Oulun innovaatioallianssin viidestä ekosysteemistä, joiden tavoitteena on luoda Oulun vetovoimaisuutta lisäävä innovaatioekosysteemi. Se tehostaa korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kehittymistä ja kansainvälistymistä.

”Oulu on jo aktiivinen toimija kansallisesti. Meillä on vetovastuu Innovatiiviset Kaupungit –projektin Tulevaisuuden terveys –ohjelmassa, jossa pyritään alueiden yhteisten kokonaisuuksien edistämiseen. Näyttäydymmekö me kuitenkaan vielä kansallisesti yhtenä, sitä pitää miettiä ja työstää. Suomeen ei saa syntyä liian montaa saman aihealueen osaamiskeskittymää. Oulun innovaatioallianssin ekosysteemimallista saisi hyvän pohjan kansalliseen yhteistyöhönkin. Löytyyhän mallin toisintoja jo muualtakin, kuten Health Capital Helsinki. Tätä on hyvä rakentaa kansalliseksi ja kansainväliseksi toiminnaksi”, Perälä-Heape summaa.

Lisätietoja:

http://www.oulu.fi/cht-fi/node/47383

Maritta Perälä-Heape, johtaja, Centre for Health and Technology (CHT) maritta.perala-heape@oulu.fi 040 673 4159

Jouni Ihme, toimitusjohtaja, Innomentarium Oy jouni.ihme@innomentarium.fi 040 068 9824

Saara Hassinen, toimitusjohtaja, HealthTech Finland saara.hassinen@teknologiateollisuus.fi 040 531 1661

Oulun innovaatioallianssi on Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oamk:n, Osekkin, VTT:n, PPSHP:n, Luken ja Technopolis Oyj:n yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on viedä Oulu maailman huipulle valituilla viidellä painopistealueella. Kansainvälinen Oulu on pohjoismaiden nopeimmin kasvava kaupunkiseutu ja huippupaikka liiketoiminnan kasvulle ja uusille avauksille. Oulun innovaatioallianssin tavoitteet vuosina 2016-2020 ovat:

  • Oulun vetovoimaisuutta lisäävä innovaatioekosysteemi, joka tehostaa korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kehittymistä ja kansainvälistymistä
  • Arktisuuteen ja pohjoisuuteen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen

OuluHealth-ekosysteemin ydintehtävä on tuoda toimijoilleen synergiaetuja yhteistyöstä. OuluHealthin tavoitteena on luoda maailmanlaajuisen terveydenhuollon tulevaisuuden ratkaisuja. OuluHealth Labs –testausympäristöt mahdollistavat palveluiden ja tuotteiden testaamisen autenttisissa ympäristöissä, ja OuluHealth Sparks -rahoituksen kautta yritys voi saada omanpääoman ehtoista lainaa pilotoinnista koituviin kustannuksiin.