Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulu alkaa kehittää asukkaiden elämää ja palveluita parantavia innovaatioita maailmanlaajuisessa 20:n kaupungin ryhmässä

Julkaistu 19.11.2012

Oulu on päättänyt osallistua 20 kaupungin maailmanlaajuiseen verkostoon, Citymart.com, jonka tavoitteena on löytää ja ottaa käyttöön lupaavimmat ratkaisut sosiaalisiin ja kaupungistumiseen liittyviin haasteisiin. LLGA|Cities Pilot the Future –yhteisö julkisti maanantaina 19.11.2012 "Kaupungit tulevaisuuden suunnannäyttäjinä" –ohjelmansa, johon myös Oulu on sitoutunut.

Oulu hakee LLGA:n kautta uusia innovaatioita uusien sisältöjen tarjoamiseksi eri asiakastarpeet huomioiden erityisesti Oulun museoiden ja tiedekeskuksen yhteisen organisaation aloittaessa toimintansa vuoden 2013 alusta. Maailmanlaajuisen verkoston kautta markkinoidaan ja kehitetään elämyksellisten oppimisympäristöjen luomista, jossa hyödynnetään uutta teknologiaa. Tulevassa palvelutarjonnassa yhdistyvät historia, taide, luonnontieteet ja tekniikka. Oulu painottaa yleisötyössä toiminnallisuutta ja vuorovaikutteisuutta.

Hankkeeseen osallistuvien kaupunkien asukasmäärä vaihtelee alle sadastatuhannesta 21 miljoonaan. Kaupunkien yhteinen asukasluku on 121 miljoonaa. Mukana ovat seuraavat kaupungit: Aalborg, Barcelona, Boston, Christchurch, Eindhoven, Fukuoka DC, L’Hospitalet, Lagos, Lavasa, Lontoo, Mexico, Oulu, Pariisi, Rio de Janeiro, Rosario, San Francisco, Sant Cugat, Sheffield, Tacoma, Terrassa ja York.

Seuraavien 18 kuukauden aikana ohjelman puitteissa arvioidaan noin 1000 ehdotusta haasteiden ratkaisemiseksi. Kaikissa ohjelmaan osallistuvissa kaupungeissa toteutetaan pilottihankkeita, joiden tavoitteena on parantaa asukkaiden elämänlaatua.

Yhteisön yhteistyökumppaneita ovat ohjelmistoyritys Oracle, YK:n maailmanlaajuinen kompaktit kaupungit -ohjelma Global Compact Cities ja kansainvälinen ilmastoryhmä The Climate Group. Kaupungit nostavat esiin haasteita eri alueilla, joista valitaan innovatiivisimmat kehityskohteet. Ratkaisuja haetaan niin liikenteeseen, talouskehitykseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, terveys- ja hyvinvointialaan, kaupunkialueiden hallintoon, valaistukseen, energiahuoltoon, kulttuuriin, hallinnon kehittämiseen sekä kestävään kehitykseen perustuviin elämäntapoihin.

Citymart.comin toimitusjohtajan Sascha Haselmayerin mukaan LLGA|Cities Pilot the Future -ohjelma on mullistanut tapaa, jolla kaupungit pyrkivät ratkaisemaan ongelmia ja parantamaan asukkaiden elämää.
”Yli 350 kaupunkia käsittäneen valintaprosessin jälkeen olemme ylpeitä voidessamme työskennellä haasteiden parissa työhön vahvasti sitoutuneiden kumppanuuskaupunkien kanssa. Tuloksia voidaan odottaa jo lyhyellä aikavälillä uusien markkinoiden muodossa. Myös asukkaiden osaksi tulevat parannukset nopeutuvat, minkä lisäksi voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä”, Sascha Haselmayer sanoo.

Oracle -yhtiön julkisen sektorin toimialan apulaisjohtajan Juan Radan mukaan LLGA-yhteisön toimintatapa näyttää erittäin lupaavalta innovatiivisten ideoiden kehittämiseksi.
”Olemme erittäin tyytyväisiä mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä Citymart.comin, The Climate Groupin sekä eri puolilla maailmaa sijaitsevien kaupunkien kanssa. Tavoitteena on kehitellä aivan uudentyyppisiä ratkaisuja kaupunki-infrastruktuurin, palveluiden ja toiminnan haasteisiin, Juan Radan katsoo.”

Uusiseelantilaisen Christchurchin pormestarin Bob Parkerin mukaan kaupungin ei vain korjata taannoisen maanjäristyksen aiheuttamia tuhoja, vaan samalla pyritään löytämään aivan uusia mahdollisuuksia.
”LLGA auttaa meitä hyödyntämään maailman huippuosaajia ja innovatiivista teknologiaa, kun pyrimme rakentamaan kaupunkiamme aiempaa älykkäämmin ja tulevaisuuteen suuntautuen.”

Cities Pilot the Future -ohjelma on toteuttanut LLGA-katselmuksen kolme kertaa. Näissä LLGA keräsi kaikkiaan 1519 ehdotusta 70 maasta.
Ohjelmaan osallistuminen tarjoaa Kaupunkien päättäjille systemaattista tietoa markkinoista. Sen voi auttaa kaupunkeja löytämään innovatiivisia ratkaisuja. On osoittautunut, että LLGA:n kautta ratkaistut haasteet tulevat asukkaiden ulottuville kolme kertaa nopeammin ja 80 prosenttia pienemmin kustannuksin.

Esimerkkejä pilottihankkeista

Asukkaiden elämään vaikuttavista ja uusia mahdollisuuksia tarjoavista ratkaisuista löytyy esimerkkejä kaupungeista eri puolilla maailmaa:

  • Barcelonan asukkaat hyötyvät reaaliaikaisen liikennevalvonnan ansiosta sujuvammasta liikenteestä;
  • San Franciscon asukkaat voivat nauttia entistä tehokkaammista ja kestävämmistä kaupunki-palveluista Paradox Engineering -yhtiön langattoman kaupunkiverkon ansiosta.
  • Tuhansien Lagosissa, maailman kolmanneksi suurimmassa elokuvateollisuuskeskittymässä, työskentelevien ihmisten toimeentulo mullistuu, kun laajalle levinnyt DVD-piraattituotanto saadaan kitkettyä Nollywood Upgrade -hankkeen myötä.

"Osallistumme jälleen kerran tähän ohjelmaan, joka pyrkii edistämään innovaatioita palveluntuotannon alalla hyödyntämällä yli 7 miljardia potentiaalista innovaattoria kautta maailman. Toivomme LLGA:n avulla toteuttavamme ratkaisun, joka vastaa kaupunkimme haasteisiin parhaalla mahdollisella tavalla", Lagosin alueen Innovaatiotoimikunnan puheenjohtaja Adebiyi Fatai Mabadejen toteaa.

YK:n maailmanlaajuisen kompaktit kaupungit -ohjelman johtaja Paul James sanoo, että “Huolimatta siitä, että kaupungeissa liikkuu valtava määrä tietoa, on vain harvoja foorumeita, joissa kaupunkien päättäjät ja teknologian sekä palveluiden tuottajat voivat tavata toisiaan. Hyvistä käytännöistä kertovat myönteiset kuvaukset eivät riitä. Tarvitaan suoria yhteyksiä. Me YK:n kaupunkiohjelman parissa työskentelevät olemme iloisia, että olemme mukana tukemassa tätä hanketta näin näkyvästi."

San Franciscon pormestari Ed Lee toteaa, että “San Francisco on ylpeä voidessaan isännöidä ensimmäisenä kaupunkina Yhdysvalloissa kaupunkien palveluinnovaatioon keskittyvää huipputapahtumaa (SF Summit on Service Innovation in Cities). Maailman innovaatiokaupunkina tunnettu San Francisco haluaa helpottaa ajatustenvaihtoa ja auttaa kehittämään innovatiivisia ratkaisuja yhteisiin kaupunkielämän haasteisiin, kuten liikenne, ympäristö ja terveydenhuolto, mikä auttaa osaltaan parantamaan maailmaa.”

LLGA-ehdotusten aikataulu

LLGA-ehdotusten jättöaika päättyy 31.1.2013. Ehdotusten jättö on maksutonta. Oulu esittelee viisi parasta ehdotustaan maaliskuussa 2013.
Pilottihankkeessa toteutettavaksi valitut ratkaisut julkistetaan San Fransiscossa pidettävässä huipputapaamisessa toukokuussa 2013.
Tapahtumassa on mukana 150 yli 4500 ehdokkaan joukosta valittua innovaatiopalveluiden tuottajaa. Keskeisillä kaupunkipäättäjillä on samalla mahdollisuus pohtia yhteisiä haasteita, mahdollisuuksia ja tapoja, joilla uusien ratkaisujen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa.


Lisätietoja:

Anne Rännäli-Kontturi, yhteyspäällikkö/ International Affairs Manager
Oulun kaupunki/ City of Oulu, tel. +358 44 7031316 anne.rannali(at)ouka.fi
Olli Rantala, kehityspäällikkö, Oulun kaupunki/ City of Oulu, tel. +358 44 703 7559 olli.rantala @ ouka.fi

Linkkejä:

Citymart.com
Citymart.com on maailmanlaajuinen kaupungeille suunnattu markkinointikanava, jonka toimipaikkoja ovat Kööpenhamina (Tanska) ja Barcelona (Espanja). Citymart.com toimii yli yhteistyössä yli 80 kaupungin ja 1000 yrityksen ja tutkimuslaitoksen kanssa Euroopassa, Afrikassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Citymart.comin missio on avata markkinat palveluinnovaatioille kaupungeissa sekä ylittää keskeiset teknologiaan, organisaatioihin ja kauppaan liittyvät esteet.
Citymart.com ja sen ainutlaatuinen LLGA| Cities Pilot the Future -ohjelma on saanut tunnustusta johtavilta maailmanlaajuisilta järjestöiltä, kuten Clinton Global Initiative ja YK:n maailmanlaajuinen kompaktit kaupungit -ohjelma sekä sosiaalista yrittäjyyttä edistävä yhdysvaltalainen Ashoka Innovators for the Public -säätiö. Erityisesti on kiitetty Citymart.comin mullistavaa vaikutusta päätöksenteon, läpinäkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden edistämisessä kaupungeissa eri puolilla maailmaa.
Sosiaalinen media: twitter.com/livinglabsaward ja facebook.com/citymartcom
Lisätietoa LLGA -ohjelmasta: www.llga.org ja www.citymart.com

Oracle
Oraclen City Platform -ratkaisut tukevat yhtiön alan huippua edustavaa tuoteperhettä, jota on räätälöity julkisen sektorin kannalta merkittävän liiketoiminnan tarpeisiin. Ne nopeuttavat tuotteiden saamista markkinoille, alentavat kustannuksia ja parantavat kilpailukykyä.
Lisätietoa: www.oracle.com

The Climate Group
The Climate Group on riippumaton, yleishyödyllinen järjestö, jonka jäsenistö koostuu maailman johtavista valtioista, tuotemerkeistä ja vaikuttajista Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuodesta 2004 saakka järjestö on toiminut yhteistyössä hallitusten, yritysjohtajien ja huippuvaikuttajien kanssa tavoitteenaan edistää toimintamalleja, teknologiaa ja investointeja, joiden avulla "puhtaasta vallankumouksesta" tulee kaupallisesti kannattava vaihtoehto. Yhdessä voimme taata älykkäämmän, paremman ja vauraamman tulevaisuuden kaikille.
Lisätietoa: www.theclimategroup.org

UN Global Compact Cities
YK:n maailmanlaajuinen kompaktit kaupungit -ohjelma (UN Global Compact Cities)
Ohjelma perustettiin vuonna 2003 YK:n edellisen pääsihteerin Kofi Annanin aloitteesta. Se on osa Melbournessa ja New Yorkissa toimivaa Global Compact -ohjelmaa. YK:n maailmanlaajuinen kompaktit kaupungit -ohjelma tarjoaa innovatiiviset puitteet, joiden avulla kaupungit voivat kehittää ja toteuttaa kestävään kehitykseen pohjautuvia ratkaisuja pitkäaikaisiin ja usein vaikeisiin kaupunkielämään liittyviin haasteisiin. Ohjelman perustamisen taustalla oli tarve kehittää uudenlaisia lähestymistapoja kestävään kehitykseen sekä mahdollistaa hedelmällinen yhteistyö kaikilla kaupunkielämän osa-alueilla, eli talouden, ekologian, politiikan ja kulttuurin alalla. Yhteisen kestävän kehitykseen perustuvan lähestymis¬tavan avulla YK:n maailmanlaajuinen kompaktit kaupungit -ohjelma yhdistää kuntasektorin, liike-elämän ja kolmannen sektorin tietoa, kokemuksia ja voimavaroja niin, että kunkin parhaat puolet saadaan valjastettua käyttöön.
Lisätietoa: www.citiesprogramme.com