Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Metallialaa ja matkailu- ja ravintola-alaa avattiin opinto-ohjaajille

Julkaistu 08.11.2022

Työn Taitajat järjesti opinto-ohjaajille sarjassaan kolmannen Opo-päivän. BusinessAsemalla oli opinto-ohjaajia niin perusopetuksen, lukion kuin ammattiopistonkin puolelta.

Opo-päivä keskittyi tämänhetkisiin työelämän osaamistarpeisiin Oulun seudulla, ja tapahtumassa oli esillä kaksi työvoimapula-aloja edustavaa yritystä. Mectalent edusti metalli- ja konepajateollisuutta ja Osuuskauppa Arina matkailu- ja ravintola-alaa. Päivän aikana kurkattiin myös tulevaisuuden osaamistarpeisiin sekä siihen, minkä ammattien edustajien kysyntä kokonaisuudessaan on nousussa ja mille ammateille kysyntää taas ei tule olemaan.

Investoinnit ja eläköityminen vaikuttavat tarpeisiin

Mari Rautiainen BusinessOulusta kertoi avauspuheenvuorossaan, mitkä alat ovat kasvussa, minkä ammattien edustajien tarve kasvaa seuraavan puolen vuoden aikana sekä mistä ammateista on ylitarjontaa. Osaajien kysyntään ja osin jopa osaajapulaan vaikuttavat myös Oulun ja lähiseutujen mittavat investoinnit sekä eri aloilta eläköityvien määrä suhteessa alalle kouluttautuviin uusiin osaajiin.

”Kasvussa ovat rakennus- ja kuljetusala, joiden lisäksi pulaa tulee edelleen olemaan sosiaali- ja terveysalan osaajista, hitsaajista ja koneistajista. Ylitarjontaa on alakoulun opettajista sekä monista muista humanistisen alan osaajista”, Rautiainen listasi.

Hän totesi opinto-ohjaajien roolin olevan todella merkittävä, kun he ohjaavat nuoria heidän kiinnostuksensa pohjalta sekä huomioiden vetovoima-alat ja ylitarjonnan. Nuorta voi ohjata tämän kiinnostuksen pohjalta esimerkiksi valitsemaan ylitarjontaa pursuavan personal trainerin työn sijasta liikunnan opettajan tai vanhusten liikunnanohjaajan työn.

”Mentäessä 2030-luvulle tarvetta tulee olemaan IT-osaajille liittyen ohjelmistoihin, data-analytiikkaan, tietoturvaan ja tekoälyyn, tieliikenteen ammattikuljettajille, varhaiskasvatuksen opettajille sekä hoiva-alan ja sosiaalityön osaajille. Automatisoitujen koneiden valvonta ja 3D-mallinnus työllistävät prosessiteollisuudessa.”

Katsaus metallialan ja matkailu- ja ravintola-alan osaamistarpeisiin

Työtehtävät nykyaikaisessa metalli- ja konepajassa ovat täysin yleisestä käsityksestä poikkeavat. Mectalentin markkinointipäällikkö Hanna Ekdahlin puheessa vilahtivat sanat lääketiede, implantit, nanopinnoitus ja kvanttitietokone. Työ on tarkkuutta vaativaa, koko yrityksen toiminta dataohjautuvaa ja työolosuhteet ovat varsin puhtaat. Laadukkaat tuotteet syntyvät eri ammattien yhteistyönä. Taustalla on erilaisia tutkintoja ja erilaista osaamista. Kyseessä on jatkuvasti kehittyvä ala.

”Kiertotalous näkyy meillä siten, että jätemetallien hyötykäyttö on sataprosenttista. Robotiikka ja automaatio ovat osa toimintaamme. Tulevaisuudessa mitä todennäköisimmin lisätty todellisuus (AR) yleistyy ja tekoälyä hyödynnetään enemmän”, Ekdahl totesi.

Hän kertoi varsin kattavasti yrityksen toiminnasta, havainnollisti kuvin ja antamalla kasvot ammattinimikkeille. Opinto-ohjaajat kiittelivät sitä, että he pääsivät näin perusteellisen ja ihmisläheisen esityksen kautta tutustumaan metallialaan ja Mectalentiin yrityksenä.

Anu Koskela Osuuskauppa Arinasta avasi opinto-ohjaajille alan ja yrityksen mahdollisuuksia ja osaamistarpeita sekä esitteli ravintola-alalle tulevan urapolun. Kaikessa tekemisessä tällä alalla korostuu tiimityön merkitys. Ala on myös altis muutoksille eli muutoksiin sopeutumisvalmius on tärkeää.

”Ala muuttuu kuluttajien tietoisuuden kasvaessa, odotetaan kokemuksellisuutta ja elämyksiä. Toisaalta ulkona syöminen on arkipäiväistynyt, ja tällöin odotetaan nopeutta, mutta silti laatua asiakaspalvelussa. Vastuullisuuskysymykset korostuvat. Se yhdessä erilaisten teknisten ratkaisujen kehittyessä muuttaa alaa jatkuvasti”, Koskela selvitti.

Koska kyseessä on kehittyvä ala, edellyttää alalla menestyminen myös vahvaa halua oppia ja kehittää itseään. Opinto-ohjaajat kokivat saavansa esityksestä suoraan apua omaan työhönsä, ja Arinan toiminnan laajuus sekä lukuisat toimipaikat yllättivät. Erityisesti kiiteltiin sitä, että esityksessä painottui Arinan rooli TET-työllistäjänä, ja tähän saatiin käytännön vinkkejä.

Myytit murtuivat

Kysyimme molemmilta yritysedustajilta, onko heidän edustamaansa alaan liittyen olemassa myyttejä.

”Metallialan suurin myytti on helppo nimetä: se on edelleen se, että alan työt mielletään likaisiksi ja raskaiksi. Esimerkiksi Mectalentilla työasu ei monestikaan ole haalarit, vaan se muistuttaa enemmänkin laboratoriotyöntekijän asua hiusverkkoineen. Myös työympäristön on jo tuotteiden laadun vuoksi oltava puhdas, lähes kliininen osin”, Hanna Ekdahl oikaisi.

”Matkailu- ja ravintola-alan työt taas mielletään usein läpikulkutyöpaikoiksi. Mahdollista on piipahtaa, mutta näin ei tarvitse olla eli tämä ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi Arinalla voi halutessaan tehdä hyvinkin pitkän ja menestyksekkään uran. Työtehtäviä voi vaihtaa ja niitä voi tehdä eri toimipisteissä. Olen itse aloittanut plokkarina yökerhossa ja edennyt eri tehtävien kautta nykyiseen työhöni kehityspäällikkönä”, kommentoi Anu Koskela.

Aineenopettajat mukaan seuraavaan tapahtumaan

Seuraava Opo-päivä järjestetään 9.12. ja se on Opo/Ope -päivä. Tällä kertaa tapahtumaan ovat tervetulleita mukaan opinto-ohjaajien lisäksi myös aineenopettajat. Tapahtuma on avoin kaikille Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiville opinto-ohjaajille ja aineenopettajille.

Ilmoittaudu mukaan tästä

Lue lisää metallialan osaamistarpeista ja yrityksistä We love metal -kampanjasivustolta
https://oulu.com/osaaminen/metalli/

Lisätietoja Työn Taitajat -toiminnasta:

Tiina Haapaniemi
BusinessOulu
050 302 3196
tiina.haapaniemi@businessoulu.com

Eemeli Alanne
Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut
0401825114
eemeli.alanne@ouka.fi