Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Liikenne lisääntyy – logistiikkainvestoinnit kasvussa Oulussa

Julkaistu 07.11.2017

Oulussa on tehty ja tekeillä huomattavia uusia logistiikkainvestointeja lisääntyvien liikennemäärien tarpeisiin. Hankkeet koskevat niin tie-, lento- kuin vesiliikennettäkin, ja vaikutukset tulevaisuuden Oululle ja sen saavutettavuudelle tulevat olevaan merkittävät. Myös tieyhteys Hailuotoon on runsaasti mielenkiintoa herättävä hanke.

Merkittävin ja näkyvin Oulun logistiikkainvestointi (n. 150 MEUR) on valtatie nelosen (VT4) parantamishanke välillä Oulu-Kemi. Suurimmat liikennemäärät ovat Oulun kohdalla, jossa sekä rakennetaan moottoritielle kolmannet kaistat ja meluesteet että kehitetään eritasoliittymiä mm. joukkoliikenteen nopeuttamiseksi. Yhteysväli Oulu–Kemi on osa Suomen ja Ruotsin rannikkoseutujen satamakaupunkeja yhdistävää perämerenkaarta ja tärkeä elinkeinoelämän, matkailun ja kaivoskuljetusten reitti.

Oulun lentoasemalla lentoliikenne käynnistyi perusparannustöiden jälkeen syksyllä. 13 miljoonalla eurolla uudistettiin kiitotiet, rullaustiet, asemataso ja valaistusjärjestelmät. Kiitoteitä asfaltoitiin yhteensä 2,5 kilometriä. Parannustöiden ansiosta laajarunkokoneet mahtuvat paremmin liikkumaan lentokentällä.

Oulun sataman syväväylän ruoppaustyöt alkavat vuonna 2018. Syvempi 12,5 metrin väylä mahdollistaa isompien rahtilaivojen liikennöinnin. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 30 MEUR. Ruoppaustöiden ohella Oritkarin satamakenttä laajenee 53 hehtaarilla ja satamalaiturin pituus kasvaa 200 metristä 530 metriin. Oritkarin satama oli edellisvuonna Pohjois-Suomen suurin sahatavaran vientisatama. Satama-alueelle on mahdollista sijoittaa tulevaisuudessa mm. logistiikkaterminaalitoimintoja. Sataman tuntumassa rakennetaan parhaillaan mm. Oulun Autokuljetus Oy:n modernia läpivirtausterminaalia.

Kiinteän yhteyden tiesuunnittelu Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille on käynnistynyt. Siltojen ja pengertien alustaviksi kustannuksiksi on arvioitu noin 74 MEUR. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhteistyössä Oulun kaupungin ja Hailuodon kunnan kanssa aloittanut Hailuodon kiinteän yhteyden tiesuunnitelman ja vesilain mukaisten lupahakemusasiakirjojen laatimisen.