Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Kaupungin tärkein äly on ihminen

Julkaistu 07.05.2015

Oulu Smart City Seminar -tapahtumassa nostettiin kaupunkilainen keskiöön. Älykaupunkeja rakennettaessa ihminen usein unohdetaan, kun kehitys keskittyy uusiin teknologioihin ja ratkaisuihin. Älykaupungin kehityksen kannalta tärkeintä kuitenkin on se, että kaupunkilaiset hyödyntävät älykkäitä palveluja ja omaksuvat digitalisaation osaksi arkeaan. Älykkäitä kaupunkeja suunnitellessa ei pidä unohtaa kaupunkilaista, jolle kaupunkeja ensisijaisesti rakennetaan.

Maailman älykaupunkien asiantuntijat kohtasivat Oulussa 4. – 6.5.2015. Seminaariin osallistuneet asiantuntijat olivat myönteisesti yllättyneitä siitä, että ensimmäistä kertaa Smart City -aiheisessa seminaarissa pohdittiin tulevaisuuden älykaupunkeja erityisesti kaupunkilaisen näkökulmasta. Yli 120 puhujaa ja panelistia sekä 300 asiantuntijaa yrityksistä, yliopistoista, kunnista ja kaupungeista sekä muista julkisista ja yksityisistä organisaatioista Pohjois-Skandinavian alueelta kokoontui keskustelemaan älykaupungeista kolmen päivän seminaariin.

Intelligent Community Forumin (ICF) valitseman vuoden 2011 älykaupungin Eindhovenin kaupunginjohtaja Rob van Gijzel painotti seminaarissa sitä, että älykaupunkien sijaan pitäisi puhua äly-yhteisöistä (smart society).

”Vuoteen 2030 mennessä 80 prosenttia ihmisistä asuu kaupungeissa. Kun kehitämme älykkäitä kaupunkeja eli yhteisöjä, meidän tulee ottaa kaupunkilainen mukaan kehitystyöhön. Silloin voimme kehittää ja humanisoida palvelujamme juuri kaupunkilaisten tarpeisiin”, alleviivaa van Gijzel.

Myös Fujitsu Nordicin teknologiajohtaja Glen Koskela korosti, että tulevaisuus rakennetaan ihmisten ympärille ja älykaupungeista puhuttaessa täytyy ensisijaisesti miettiä asiakkaan, eli kaupunkilaisen, näkökulmaa.

Älykaupunki – onnellinen kaupunki

Kun kaupunkilainen on tulevaisuuden älykaupungin keskiössä, seminaarissa heräsi myös kysymys, onko älykäs kaupunki myös onnellinen kaupunki.

Vuosittain maailman älykkäimmän kaupungin valitsevan ICF:n perustajan Robert Bellin mukaan tulevaisuuden älykaupungeissa on onnellisempia ihmisiä, sillä näissä on enemmän työpaikkoja tarjolla ja teknologia tuo kaupunkilaisille enemmän mahdollisuuksia.

”Älykkäissä kaupungeissa panostetaan muun muassa asukkaiden koulutukseen. Koulutuksen kautta kaupunkilaisilla on taidot menestyä globaalissa kilpailussa, ja teknologiaa käytetään kaupungin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Älykaupungissa on enemmän työpaikkoja sekä toimivia ja tehokkaita palveluita kaupunkilaisille”, Bell kertoo.

Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki kehittivät seminaariohjelman yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Yhteistyöhön ovat ottaneet osaa mm. VTT ja Oulun ammattikorkeakoulu sekä Oulun innovaatioallianssin innovaatiokeskukset. Mukana järjestelyissä olivat myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen ITS Factory. Seminaarin pääteemat olivat älykäs rakentaminen ja asuminen, tulevaisuuden terveyspalvelut, 5G ja digitaalinen kaupunki ja Euroopan pohjoinen ulottuvuus.