Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Euroopan kaupungit yhdistävät voimansa digitaalisessa murroksessa

Julkaistu 11.12.2019

Oulussa allekirjoitettiin julkilausuma, jonka pohjalta kaupungit ja yhteisöt edistävät digitaalista muutosta eurooppalaisella tavalla.

Yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden tärkeimmistä tavoitteista on vahvistaa Euroopan unionin yhteistyötä ja asemaa digitalisaatiossa. Eurooppalaisten digitaalisten ratkaisujen esiin nostaminen luo pohjaa eurooppalaiselle tavalle edistää digitalisaatiota.

Oulussa allekirjoitettiin tiistaina 11. joulukuuta julkilausuma, jolla Euroopan kaupungit ja yhteisöt yhdistävät voimansa edistääkseen kestävien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa Euroopassa. Allekirjoitusprosessi päättyy Portugalin Portossa tammikuun lopussa. Julkilausuma tähtää myös taloudellisten, teknisten, eettisten ja oikeudellisten puitteiden määrittelyyn digitalisoituvassa Euroopassa.

Oulu Boost Event -tapahtumassa tällä viikolla esitellään Euroopan parhaita digitaalisia palveluja ja käytäntöjä. Tavoitteena on, että samaa digitaalista ratkaisua tai alustaa voidaan jatkossa hyödyntää kustannustehokkaasti eri kaupungeissa.

“Kaupunkien edustajat ympäri Euroopan tulevat Ouluun edistääkseen yhteisten, kestävien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa. Ennen muuta kyse on aktiivisesta, avoimesta yhteistyöstä, jonka avulla luomme parempia, turvallisempia ja helppokäyttöisempiä palveluita asukkaille”, sanoi Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Oulu Boost Event on Suomen EU-puheenjohtajakauden virallinen oheistapahtuma, jonka järjestävät Suomen työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö yhdessä Oulun kaupungin ja eurooppalaisten instituutioiden kanssa. Tapahtumassa päättäjät ja viranomaiset kaupungeista eri puolilta Eurooppaa jakavat ajatuksiaan siitä, miten kuntalaisia voidaan palvella tehokkaasti ja ennen kaikkea käyttäjät huomioiden, digitalisaatiota hyödyntämällä. Konferenssissa myös esitellään ja tunnistetaan parhaita digitaalisia ratkaisuja laajennettaviksi Euroopan tasolle julkisten palvelujen, innovaatioiden ja kestävän taloudellisen kasvun edistämiseksi.

Suomi on yksi maailman kärkimaista teknologian, innovaatioiden ja digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä. Oulun ainutlaatuinen toimintamalli, jossa alueen yritykset, korkeakoulut ja muut oppilaitokset, eri tutkimuslaitokset, sairaanhoitopiiri ja kaupunki tekevät yhteistyötä järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti, on ainutlaatuinen. Sen myötä Oulu tunnetaan edistyksellisenä teknologiakaupunkina ja on siksi otollinen paikka digitalisaatioon keskittyvän Suomen EU-puheenjohtajakauden virallisen oheistapahtuman isäntäkaupungiksi. Kaupunginjohtaja Päivi Laajala on julkilausuman ensimmäinen allekirjoittaja.


Lisätiedot:

Outi Rouru, erityisasiantuntija
044 703 1637, outi.rouru@ouka.fi


Julkilausuma digitaalisen murroksen edistämiseksi Euroopassa

Julkilausuma on lähtölaukaus eurooppalaiselle tavalle edistää digitalisaatiota tilanteessa, jossa Euroopan kaupungit ja yhteisöt kohtaavat uudenlaisia haasteita. Yhteistyö yli maantieteellisten ja sektorirajojen kiihdyttää innovaatioita ja mahdollistaa kaupungeille ja yhteisöille kustannustehokkaiden ja käyttäjälähtöisten palveluiden kehittämisen asukkailleen. Avointen, keskenään yhteensopivien ja rajat ylittävien alustojen laajentaminen ja käyttöönotto digitaalisen muutoksen edistämiseksi on julkilausuman keskiössä.

Living-in.EU

Living-in.EU on eurooppalainen tapa edistää digitalisaatiota kaupungeissa ja yhteisöissä. Se vahvistaa Euroopan asemaa teknologiajohtajana ja huomioi eurooppalaiset arvot ja kansalaisten digitaaliset oikeudet. Euroopan unionin on aika yhdistää voimansa digitaalisten ratkaisujen edistämiseksi ja 300 miljoonan eurooppalaisen elämänlaadun parantamiseksi.


Lisätietoja Oulun ja Porton tapahtumista sekä julkilausumasta: www.living-in.eu