Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Eurocities-verkoston talousfoorumi yhdistää kaupungit ratkaisemaan talouden palautumista

Julkaistu 17.03.2021

Suurten eurooppalaisten kaupunkien Eurocities-verkosto kokoaa yhteen kaupunkikehittäjiä ratkaisemaan koronakriisistä palautumista. Eurocities-talousfoorumin puheenjohtajana toimiva Helsinki ja apulaispormestari Pia Pakarinen sekä tapahtumaa digitaalisesti isännöivän Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala korostavat kaupunkien roolia koronakriisistä palautumisessa.

Ensi kertaa digitaalisen osallistumisen keinoin järjestettävä Economic Development Forumin kokous korostaa kaupunkien ja innovaatioiden merkitystä koronakriisistä palautumisessa.

– Kaupungeilla on merkittävä rooli koronakriisistä palautumisessa ja niillä on kompetenssia sekä ymmärrystä haasteiden ratkaisemisessa paikallisella tasolla. Kaupungit voivat olla myös mukana kansallisissa ratkaisuissa. Helsinki tekee aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa ja voimme näiden projektien kautta tukea yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Olemme myös valmistelleet yhdessä kuuden suurimman kaupungin kanssa toimenpiteitä tukemaan kaupunkien ja alueidemme yritysten digitalisaatiota sekä edistämään alueidemme työllisyyttä ja osaamista kehittäviä palveluita, sanoo apulaispormestari ja EDF-talousfoorumin puheenjohtaja Pia Pakarinen.

Erilaiset innovaatiot, kuten kiertotalouden ratkaisut, voivat olla merkittäviä koronasta toipumisessa.

– Digitalisaatio ja vihreä kasvu ovat keskeisessä roolissa palautumisessa. Helsinki päättää pian 20 miljoonan euron panostuksesta kiertotalouden yritystoimintaan sekä korkeakouluopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden yrittäjyyteen. Helsinki Energy Challenge tuo myös ratkaisuja hiilineutraaliuden tavoitteeseemme, Pakarinen jatkaa.

Helsinki ja Oulu sitoutuvat vahvasti Suomen kestävän kasvun ohjelman toimeenpanoon, jossa kaupungeilla ja niiden innovaatioekosysteemeillä on tärkeä rooli.

Oulussa järjestettävä kokous on foorumin ensimmäinen verkossa järjestetty tapaaminen. Virtuaalinen toteutustapa on vaatinut uudenlaista lähestymistapaa, järjestelyihin ja tuotannossa hyödynnetään muun muassa Elisan 5G-verkkoa.

– Kokous keskittyy erityisesti urbaaneihin innovaatioekosysteemeihin, joista meillä on Oulussa näytettäväksi hienoja esimerkkejä, kuten BusinessAsema, OuluHealth ja Oulun sataman innovaatioympäristö. Foorumin osallistujat saavat varmasti hyödyllisiä ideoita ja työkaluja, toteaa Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Talousfoorumi keskittyy innovaatiotoimintaan ja kaupunkien elinvoimakehitykseen

Eurocities on suurten eurooppalaisten kaupunkien verkosto, joka edistää jäsenkaupunkiensa taloudellista, yhteiskunnallista ja sosiaalista kehitystä. Verkostossa on mukana 140 kaupunkia 39 eri maasta. Verkoston kaupungeissa asuu noin 130 miljoona ihmistä. Verkoston sihteeriys sijaitsee Brysselissä.

Economic Development Forum keskittyy elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaaan sekä kaupunkien kilpailukykyä edistäviin yhteisiin teemoihin. Helsinki aloitti foorumin puheenjohtajuuden vuonna 2020. Pia Pakarinen toimii foorumin puheenjohtajana.

Kokoukseen osallistuu yli 200 osanottajaa eri kaupungeista ympäri Eurooppaa. Kokouksen pääpuhujat ovat EU:n innovaatiokomissaari Mariya Gabriel sekä Financial Timesin talouskommentaattori Martin Sandbu.

Lisätietoja:
Innovative cities – creating a resilient economy 17.–19.3.2021, ohjelma:
https://eurocities.eu/innovative-cities-creating-a-resilient-economy-17-19-march-2021/
Some: #EDFcities
Eurocities: https://eurocities.eu/

Yhteydenotot:
Apulaispormestari, talousfoorumin puheenjohtaja Pia Pakarinen, erityisavustaja Anniina Iskanius, p. 050 599 3930, anniina.iskanius@hel.fi
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, erityisavustaja ja yhteyspäällikkö Karri Oikarinen, p. 040 568 7291, karri.oikarinen@ouka.fi