Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

BusinessOulu panostaa yrityspalvelujen saavutettavuuteen

Julkaistu 25.02.2021

BusinessOulun johtokunta on ottanut innolla vastaan Oulussa virinneen keskustelun kaupungin elinkeinopolitiikasta. Yritysmyönteinen palvelukulttuuri ja päätöksenteko on kasvavalle kaupungille elinehto, joten palaute ja rakentava kritiikki on tervetullutta.

"BusinessOululla on tärkeä rooli tukea yritysten syntyä ja kasvua Oulussa. Johtokunta haluaakin ripeästi hyödyntää palautteen liikelaitoksen yrityspalveluiden kehittämiseksi", kertoo johtokunnan puheenjohtaja Jaana Isohätälä. "Kokouksessamme 25.2. olemme päättäneet toimenpiteistä, joilla BusinessOulu lisää yrityspalvelujensa näkyvyyttä, helpottaa yhteydenottoa ja avaa toimintansa tuloksia."

Johtokunnan päätöksellä BusinessOulu muun muassa ottaa käyttöön yhden palvelupuhelinnumeron, ryhtyy keräämään välitöntä asiakaspalautetta ja jalkautuu aktiivisemmin yrityksiin. Liikelaitos panostaa myös viestintään: BusinessOulu järjestää markkinointikampanjan tarjoamistaan yrityspalveluista ja avaa toimintansa vaikuttavuutta verkkosivuillaan.

“EK:n Kuntaranking-kyselyn tulokset osoittavat, että Oululla on vielä matkaa yritysmyönteisimpien kuntien kärkijoukkoon. Näillä toimenpiteillä haluamme varmistaa, että yritys saa aina tarvitsemansa avun", perustelee johtokunnan varapuheenjohtaja Sami Pikkuaho päätöstä. "Muistutamme myös, että yritysmyönteisyys on koko kaupungin vastuu. Esitämmekin kaupunginhallitukselle toimialarajat ylittäviä toimenpiteitä yritysmyönteisyyden edistämiseksi."

Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Oululla olisi konkreettinen palvelulupaus yrityksille ja yhtenäinen elinkeinopoliittinen strategia. Johtokunta toivoo asiakaspalvelukoulutusta yritysrajapinnassa työskenteleville työntekijöille.

BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula pitää tärkeänä, että uusilla toimenpiteillä vahvistetaan liikelaitoksen yrityspalveluiden näkyvyyttä: “BusinessOulun henkilökunta tekee töitä suurella sydämellä. Yritysasiakaspalvelijat antavat ruohonjuuritason neuvontaa pienille kivijalkayrityksille ja ennakkoluulottomasti rakentavat verkostoja miljoonaluokan elinkeinoille. Haluamme tuoda palvelujamme ja tuloksiamme paremmin esiin."

BusinessOulun palveluihin yrityksille kuuluvat muun muassa yrityksen perustamisen palvelut, rahoitusneuvonta, liiketoiminnan kehittämisen tuki ja valmennukset, rekrytointiapu, kansainvälistymisen palvelut sekä innovaatiopalvelut. Viime vuonna Business Oulu palveli 3 300:aa yritystä, joista valtaosa oli alle 10 hengen yrityksiä. Liikelaitoksen verkkotapahtumiin, kuten verkkokaupan valmennuksiin, osallistui yli 5 000 henkeä. Vuonna 2020 yritystoiminnan kehittämiseen ja yrityspalveluihin käytettiin 5,3 miljoonaa euroa.

Allekirjoittaneet vastaavat mielellään kysymyksiin.

Jaana Isohätälä, Business Oulun johtokunnan puheenjohtaja
050 461 8138, jaana.isohatala@ouka.fi

Sami Pikkuaho, Business Oulun johtokunnan varapuheenjohtaja
040 079 6889, sami.pikkuaho@ouka.fi

Juha Ala-Mursula, Business Oulun johtaja
040 559 7020, juha.ala-mursula@businessoulu.com

BusinessOulun johtokunnan §1 päätös 25.2.2021:

Johtokunta pitää käytyä julkista keskustelua BusinessOulun ja Oulun kaupungin elinvoimapolitiikasta tärkeänä. Johtokunta on keskustellut saadusta palautteesta sekä kerännyt elinkeinopalvelujen henkilökunnan ajatuksia ja ideoita toiminnan kehittämisestä.

Johtokunta päättää seuraavista toimenpiteistä, joilla liikelaitos parantaa elinkeinopalvelujen asiakaskokemusta, tuo avoimemmin esiin toimintansa vaikuttavuutta sekä lisää tietoa palvelutarjonnasta. Johtokunta edellyttää, että toimenpiteet on aloitettu huhtikuun 2021 loppuun mennessä.

1. BusinessOulun palvelut ottaa käyttöön yhden luukun, yhden sähköpostiosoitteen ja yhden puhelinnumeron periaatteen. BusinessOuluun otetaan maaliskuussa käyttöön yksi sähköposti ja puhelinnumero, josta asiakas saattaen ohjataan oikean henkilön luokse. Palvelut löytyvät lisäksi fyysisesti BusinessAsemalta ja digitaalisesti verkosta osoitteesta businessoulu.com ja yrityspalvelutoulu.fi.

2. BusinessOulu ryhtyy keräämään välitöntä palautetta asiakaspalvelusta nopeilla, automaattisilla palautekyselyillä, jotka lähetetään asiakkaalle palvelutapahtuman jälkeen. Palautetta käsitellään säännöllisesti johtoryhmässä ja johtokunnassa.

3. BusinessOulun verkkosivuille avataan maaliskuussa Vaikuttavuus-sivu, jonne kootaan jatkuvasti päivittyvää tietoa liikelaitoksen budjetista sekä toiminnan tuloksista, kuten asiakaskontakteista, järjestetyistä aktiviteeteista, asiakaspalautteesta sekä vaikutuksista yritysten ja työpaikkojen syntyyn sekä yritysten etabloitumiseen. BusinessOulun verkkosivuille ja uutiskirjeisiin lisätään referenssejä onnistuneesta yhteistyöstä yritysten kanssa.

4. BusinessOulun henkilökunnan tehtävänkuvat selkeytetään liikelaitoksen verkkosivuilla maaliskuun loppuun mennessä. Kaikkien yritysasiakastyötä tekevien henkilöiden yhteystiedot kootaan yrityspalveluihin, joihin saa yhteyden myös yhteisen palvelunumeron avulla.

5. BusinessOuluun hankitaan myyntihenkilö, jonka tehtävä on aktiivisesti myydä Oulua yrityksille ja houkutella yrityksiä sijoittumaan Ouluun. Tähän asetetaan myyntitavoite.

6. BusinessOulu järjestää markkinointikampanjan, jolla viestitään näkyvästi Business Oulun tarjoamista yrityspalveluista sekä yksityisistä ja Oulun kaupungin omistamista yritystonteista ja sijoittumisvaihtoehdoista. Kampanjassa ohjataan asiakkaita olemaan yhteydessä uuteen palvelunumeroon.

7. BusinessOulun oma-aloitteisia yrityskohtaamisia lisätään muun muassa jalkautumalla kaikenkokoisiin yrityksiin, järjestämällä uusien yrittäjien tapaamisia ja lähestymällä yrityksiä kirjeitse/puhelimitse. Tähän määritellään tavoite, jota seurataan johtokunnassa.

8. BusinessOulussa käydään sisäinen keskustelu, jonka tavoitteena on selkeyttää liikelaitoksen toiminnan painopisteitä, karsia ei-kriittisiä tehtäviä, vahvistaa tiimityötä sekä sujuvoittaa palveluprosesseja palvelumuotoilun keinoin. Lisäksi arvioidaan mahdollisuuksia toteuttaa nykyistä suurempi osa BusinessOulun palveluista (esim. koulutuksia, startup-yritysten tukea) yhteistyökumppanien järjestämänä.

Lisäksi johtokunta esittää kaupunginhallitukselle seuraavia toimenpiteitä, joilla Oulun kaupunki voi parantaa yritysystävällisyyttä:

1. Oulun kaupunki parantaa maankäytön toteuttamisohjelman työpaikkarakentamisen osiota ja nostaa työpaikkarakentamisen suunnittelun samalle tärkeystasolle kuin asuntorakentamisen. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen yritystonttiluovutuksen työntekijät ottavat käyttöön BusinessOulun asiakashallintarekisterin ja järjestävät BusinessAsemalla pop-up-palvelua yritystonttiasioissa.

2. Oulun kaupunki järjestää kaikille yritysrajapinnassa työskenteleville Oulun kaupungin työntekijöille myynti- ja asiakaspalvelukoulutuksen.

3. Oulun kaupunki uusii yritysasiakkaille palvelulupauksensa, jossa sanoitetaan kaupungin lupaus palvella yritysasiakkaita tasapuolisesti, mutkattomasti ja ratkaisukeskeisesti. Yritysasiakkaan asia otetaan hoidettavaksi viimeistään kahden arkipäivän kuluessa yhteydenotosta ja asiakas pidetään aina tietoisena asian etenemisestä. Jos asiakas täytyy ohjata toiselle henkilölle, kaupungin asiakaspalvelija on vastuussa siitä, että asiakas saa nopeasti yhteydenoton oikealta henkilöltä. Hallintokunnissa asetetaan palvelulupauksen toteutumiselle mittarit sekä käydään läpi palveluprosessit, joilla palvelulupauksen saavuttaminen varmistetaan.

4. Tulevan valtuustokauden alussa Oulun kaupunki laatii koko kaupunkia koskevan elinkeinopoliittisen toimenpideohjelman.