Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

6Aika vauhditti Ouluun BusinessAseman ja uutta monimuotoista yritysyhteistyötä

Julkaistu 01.03.2021

6Aika-strategia on siivittänyt Suomen kuutta suurinta kaupunkia kohti uudenlaisia palveluja sekä älykkäämpiä kaupunkeja ja palveluita. Oulussa tämä on konkretisoitunut uutena elinvoimana ja työpaikkoina sekä parempina mahdollisuuksina liiketoimintaan ja menestykseen. 6Aika oli myös edesauttamassa yrityksiä, työnhakijoita ja opiskelijoita yhdistävän BusinessAseman syntyä.

Oulun BusinessAsema on uudenlainen yhteiskehittämisen alusta, jossa yritykset, työnhakijat ja opiskelijat pääsevät kohtaamaan sujuvasti. Helmikuussa 2020 Oulun keskustaan avattua BusinessAsemaa on kiitelty siitä, että yrittäjyyteen ja työllistymiseen liittyvät palvelut sekä kaikille avoimet työtilat Digipajasta FabLabiin ovat helposti kaikkien saatavilla.

– Työllistymisen ja yrityselämän yhteistyö on BusinessAseman pääkäyttöliittymä. Lisäksi se on älykäs kiinteistö ja yritysten testausympäristö, kuvailee 6Aika-hankepäällikkkö Jari Jokisalo.

– BusinessAsema on myös sikäli hyvä esimerkki, että se perustuu suurelta osin 6Aika-hankkeen ideoille, toimintamalleille ja työkaluille, täydentää BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula.

Strategian kolme painopistealuetta

6Aika-strategian eli Suomen kuuden suurimman kaupungin, tuttavallisemmin kuutoskaupunkien, yhteistyön perimmäinen tarkoitus oli ratkoa kaupungistumisen haasteita. Heti strategian alkuvaiheessa oli selvää, että hankkeen täytyy tukea yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntyä.

Strategian painopisteitä muodostui kolme: Avoimet innovaatioalustat on auttanut uusien palvelujen testaamisessa, kehittämisessä ja luomisessa aidoissa ympäristöissä. Avoin data ja rajapinnat puolestaan on edistänyt käyttämään dataa ja avaamaan sitä kaikkien käyttöön. Avoin osallisuus ja asiakkuus on tukenut kaupunkiyhteisöjä palveluinnovaatioiden kehittämisessä koko yhteisön voimin.

– Lisäksi kaupunkeja kehitettiin eri teemojen alla, joista Oulun kannalta merkittävimpinä mainittakoon terveys ja hyvinvointi, oppiminen, kiertotalous, liikkuminen, yritysten innovaatiotoiminnan tukeminen sekä osaamisen kehittäminen, sanoo 6Aika-kaupunkikoordinaattori Soile Jokinen.

– Jälkikäteen tarkasteltuna loistava strategia, jonka hyvin osuvat teemat rakensivat pohjaa onnistumiselle, Jokinen jatkaa.

BusinessOulun innovaatiopäällikkö Aarne Kultalahti nimeää BusinessAseman ohella 6Aika-strategian merkittäväksi onnistumiseksi Avoimet innovaatioalustat -hankkeen. BusinessOulun koordinoiman kärkihankkeen 12 osatoteutuksessa avattiin digitaalisia ja fyysisiä alustoja yritysten palveluiden ja tuotteiden testaamiseen ja kehittämiseen.

– Kuutoskaupunkien avainhenkilöiden kanssa onnistuimme kehittämään alustatalouden ja innovaatioympäristöjen osaamista ja jakamaan sitä organisaatioihin. Hankkeen suuri anti on, että paljon pysyviä käytäntöjä ja työkaluja jäi kaikkien hyödynnettäväksi, lisää Jari Jokisalo.

Hieno näkymä kehitykseen

Jari Jokisalon mukaan 6Aika on tarjonnut näkymän kaupungeissa tehtävään kehitykseen. Strategia asetti raamin, jossa oli riittävästi resursseja ja kaikilla toimijoilla omat vahvuusalueensa. Osaamista ja tuotoksia jaettiin muille kaupungeille.

– Hanke on ollut kansainvälisen mielenkiinnon kohteena. Suomi on nähty mallimaana näin ison mittakaavan kaupunkiyhteistyössä. Rahoitus käytettiin tehokkaasti ja teemoja on viety eteenpäin yritysten kanssa yhteistyössä ainutlaatuisella tavalla EU-mittakaavassa, sanovat Ala-Mursula ja Jokisalo.

Suomen suuret kaupungit kilpailevat toistensa kanssa osaajista, työpaikoista ja investoinneista. 6Aika-hankkeessa keskinäinen kädenvääntö jäi kauas taustalle ja keskiöön nousi yhteinen haaste: kuinka kehittää kaupunkeja älykkäämmäksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten tarpeisiin.

– Kasvuyritysmäinen tekemisen meininki yhdisti projektien onnistumisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Tässä kilpajuoksussa puhallettiin yhteen hiileen, kertoo Jokisalo.

6Aika on ollut suurta yhteistyön ja oppimisen aikaa. Ylätasolla kaikki voivat oppia kaupunkien tavasta tehdä kehitystyötä. Toisaalta Smart City -kehityksessä opitaan kuinka tuoda käytäntöön kaupunkeja ja asukkaita hyödyntäviä älykkäitä ratkaisuja.

– Puhuimme ”parastamisesta”, eli hyödynnetään muiden kehittämiä parhaita ratkaisuja. Rahoituksen strategian mukaisesti kaikkien tulosten pitääkin olla avoimia hankkeen kaupungeille ja muillekin, taustoittaa Jokisalo.

Keskiössä yritysyhteistyö

Hankeväen keskinäisestä yhteistyöstä Jokisalo ja Jokinen siirtävät puheen nopeasti kaikkein oleellisimpaan – yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Esimerkiksi Avoimet innovaatioalustat veti mukaansa 800 yritystä. Kaikkinensa 6Aika-toiminnassa on ollut mukana lähes 4 000 yritystä ja yli 5 000 työnhakijaa.

– Iso osa 6Aika-kokonaisuutta on yritysten osaamisen parempi hyödyntäminen ja yritysten sparraaminen. Sitä, kuinka saamme alustoista ja ympäristöistä hyötyä yrityksille. Nopeat kokeilut, innovatiiviset hankinnat – yritykset ovat aina keskiössä, ja kaiken ydin on saada yritykset mukaan yhteistyöhön, sanovat Jokisalo ja Jokinen.

Tulevaisuutta ajatellen Aarne Kultalahti pitää tärkeänä, että 6Aika-strategia nostaa ajankohtaisia aiheita esille.

– Avoin data, sen merkitys ja digitalisaation hyödyntäminen ovat olleet hyviä herätteitä. Työ- ja elinkeinoministeriön vahva tavoite on, että Suomessa nostetaan tutkimus- ja kehitystoiminnan panostuksia, ja kaupungeilla on siinä iso rooli, hän sanoo.

Juha Ala-Mursula muistuttaa lisäksi, että Suomen suurimpien kaupunkien yhteiset näkemykset ovat vaikuttavia itsessäänkin.

– Kun kuusi isointa kaupunkia eli 40 prosenttia kansalaisista jotain kommentoi, sillä on hyvin kaikupohjaa – ihan eri tavalla kuin niin, että jokainen kaupunki kertoisi yksin omia tarinoitaan, hän summaa.

Lisätietoja:
6Aika-kaupunkikoordinaattori Soile Jokinen
BusinessOulu
puh. 050 322 2974

Kuva: 6Aika-kaupunkikoordinaattori Soile Jokinen ja BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula BusinessAsemalla, jonka syntymisessä 6Aika-työllä on ollut iso rooli.