Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Avario ostaa SIPARK Oy:n

Julkaistu 23.08.2017

Oululais-espoolainen arkkitehtitoimisto Avario ostaa oululaisen arkkitehtitoimisto SIPARK Oy:n. Kaupan myötä Avarion asema valtakunnallisen tason julkisessa rakentamisessa vahvistuu merkittävästi. Yritysten nykyiset asiakassuhteet ja työsuhteet jatkuvat entisellään.

Vuonna 2003 perustettu arkkitehtitoimisto Avario jatkaa valitsemallaan kasvu-uralla ostamalla oululaisen vuonna 1996 perustetun (osakeyhtiöksi 2007) arkkitehtitoimisto SIPARK Oy:n sen perustajalta Saila Palviaiselta. Järjestely vahvistaa merkittävästi Avarion asemaa monipuolisten arkkitehtisuunnittelupalvelujen tarjoajana valtakunnallisesti, erityisesti julkisen rakentamisen osalta.

Yrityskaupan jälkeen Saila Palviainen siirtyy pois suunnittelutehtävistä ja SIPARK Oy:n toimitusjohtajaksi ja vetovastuuseen siirtyy Matti Haikola. Yrityskaupalla ei ole vaikutusta kummankaan yrityksen nykyisten asiakassuhteiden ja työsuhteiden jatkuvuuteen.

Avarion toimitusjohtaja Matti Haikola kommentoi:

”Olen oikein innoissani ja otettu mahdollisuudesta lähteä luotsaamaan myös SIPARKin henkilöstöä kohti entistäkin mielenkiintoisempia ja vaativampia suunnittelutöitä. SIPARKin nykyiset julkisten rakennuskohteiden suunnitteluprojektit ja aiemmat referenssikohteet ovat todella arvokas lisä Avarion pääasiassa yksityisten rakennuttaja-asiakkaiden projektikantaan. Yhdistyvä kokonaisuus tulee muodostamaan vahvan osaamiskeskittymän valtakunnallisille arkkitehtipalvelumarkkinoille. SIPARKin henkilöstön näkemyksellinen ja laaja osaaminen mm. tietomallinnukseen ja isojen terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen rakennushankkeiden läpivientiin liittyvissä asioissa on jatkossa kaikkien asiakkaidemme käytössä. SOTE-uudistuksen edetessä odotan terveydenhuollon ja sosiaalialan uudis- ja korjausrakentamistarpeiden entisestäänkin lisääntyvän, ja osaavia suunnittelijoita tällä toimintaalueella tarvitaan.”

SIPARK Oy:n toimitusjohtaja Saila Palviainen kommentoi:

”Olen iloinen siitä, että löysin työlleni luotettavan jatkajan ja näin myös työntekijöilleni mahdollisuuden toisaalta jakaa osaamistaan ja toisaalta kehittyä ammatillisesti entistä laajemman asiakaspiirin ja uudenlaisten tehtävien ja tavoitteiden parissa. Toivon Matille ja Avariolle onnea ja menestystä uudessa tilanteessa!”

Avarion liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli n. 830 000 euroa ja SIPARKin liikevaihto n. 670 000 euroa. Budjetoitu liikevaihtotavoite toimintansa aloittavalle konsernille on tälle vuodelle n. 1,6 miljoonaa euroa. Molempien yritysten liiketoiminta on ollut voitollista viime vuosina mahdollistaen tarvittavat investoinnit mm. henkilöstön koulutukseen ja uusimpiin ohjelmistoihin ja laitteisiin.

Lisätietoja:

Avario Oy, toimitusjohtaja Matti Haikola, p. 040 552 9196 matti.haikola@avario.fi, www.avario.fi

SIPARK Oy, toimitusjohtaja Saila Palviainen, p. 040 586 8930

Avario Oy on oululais-espoolainen arkkitehtitoimisto, jonka keskeisimpään osaamiseen kuuluvat päivähoidon ja vanhusten hoivan rakennusten suunnittelupalvelut asuntojen, koulujen ja liiketilojen suunnittelun lisäksi. Avarion 11 hengen vahvuinen monipuolisen kokemustaustan omaava henkilöstö koostuu korkeakoulutetuista arkkitehdeista, rakennusarkkitehdeista, assistenteista sekä avustavista suunnittelijoista. Avario kuuluu Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry -järjestöön.

SIPARK Oy on oululainen julkisten rakennusten suunnitteluun erikoistunut arkkitehtitoimisto. Toimintahistoriansa aikana se on suunnitellut useita kymmeniä pieniä ja suuria julkisia rakennuskohteita sisältäen mm. monitoimitaloja, kouluja, terveyskeskuksia ja päiväkoteja. Työkohteet ovat sisältäneet toiminnallisesti ja teknisesti vaativia korjauskohteita, isoja uudiskohteita, suojelurakennuksia ja asuinrakennuksia. SIPARKin asiakaskuntaan kuuluu kunnallisia rakennuttajia, Senaatti-kiinteistöt sekä yksityisiä rakennusliikkeitä.