Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Apua yrityksesi hiilijalanjäljen pienentämiseen

Julkaistu 15.06.2020

Haluaisitko yrityksestäsi hiiliviisaan? Vastaa kyselyyn 30.8. mennessä ja tule mukaan CarbonWise-asiantuntijaklinikoiden asiakkaaksi!

Hiiliviisas yritys pienentää hiilijalanjälkeään, hyödyntää kompensointia, huomioi kestävän kehityksen ratkaisut liiketoiminnassaaan ja kasvattaa kilpailuetuaan.

CarbonWise on yritysten ja kaupunkien hiiliviisautta edistävä 6Aika-hanke, johon ovat tervetulleita yritykset toimialasta ja koosta riippumatta. Mukaan haluaville yrityksille on nyt avattu kysely, joka on auki 30.8. saakka. Kyselyyn vastanneisiin yrityksiin ollaan yhteydessä, kun hankkeen klinikkatoiminta aloitetaan syyskuussa Oulussa.

CarbonWise -hanketta toteutetaan samanaikaisesti Oulussa, Turussa ja Espoossa. CarbonWisessa kannustetaan yrityksiä huomioimaan ilmastonmuutoksen ja hiilijalanjäljen pienentämisen, hiilikädenjäljen ja kompensoinnin sekä laajasti kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut toiminnoissaan. Hiiliviisaus on merkittävä osa liiketoiminnan kehittämistä ja kestävän kehityksen huomioiminen liiketoiminnassa on jo ja tulee enenemässä määrin olevaan vakiona mukana liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Paine tähän kasvaa niin tuotteiden ja palveluiden käyttäjien kuin myös rahoittajien taholta.

”Kilpailuetu syntyy aina lisäarvon luomisesta tuotteen tai palvelun käyttäjälle. Hiiliviisas yritys kasvattaa kilpailuetuaan esim. materiaalikierron, materiaalivalintojen, energiankäytön ja uusien innovaatioiden kautta.” kertoo CarbonWise -hankkeen projektipäällikkö Tiina Haapaniemi. ”Tavoitteenamme on vaikuttaa myös yritysten ja kaupunkien hiiliviisaiden toimenpiteiden läpinäkyvyyteen, jota voidaan hyödyntää markkinoinnissa ja brändäyksessä.” lisää Haapaniemi. Läpinäkyväksi tekemisellä ja hiiliviisauden todentamisella pyritään vaikuttamaan niin kutsuttuun viherpesutoimintaan.

Hankkeen tavoitteena on luoda CarbonWisessa pilotoitavasta hiiliviisaasta klinikkatoiminnasta pysyvä palvelu BusinessOuluun. Klinikkatoiminnassa tehdään konkreettisia vähähiilisiä toimenpiteitä asiantuntija-avusteisesti kolmessa eri osiossa, jotka ovat hiilijalanjäljen laskeminen, hiilijalanjäljen pienentäminen ja hiilijalanjäljen läpinäkyväksi tekeminen, viestintä ja markkinointi.

https://www.businessoulu.com/fi/businessoulu/ohjelmat-ja-hankkeet/carbonwise.html