BusinessOulu

BusinessOulu - Mitä teemme

carbonwise

CarbonWise edistää yritysten hiiliviisautta. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja elinkaaren huomioonottavaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Hanke kannustaa yrityksiä huomioimaan ilmastonmuutoksen ja hiilijalanjäljen pienentämisen, kädenjäljen ja kompensoinnin sekä laajasti kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut strategiassaan.

Tavoitteet

  • Mahdollistaa yritysten ymmärrys hiilijalanjälkensä koostumisesta sekä kyvyt seurata ja analysoida hiilijalanjälkensä parametrejä tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen.
  • Pienentää yritysten hiilijalanjälkeä tarjoamalla työkaluja ja menetelmiä niin pienentämiseen kuin keinoja toteuttaa hiilikädenjälkitoimintaa ja kompensaatiota.
  • Kannustaa yrityksiä rakentamaan brändiä ja kilpailuetua hiiliviisaasta strategiasta ja tuote- ja palvelukehityksestä.
  • Edistää kaupunkiorganisaatioiden toiminnan kehittämistä hiiliviisaaksi alkaen valituista pilottikohteista. Oulussa vähähiilistä toimintatapaa kehitetään ja pilotoidaan BusinessAsemalla.
  • Lisätä alueellisella tasolla yritysten vastuullista toimintaa ja kannustaa uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin, kokeiluihin ja pilotointeihin ja auttaa yrityksiä näiden eteenpäin viemisessä.
  • Osoittaa keinoja sille, kuinka kaupunkien hiilijalanjälkeä voidaan pienentää ja tuoda näkyville toimet kaupunkitasolla ja osaksi kaupunkilaisten arkea.

Toteutusaika: 1.4.2020-31.12.2021

CarbonWisen starttiwebinaariin 5.10 esitykset:

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, hiiliviisaat klinikat, 1. Hiiliviisas liiketoiminta:

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 2: Roadmap kohti hiiliviisasta yritystoimintaa:

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 3: Hiilijalanjälkija ympäristövastuullisuus:

Webinaarin tallenne, osa 1
Webinaarin tallenne, osa 2
Webinaarin tallenne, osa 3

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 4: Hiilijalanjäljen pienentäminen ja kompensointi

Webinaarin tallenne

CarbonWise-tapahtumat

Alkaa 20.04.2021
CarbonWise-verkkotapahtuma: Hiiliviisaus osana yrityksen strategiaa »
Alkaa 04.05.2021
CarbonWise-verkkotapahtuma: Hiiliviisaudesta viestintä »
Alkaa 25.05.2021
CarbonWise-verkkotapahtuma: Hiiliviisauden brändäys »
Alkaa 15.06.2021
CarbonWise-verkkotapahtuma: Yhteenveto ja kertaus, tulosten läpikäynti »
Alkaa 10.08.2021
CarbonWise-verkkotapahtuma: Jatkumo kohti hiiliviisautta »

 

Lisätietoja

Carbonwise, 6Aika

Projektipäällikkö, Oulu
Tiina Haapaniemi
tiina.haapaniemi@businessoulu.com
050 3023196

Projektipäällikkö, Turku
Sonja Lankiniemi
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
050 598 5881
CarbonWise Turku -sivut

Projektipäällikkö, Espoo
Karoliina Korpela
karoliina.korpela@espoo.fi
043 827 3271
CarbonWise Espoo -sivut

Tiina Haapaniemi

Tiina Haapaniemi

projektipäällikkö (CarbonWise & Työn Taitajat), liiketoiminnan kestävä kehittäminen, tulevaisuuden osaajien varmistaminen yrityksiin

050 302 3196

Ota yhteyttä