Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

27. Oululainen teko: Sähköinen hyvinvointikertomus

Julkaistu 18.10.2012

Yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä on edistää kuntalaisten hyvinvointia. Hyvinvointikertomus on yksi työväline tähän. Oulussa on kehitetty sähköinen hyvinvointikertomus, jonka käyttäjätunnukset ovat jo yli kahdessa sadassa kunnassa ja jatkoa on luvassa. Hyvinvointijohtamisen innovaatio sai alkunsa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin luotsaamana.

Sähköinen hyvinvointikertomus kuntien käyttöön syntyi Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeesta, jossa oli mukana kuntia, kuntayhtymiä ja kansallisia toimijoita. Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Kunnassa kuntalaisten hyvinvointia edistetään hyvinvointiryhmässä, jossa on jäseniä kaikkialta kunnan hallinnosta. Sähköinen hyvinvointikertomus on ensisijaisesti hyvinvointiryhmän jäsenille ja kunnan luottamushenkilöille suunniteltu työväline. Sähköinen hyvinvointikertomus tukee yhteistyötä kunnan eri tahojen välillä ja päätöksentekoa.

Havainnollista tietoa päätöksenteon tueksi

Sähköinen hyvinvointikertomus tuottaa automaattisesti erilaisiin hyvinvointimittareihin perustuvaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja palvelujen toimivuudesta. Mittareiden lukemia havainnollistetaan värien avulla ja tuloksia voi verrata muihin kuntiin tai alueisiin.

Havainnollinen tieto antaa eväitä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen suunnitteluun. Sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla myös tutkimuslaitokset, maakuntaliitot ja sairaanhoitopiirit voivat hyödyntää kuntien tuottamaa hyvinvointitietoa.

Uusi versio julkaistaan alkuvuodesta 2013

Maksuton ja helppokäyttoinen työväline loytyy osoitteesta www.hyvinvointikertomus.fi. Sähköistä hyvinvointikertomusta jatkokehitetään Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hankkeessa, jota hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja jota koordinoidaan Oulusta.

Uusin versio julkaistaan helmikuussa 2013. Kehittämistyössä on mukana 64 kuntaa, joista yksi on Uusi Oulu. Sähköisestä hyvinvointikertomuksesta kehitetään myös isojen kaupunkien hyvinvointijohtamiseen, tiedontuotantoon ja johtamisjärjestelmään soveltuvaa työvälinettä. Muita kumppaneita ovat muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntaliitto ja lnnokylä.

Lisätiedot:
Hankejohtaja Anne Sormunen p. 040 5899 214, anne.m.sormunen@ppshp.fi
Kehitysjohtaja Pasi Parkkila, p.040 5448 955, pasi.parkkila@ppshp.fi
-----------------------------------------------------------------------------------
100 tekoa -ohjelma kokoaa Oulun seudun kunnat yhteen ja antaa jokaiselle mahdollisuuden nostaa esille eteenpäin vieviä ja ilahduttavia tekoja. Tutustu 100 –tekoa ohjelmaan ja ilmoita oma projektisi tai ehdokkaasi mukaan: www.oulu.com/100tekoa