Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

26. Oululainen teko: Keskosten kipumittari

Julkaistu 18.10.2012

Keskosvauvat tuntevat kipua samalla tavalla kuin kaikki muutkin, mutta eivät pysty ilmaisemaan sitä kuten isommat lapset. Joskus keskosille joudutaan tekemään kivuliaitakin toimenpiteitä ja kivunarviointi on haasteellinen tehtävä vauvaa hoitaville. Onneksi nyt on olemassa tapa, jolla keskosten kivun hoidon tarvetta voidaan arvioida entistä luotettavammin.

Hienon oululaisen teon takana ovat Oulun Yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopiston terveystieteiden laitos, jotka ovat kehittäneet keskosten kipumittaria yhteistyössä vuosia. Kipumittari on käytössä kaikkien tehovalvontaa vaativien keskosten hoidossa Oulussa. Muissa sairaaloissa vastaavaa mittaria ei vielä ole.

Mittarin kehittämistä ovat johtaneet dosentti Tarja Pölkki ja kliinisen hoitotieteen asiantuntija Anne Korhonen.

Vain näkyvää kipua voi hoitaa

Kipumittari on tärkeä apuväline kivun havainnoimisessa, tulokset ohjaavat kivunhoitomenetelmien valinnassa. Mittauksessa hoitaja syöttää kahdeksan muuttujaa keskosen käyttäytymisestä ja fysiologisista arvoista tietokoneelle ja tietokone pisteyttää niistä kokonaiskuvan. Vauvasta havainnoidaan muun muassa kasvojen ilmeitä ja sykkeen, hapetuksen ja liikkumisen muutoksia.
Keskoset ovat erityisen haavoittuvia kivun aiheuttamille vaikutuksille kehittymättömän keskushermoston takia. Hoitamaton kipu voi jättää lapsen mieleen elinikäisen jäljen.

Valtakunnallinen käyttö tavoitteena

Keskosten kipumittari on vuosien kehitystyön tulos. Nyt käytössä oleva mittari on kymmenes versio alkuperäisestä. Kehitystyötä on tehty yhdessä Oysin vastasyntyneiden teho-osaston hoitohenkilökunnan kanssa. Tuloksena on syntynyt käytännön hoitotyötä hyvin palveleva ja luotettava kipumittari.
Tulevaisuudessa oululainen keskosten kipumittari otetaan toivottavasti käyttöön kaikissa Suomen vastasyntyneiden tehohoito- ja valvontayksiköissä.

Lisätietoja:

Tarja Pölkki, tarja.polkki@nic.fi, 040 581 7069
Anne korhonen, anne.t.korhonen@ppshp.fi, 08 315 5477
---------------------------------------------------------------------------------
100 tekoa -ohjelma kokoaa Oulun seudun kunnat yhteen ja antaa jokaiselle mahdollisuuden nostaa esille eteenpäin vieviä ja ilahduttavia tekoja. Tutustu 100 –tekoa ohjelmaan ja ilmoita oma projektisi tai ehdokkaasi mukaan: www.oulu.com/100tekoa