BusinessOulu - Mitä teemme

Radiopuiston perusselvityksen tekeminen

Tavoitteena rakentaa Euroopan johtava langattomien tuotteiden (RF tuotteet) tutkimuksen, kehitykseen, testaukseen, verifiointiin ja tyyppihyväksyntää keskittyvä Radiopuisto, mikä mahdollistaa langatonta tiedonsiirtoa käyttävien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja testaamisen tiedossa olevilla taajuusalueilla aina 60GHz alueelle. Rakennettava kokonaisuus mahdollistaa eurooppalaisten toimijoiden kilpailukyvyn EU:n ulkopuolisia kilpailijoita vastaan. Radiopuiston sijaintipaikaksi suunnitellaan Nokian tuotekehitys- ja tuotanto kampusta Oulussa.
Hanketta on tarkoitus esittää merkittäväksi (50-100 milj. euroa) investointikohteeksi lähivuosien Suomen kestävän kasvun ohjelmaan.

Hanke toteutetaan ulkopuolisena ostopalveluna

Hankinnan kuvaus:

  • Kehittää Radiopuistolle informaatiopaketti minkä avulla saadaan toimintaan mukaan toimijat, investorit ja Radiopuiston operaattori.
  • Informaatiopaketin toteutusaika 2-4/2021 sisällössä tulee olla ainakin seuraavat asiat:
  • Kilpailuedun mahdollistaminen eurooppalaiseen langattomaan teollisuuteen vuoteen 2030 luvulle saakka
  • Tehdä alustava toteutettavuusselvitys Radiopuistosta
  • Liiketoimintamallin ehdotus
  • Kehittää rakenne mikä mahdollistaa RRF ja IPCEI investointitukien saamisen hankkeelle
  • Markkinointimateriaali kansanväliselle Invest in yrityksille/toimijoille.
  • Visualisoida Radiopuiston mahdollisuudet ja soveltuvuus eri toimialoille.

Hanke rahoitetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksella.

Lisätiedot:

Aarne Kultalahti
044 703 1239
aarne.kultalahti@businessoulu.com

Aarne Kultalahti

Aarne Kultalahti

innovaatiopäällikkö, toimintaympäristöjen kehittäminen -yksikön päällikkö

044 703 1239

Ota yhteyttä