BusinessOulu - Mitä teemme

Oulun Radiopuiston toimintamallin ja testialustan kehittäminen pk-yrityksille

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Euroopan johtava RF-tuotteiden tutkimukseen, kehitykseen, testaukseen, verifiointiin ja tyyppihyväksyntää keskittyvä testauskeskus mikä mahdollistaa langatonta tiedonsiirtoa käyttävien tuotteiden ja palvelujen testaamisen tiedossa olevilla taajuusalueilla aina 60GHz alueelle. Hankkeessa kartoitetaan ja analysoidaan Suomessa toimivat, potentiaaliset Oulu Radio Park - palvelukokonaisuuden käyttäjät (mm. pk-yritykset) sekä Oulussa palvelua tarjoavat yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot. Jo olemassa olevien pohjatietojen perusteella suunnataan kartoitus tarkalle, toiminnan ja sovellukset mahdollistavalle tasolla ja siten varmistetaan edellytykset rakentaa käytännössä kokonaisuus, joka on käyttökelpoinen eri sidosryhmien näkökulmista.

Oulu Radio Park -toimintakokonaisuuden tavoitteena on yleisellä tasolla varmistaa pitkäjänteisellä työllä kehitetyn osaamispääoman sitominen myös jatkossa alueelle sekä luoda toimintakehys ja kehitysympäristö, joka mahdollistaa osaamispääoman kehittymisen edelleen tulevaisuudessa hyödyttämään kansallista ja Euroopan tason substanssiosaamisen kehittymistä. Oulu Radio Park mahdollistaa maailman parhaat tutkimuksen ja tuotekehityksen fasiliteetit myös PK-sektorin toimijoille kestävällä liiketoimintamallilla. Oulu Radio Park antaa mahdollisuuden digitalisaation eri alateemojen ja toimialojen kaupallisille innovaatioille ja kehitystyölle myös tulevaisuudessa Suomessa ja työllisyyttä tukevalla tavalla.

Toteutusaika: 22.10.2021 - 30.06.2023
Budjetti: 194 400 euroa, josta myönnetty kehittämisavustus on yhteensä 155 520 euroa

Heikki Huhmo

Heikki Huhmo

projektipäällikkö, RadioPark-konseptin toiminnallisen ekosysteemin kehitys -hanke

050 360 5940

Ota yhteyttä