BusinessOulu - Mitä teemme

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin Oulun seudulla

Elevating sustainability for tourism companies in the Oulu region – A responsive travel destionation in the new market situation

Hankkeessa tuetaan koronapandemiasta kärsivien Oulun seudun matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen yritysten toipumista ja kilpailukykyä. Hankkeessa tunnistetaan Oulun seudun matkailuyritysten koronasta elpymisen yhteisiä keskeisiä haasteita. Luodaan nouseviin matkailutrendeihin vastaavia matkailusisältöjä ja kehitetään matkailumarkkinointia. Tavoitteena on Oulun seudulla varmistaa toimialan kaupallisesti kannattavimpien tuotesegmenttien jatkuvuus ja uudistuminen ja samalla luodaan toimialaa hyödyttäviä tiedolla johtamisen työkaluja

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Euroopan aluekehitysrahastosta ja rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia

The project supports the recovery and competitiveness of companies in the tourism, restaurant and event sectors in the Oulu region affected by the corona pandemic. The project identifies common key challenges for the recovery of tourism companies in the Oulu region from the corona. We create together with suppliers tourism content in line with rising tourism trends and develop tourism marketing. The goal in the Oulu region is to ensure the continuity and renewal of the industry's most commercially profitable product segments and at the same time create information management tools that benefit the industry.

The project has received funding from the European Union's European Regional Development Fund and is being funded as part of the European Union's response to the covid-19 pandemic.

Hanke toteutetaan BusinessOulun, Oulun Matkailu Oy:n (VisitOulu), Kalajoen Matkailuyhdistys ry:n sekä Humapolis Oy:n / Rokua UNESCO Global Geoparkin yhteishankkeena.

Tietoa hankkeesta

Hankkeen kesto: 1.7.2021 – 30.6.2023
Hankkeen rahoitus ja kokonaiskustannusarvio: 964 771 €
EAKR ja Pohjois-Pohjanmaan liitto: 772 093 €
Oulun Matkailu Oy – työpaketti 316 300 €
Oulun kaupunki / Business Oulu- työpaketti 256 516 €
Rokua UNESCO Global Geopark – työpaketti 196 555 €
Kalajoki matkailuyhdistys ry- työpaketti 195 400 €
Hankkeen hallinnoija: BusinessOulu / Sari Kasvi
sari.kasvi@businessoulu.com / +358 40 724 9419

Sari Kasvi

Sari Kasvi

projektipäällikkö (Kestävää nostetta matkailuyrityksiin Oulun seudulla & Bothnian Coastal Route). Matkailutoimialan kehittäminen.

040 724 9419

Ota yhteyttä