BusinessOulu - Mitä teemme

Ennakointiin perustuva kilpailukyvyn parantaminen

Ennakointiin perustuvan kilpailukyvyn parantaminen -hankkeen logot

Ennakointiklusteritoimintamalli mahdollistaa pk-yritysten paremmat liiketoiminnan kehittämisedellytykset ja madaltaa kynnystä menestyksekkääseen kansainvälisille markkinoille siirtymiselle. Ennakointiklusteripilotoinnissa kokeiltavia menetelmiä voidaan tarvittaessa laajentaa myös muihin maakunnallisiin ennakointitoimiin.

Klusteritoimijoiden yhteistyössä toteuttama ennakointityö ottaa toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät kattavammin huomioon kuin yksittäisen toimijan ennakointityö. Hankkeessa hankitaan ennakointityön käyttöön ulkoista tietoa kohdemarkkinoista tarpeeseen perustuen. Kilpailukyvyn parantaminen perustuu näin arvioituun tietoon, mikä parantaa onnistumisen mahdollisuuksia kansainvälistymisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa.

Oulun alueella toimii useita yritysklustereita, joiden kilpailukyvyn parantuminen hyödyttää koko aluetta. Hanke tukee Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022 — 2025 mukaisia tavoitetta yrittävä ja uudistuva Pohjois-Pohjanmaa” ja siellä erityisesti alatavoitetta ”muutoskyvykkyyden vahvistaminen yrittäjyydessä ja elinkeinoelämässä”. Ohjelmassa todetaan mm. ”Ennakointiosaltaan nostaa esiin alueen koulutustarpeen, osaamisvaateet, markkinoiden muutokset ja kansainväliset trendit.” Tässä hankkeessa keskitytään kahteen viimeksi mainittuun.

Toteuttaja:
Oulun kaupunki/
Business Oulu-liikelaitos

Kustannusarvio:
86 327 €, AKKE-tuki 60 429 €

Toteutusaika:
1.3.2022 – 30.6.2023

Lisätietoja:

Liisa Pietikäinen

Liisa Pietikäinen

asiantuntija, avoimen innovaation palvelut, ennakointi

040 7050 473

Ota yhteyttä