BusinessOulu - Mitä teemme

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen strategia

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen strategia

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia.

6Aika on vauhdittanut Oulussa tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittämistä. Oulussa on muun muassa tuotteistettu innovaatioalustoihin liittyviä palveluja ja avattu yrityksille pääsy erilaisiin kehitys- ja testausympäristöihin. Kokeilukulttuuri ja yhteiskehittämisen menetelmät ovat vakiintuneet kaupungissa pysyviksi toimintatavoiksi muun muassa BusinessAsemalla.

6Aika-toiminnassa ovat olleet Oulun kaupungin lisäksi mukana Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, VTT, Kiertokaari sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Lisäksi mukana on ollut laaja joukko yrityksiä ja kuntalaisia.

6Aika-strategiaa on toteutettu EAKR- ja ESR -hankkeilla. Alla on listattuna hankkeet, joissa Oulu on ollut mukana. Tarkemmin 6Aikaan, kaikkiin hankkeisiin sekä hankkeiden tuloksiin pääsee tutustumaan osoitteessa 6aika.fi.

6Aika-julkaisuja

6Aika Oulussa (pdf)
Kuuden kaupungin yhteinen julkaisu Kaupunkien aika (6Aika-sivuilla)
6Aika-results: Era of Cities (6Aika webpage, in English)

Hankkeet, joissa Oulu on ollut mukana:

Kärkihankkeet 

Avoimet innovaatioalustat

 • Hankkeessa avattiin kuutoskaupunkien digitaalisia ja fyysisiä alustoja yritysten palveluiden ja tuotteiden testaamista ja kehittämistä varten.

Avoin data ja rajapinnat 

 • Hankkeessa luotiin datan avaamiselle yhteisiä toimintamalleja, avattiin harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja edesautettiin avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Avoin osallisuus ja asiakkuus 

 • Hankkeessa lisättiin asiakaslähtöisyyttä kaupunkien toiminnassa, mahdollistettiin uudenlaisia markkinoita, parannettiin palveluiden vaikuttavuutta ja vahvistettiin kilpailukykyä.

Kiertotalous ja Energia 

CarbonWise 

 • CarbonWise edistää yritysten hiiliviisautta. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja tuotteen elinkaaren huomioivaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.

CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa 

 • Hankkeella edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa.

Energiaviisaat kaupungit – EKAT 

 • Hankkeen tavoitteena on nostaa mukana olevat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset 

 • Hankkeessa kehitettiin 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Tavoitteena oli löytää alueille uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja tukea yrityksiä kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

Liikkuminen 

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa 

 • Hankkeessa parannetaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia mm. uusiin liikkumispalveluihin sekä matkaketjujen ja pysäköintijärjestelmän kehittämiseen liittyen.

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat 

 • Hankkeessa avattiin liikenteen reaaliaikaisia rajapintoja avoimen datan periaatteiden mukaisesti. Päämääränä oli edesauttaa älyliikenteen palveluiden kehittämistä erityisesti yritysyhteistyön muodossa.

Oppiminen

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt 

 • Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita.

EduDigi 

 • Hankkeessa tuotiin peliteknologiat ja niiden soveltaminen osaksi opettamista ja oppimista.

Terveys ja Hyvinvointi 

CoHeWe – Co-Created Health and Wellbeing 

 • Hankkeen päätavoitteena oli edistää yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollistaa uusien, asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Hippa – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla 

 • Hankkeessa kehitettiin älykästä palveluasumista ja tukea tarvitsevien ihmisten kotona asumista 6Aika-kaupungeissa.

Tulevaisuuden ruokamaailma 

 • Hankkeessa hyödynnettiin ravintolasta ja myymälästä muodostuvaa tutkimus- ja kehitysalustaa, jossa yritysten oli mahdollista testata ja kehittää uusia tuotteita, palveluita, konsepteja, teknologioita ja ratkaisuja.

Yliopistosairaalat innovaatioalustana – YSI 

 • Hankkeessa edistettiin terveysalan avointa innovointia sekä alan tutkimusta ja edesautettiin uuden, kasvuhakuisen liiketoiminnan syntymistä.

Smart City -ratkaisut 

CityIoT – Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta 

 • Hankkeessa määriteltiin avoin ja toimijoista riippumaton dataintegraatioalusta sekä yhtenäinen referenssiarkkitehtuuri IoT-pilotointiympäristöön. Hankkeessa aktivoitiin pk-yrityksiä hyödyntämään pilottiympäristöjä uusien tuotteiden kehittämiseen.

Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana 

 • Hankkeessa haettiin ratkaisua kaupunkien käyttämien suljettujen paikkatietojärjestelmien aiheuttamiin haasteisiin.

PK-yritysten osaaminen

Kasvun ekosysteemit 

 • Hankkeessa kuutoskaupungit tukivat kasvuhakuisten yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa kehittämällä innovaatiopalveluja ja -verkostoja yrityksiä varten.

ROBOREEL – Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa 

 • Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa haasteita, joita etenkin pk-yrityksillä on robotiikkaan liittyen, lisätä yritysten osaamista esimerkiksi valmennusten avulla sekä löytää ja hyödyntää robotiikan liiketoimintamahdollisuuksia.

Hyvinvointiyritykset kiertoon 

 • Hankkeella tuettiin pienten yritysten omistajanvaihdoksia, mukana oli niin yrityksestään luopuvia kuin olemassa olevien yritysten jatkajiakin.

Työllisyys ja Osaaminen 

Roboboost 

 • Hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja robotiikan oheisteknologioiden osa-alueilla.

Osaamo 

 • Hankkeessa kehitetään uusia palveluja ja ratkaisuja, jotka tehostavat työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Toisekseen hankkeen avulla helpotetaan työnantajien rekrytointitarpeita ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Digikyvykkyys 

 • Hankkeessa valmennettiin ammattitaitoista työvoimaa 6Aika-kaupunkien alueilla toimivien yritysten tarpeisiin. Oulussa keskityttiin erityisesti painettavaan elektroniikkaan.

Digipore 

 • Hankkeessa lisättiin työllistymistä teknologia-alalle, vahvistettiin työnhakijoiden osaamista digitaalisuuteen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa sekä lisättiin teknologia-alan houkuttelevuutta työnantajana.

Aina avoin ammatillinen oppilaitos – 365/12 

 • Hankkeessa kehitettiin malli, joka mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen. Mallin avulla tehostettiin yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen.

PoraKONE 

 • Hankkeessa kehitettiin toimintamalli, jolla vastattiin insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin ja luotiin uudenlaista yhteistyötä korkeakoulujen kesken.

DuuniPolku 

 • Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin uusia palveluja ja toimintamalleja, jotka edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Game Time 

 • Hankkeella edistettiin Oulussa ja Tampereella asuvien, 15–29-vuotiaiden nuorten työllistymistä pelialalle.

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen 

 • Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten urapoluista.

Lisätietoja

Kokonaiskoordinaatio 6Aika – Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia,
6Aika kaupunkikoordinaattori Soile Jokinen
+358 50 322 2974, soile.jokinen@businessoulu.com

6Aika ohjelmapäällikkö Aarne Kultalahti
+358 44 703 1239, aarne.kultalahti@businessoulu.com
6Aika Oulu: www.ouka.fi/6aika
6Aika: www.6aika.fi

Rakennerahastot

Uudenmaan liitto

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen strategia

Hankkeet, joissa Oulu on ollut mukana:

Kärkihankkeet 

Avoimet innovaatioalustat

 • Hankkeessa avattiin kuutoskaupunkien digitaalisia ja fyysisiä alustoja yritysten palveluiden ja tuotteiden testaamista ja kehittämistä varten.

Avoin data ja rajapinnat 

 • Hankkeessa luotiin datan avaamiselle yhteisiä toimintamalleja, avattiin harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja edesautettiin avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Avoin osallisuus ja asiakkuus 

 • Hankkeessa lisättiin asiakaslähtöisyyttä kaupunkien toiminnassa, mahdollistettiin uudenlaisia markkinoita, parannettiin palveluiden vaikuttavuutta ja vahvistettiin kilpailukykyä.

Kiertotalous ja Energia 

CarbonWise 

 • CarbonWise edistää yritysten hiiliviisautta. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja tuotteen elinkaaren huomioivaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.

CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa 

 • Hankkeella edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa.

Energiaviisaat kaupungit – EKAT 

 • Hankkeen tavoitteena on nostaa mukana olevat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset 

 • Hankkeessa kehitettiin 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Tavoitteena oli löytää alueille uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja tukea yrityksiä kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

Circ Hubs 2 (Käynnissä)

Liikkuminen 

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa 

 • Hankkeessa parannetaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia mm. uusiin liikkumispalveluihin sekä matkaketjujen ja pysäköintijärjestelmän kehittämiseen liittyen.

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat 

 • Hankkeessa avattiin liikenteen reaaliaikaisia rajapintoja avoimen datan periaatteiden mukaisesti. Päämääränä oli edesauttaa älyliikenteen palveluiden kehittämistä erityisesti yritysyhteistyön muodossa.

Oppiminen

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt 

 • Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita.

EduDigi 

 • Hankkeessa tuotiin peliteknologiat ja niiden soveltaminen osaksi opettamista ja oppimista.

Terveys ja Hyvinvointi 

CoHeWe – Co-Created Health and Wellbeing 

 • Hankkeen päätavoitteena oli edistää yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollistaa uusien, asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Hippa – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla 

 • Hankkeessa kehitettiin älykästä palveluasumista ja tukea tarvitsevien ihmisten kotona asumista 6Aika-kaupungeissa.

Tulevaisuuden ruokamaailma 

 • Hankkeessa hyödynnettiin ravintolasta ja myymälästä muodostuvaa tutkimus- ja kehitysalustaa, jossa yritysten oli mahdollista testata ja kehittää uusia tuotteita, palveluita, konsepteja, teknologioita ja ratkaisuja.

Yliopistosairaalat innovaatioalustana – YSI 

 • Hankkeessa edistettiin terveysalan avointa innovointia sekä alan tutkimusta ja edesautettiin uuden, kasvuhakuisen liiketoiminnan syntymistä.

Smart City -ratkaisut 

CityIoT – Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta 

 • Hankkeessa määriteltiin avoin ja toimijoista riippumaton dataintegraatioalusta sekä yhtenäinen referenssiarkkitehtuuri IoT-pilotointiympäristöön. Hankkeessa aktivoitiin pk-yrityksiä hyödyntämään pilottiympäristöjä uusien tuotteiden kehittämiseen.

Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana 

 • Hankkeessa haettiin ratkaisua kaupunkien käyttämien suljettujen paikkatietojärjestelmien aiheuttamiin haasteisiin.

PK-yritysten osaaminen

Kasvun ekosysteemit 

 • Hankkeessa kuutoskaupungit tukivat kasvuhakuisten yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa kehittämällä innovaatiopalveluja ja -verkostoja yrityksiä varten.

ROBOREEL – Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa 

 • Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa haasteita, joita etenkin pk-yrityksillä on robotiikkaan liittyen, lisätä yritysten osaamista esimerkiksi valmennusten avulla sekä löytää ja hyödyntää robotiikan liiketoimintamahdollisuuksia.

Hyvinvointiyritykset kiertoon 

 • Hankkeella tuettiin pienten yritysten omistajanvaihdoksia, mukana oli niin yrityksestään luopuvia kuin olemassa olevien yritysten jatkajiakin.

Työllisyys ja Osaaminen 

Roboboost 

 • Hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja robotiikan oheisteknologioiden osa-alueilla.

Osaamo 

 • Hankkeessa kehitetään uusia palveluja ja ratkaisuja, jotka tehostavat työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Toisekseen hankkeen avulla helpotetaan työnantajien rekrytointitarpeita ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Digikyvykkyys 

 • Hankkeessa valmennettiin ammattitaitoista työvoimaa 6Aika-kaupunkien alueilla toimivien yritysten tarpeisiin. Oulussa keskityttiin erityisesti painettavaan elektroniikkaan.

Digipore 

 • Hankkeessa lisättiin työllistymistä teknologia-alalle, vahvistettiin työnhakijoiden osaamista digitaalisuuteen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa sekä lisättiin teknologia-alan houkuttelevuutta työnantajana.

Aina avoin ammatillinen oppilaitos – 365/12 

 • Hankkeessa kehitettiin malli, joka mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen. Mallin avulla tehostettiin yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen.

PoraKONE 

 • Hankkeessa kehitettiin toimintamalli, jolla vastattiin insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin ja luotiin uudenlaista yhteistyötä korkeakoulujen kesken.

DuuniPolku 

 • Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin uusia palveluja ja toimintamalleja, jotka edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Game Time 

 • Hankkeella edistettiin Oulussa ja Tampereella asuvien, 15–29-vuotiaiden nuorten työllistymistä pelialalle.

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen 

 • Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten urapoluista.
Soile Jokinen

Soile Jokinen

asiantuntija, 6Aika kaupunkikoordinaattori, opintovapaalla

Ota yhteyttä
Aarne Kultalahti

Aarne Kultalahti

innovaatiopäällikkö, toimintaympäristöjen kehittäminen -yksikön päällikkö

044 703 1239

Ota yhteyttä