BusinessOulu - Mitä teemme

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen strategia

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen strategia

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia.

6Aika on vauhdittanut Oulussa tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittämistä. Oulussa on muun muassa tuotteistettu innovaatioalustoihin liittyviä palveluja ja avattu yrityksille pääsy erilaisiin kehitys- ja testausympäristöihin. Kokeilukulttuuri ja yhteiskehittämisen menetelmät ovat vakiintuneet kaupungissa pysyviksi toimintatavoiksi muun muassa BusinessAsemalla.

6Aika-toiminnassa ovat olleet Oulun kaupungin lisäksi mukana Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, VTT, Kiertokaari sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Lisäksi mukana on ollut laaja joukko yrityksiä ja kuntalaisia.

6Aika-strategiaa on toteutettu EAKR- ja ESR -hankkeilla. Alla on listattuna hankkeet, joissa Oulu on ollut mukana. Tarkemmin 6Aikaan, kaikkiin hankkeisiin sekä hankkeiden tuloksiin pääsee tutustumaan osoitteessa 6aika.fi.

6Aika-julkaisuja

6Aika Oulussa (pdf)
Kuuden kaupungin yhteinen julkaisu Kaupunkien aika (6Aika-sivuilla)
6Aika-results: Era of Cities (6Aika webpage, in English)

Hankkeet, joissa Oulu on ollut mukana:

Kärkihankkeet 

Avoimet innovaatioalustat

 • Hankkeessa avattiin kuutoskaupunkien digitaalisia ja fyysisiä alustoja yritysten palveluiden ja tuotteiden testaamista ja kehittämistä varten.

Avoin data ja rajapinnat 

 • Hankkeessa luotiin datan avaamiselle yhteisiä toimintamalleja, avattiin harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja edesautettiin avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Avoin osallisuus ja asiakkuus 

 • Hankkeessa lisättiin asiakaslähtöisyyttä kaupunkien toiminnassa, mahdollistettiin uudenlaisia markkinoita, parannettiin palveluiden vaikuttavuutta ja vahvistettiin kilpailukykyä.

Kiertotalous ja Energia 

CarbonWise 

 • CarbonWise edistää yritysten hiiliviisautta. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja tuotteen elinkaaren huomioivaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.

CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa 

 • Hankkeella edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa.

Energiaviisaat kaupungit – EKAT 

 • Hankkeen tavoitteena on nostaa mukana olevat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset 

 • Hankkeessa kehitettiin 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Tavoitteena oli löytää alueille uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja tukea yrityksiä kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

Liikkuminen 

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa 

 • Hankkeessa parannetaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia mm. uusiin liikkumispalveluihin sekä matkaketjujen ja pysäköintijärjestelmän kehittämiseen liittyen.

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat 

 • Hankkeessa avattiin liikenteen reaaliaikaisia rajapintoja avoimen datan periaatteiden mukaisesti. Päämääränä oli edesauttaa älyliikenteen palveluiden kehittämistä erityisesti yritysyhteistyön muodossa.

Oppiminen

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt 

 • Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita.

EduDigi 

 • Hankkeessa tuotiin peliteknologiat ja niiden soveltaminen osaksi opettamista ja oppimista.

Terveys ja Hyvinvointi 

CoHeWe – Co-Created Health and Wellbeing 

 • Hankkeen päätavoitteena oli edistää yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollistaa uusien, asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Hippa – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla 

 • Hankkeessa kehitettiin älykästä palveluasumista ja tukea tarvitsevien ihmisten kotona asumista 6Aika-kaupungeissa.

Tulevaisuuden ruokamaailma 

 • Hankkeessa hyödynnettiin ravintolasta ja myymälästä muodostuvaa tutkimus- ja kehitysalustaa, jossa yritysten oli mahdollista testata ja kehittää uusia tuotteita, palveluita, konsepteja, teknologioita ja ratkaisuja.

Yliopistosairaalat innovaatioalustana – YSI 

 • Hankkeessa edistettiin terveysalan avointa innovointia sekä alan tutkimusta ja edesautettiin uuden, kasvuhakuisen liiketoiminnan syntymistä.

Smart City -ratkaisut 

CityIoT – Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta 

 • Hankkeessa määriteltiin avoin ja toimijoista riippumaton dataintegraatioalusta sekä yhtenäinen referenssiarkkitehtuuri IoT-pilotointiympäristöön. Hankkeessa aktivoitiin pk-yrityksiä hyödyntämään pilottiympäristöjä uusien tuotteiden kehittämiseen.

Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana 

 • Hankkeessa haettiin ratkaisua kaupunkien käyttämien suljettujen paikkatietojärjestelmien aiheuttamiin haasteisiin.

PK-yritysten osaaminen

Kasvun ekosysteemit 

 • Hankkeessa kuutoskaupungit tukivat kasvuhakuisten yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa kehittämällä innovaatiopalveluja ja -verkostoja yrityksiä varten.

ROBOREEL – Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa 

 • Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa haasteita, joita etenkin pk-yrityksillä on robotiikkaan liittyen, lisätä yritysten osaamista esimerkiksi valmennusten avulla sekä löytää ja hyödyntää robotiikan liiketoimintamahdollisuuksia.

Hyvinvointiyritykset kiertoon 

 • Hankkeella tuettiin pienten yritysten omistajanvaihdoksia, mukana oli niin yrityksestään luopuvia kuin olemassa olevien yritysten jatkajiakin.

Työllisyys ja Osaaminen 

Roboboost 

 • Hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja robotiikan oheisteknologioiden osa-alueilla.

Osaamo 

 • Hankkeessa kehitetään uusia palveluja ja ratkaisuja, jotka tehostavat työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Toisekseen hankkeen avulla helpotetaan työnantajien rekrytointitarpeita ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Digikyvykkyys 

 • Hankkeessa valmennettiin ammattitaitoista työvoimaa 6Aika-kaupunkien alueilla toimivien yritysten tarpeisiin. Oulussa keskityttiin erityisesti painettavaan elektroniikkaan.

Digipore 

 • Hankkeessa lisättiin työllistymistä teknologia-alalle, vahvistettiin työnhakijoiden osaamista digitaalisuuteen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa sekä lisättiin teknologia-alan houkuttelevuutta työnantajana.

Aina avoin ammatillinen oppilaitos – 365/12 

 • Hankkeessa kehitettiin malli, joka mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen. Mallin avulla tehostettiin yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen.

PoraKONE 

 • Hankkeessa kehitettiin toimintamalli, jolla vastattiin insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin ja luotiin uudenlaista yhteistyötä korkeakoulujen kesken.

DuuniPolku 

 • Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin uusia palveluja ja toimintamalleja, jotka edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Game Time 

 • Hankkeella edistettiin Oulussa ja Tampereella asuvien, 15–29-vuotiaiden nuorten työllistymistä pelialalle.

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen 

 • Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten urapoluista.

Lisätietoja

Kokonaiskoordinaatio 6Aika – Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia,
6Aika kaupunkikoordinaattori Soile Jokinen
+358 50 322 2974, soile.jokinen@businessoulu.com

6Aika ohjelmapäällikkö Aarne Kultalahti
+358 44 703 1239, aarne.kultalahti@businessoulu.com
6Aika Oulu: www.ouka.fi/6aika
6Aika: www.6aika.fi

Rakennerahastot

Uudenmaan liitto

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen strategia

Hankkeet, joissa Oulu on ollut mukana:

Kärkihankkeet 

Avoimet innovaatioalustat

 • Hankkeessa avattiin kuutoskaupunkien digitaalisia ja fyysisiä alustoja yritysten palveluiden ja tuotteiden testaamista ja kehittämistä varten.

Avoin data ja rajapinnat 

 • Hankkeessa luotiin datan avaamiselle yhteisiä toimintamalleja, avattiin harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja edesautettiin avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Avoin osallisuus ja asiakkuus 

 • Hankkeessa lisättiin asiakaslähtöisyyttä kaupunkien toiminnassa, mahdollistettiin uudenlaisia markkinoita, parannettiin palveluiden vaikuttavuutta ja vahvistettiin kilpailukykyä.

Kiertotalous ja Energia 

CarbonWise 

 • CarbonWise edistää yritysten hiiliviisautta. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja tuotteen elinkaaren huomioivaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.

CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa 

 • Hankkeella edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa.

Energiaviisaat kaupungit – EKAT 

 • Hankkeen tavoitteena on nostaa mukana olevat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset 

 • Hankkeessa kehitettiin 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Tavoitteena oli löytää alueille uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja tukea yrityksiä kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

Circ Hubs 2 (Käynnissä)

Liikkuminen 

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa 

 • Hankkeessa parannetaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia mm. uusiin liikkumispalveluihin sekä matkaketjujen ja pysäköintijärjestelmän kehittämiseen liittyen.

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat 

 • Hankkeessa avattiin liikenteen reaaliaikaisia rajapintoja avoimen datan periaatteiden mukaisesti. Päämääränä oli edesauttaa älyliikenteen palveluiden kehittämistä erityisesti yritysyhteistyön muodossa.

Oppiminen

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt 

 • Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita.

EduDigi 

 • Hankkeessa tuotiin peliteknologiat ja niiden soveltaminen osaksi opettamista ja oppimista.

Terveys ja Hyvinvointi 

CoHeWe – Co-Created Health and Wellbeing 

 • Hankkeen päätavoitteena oli edistää yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollistaa uusien, asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Hippa – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla 

 • Hankkeessa kehitettiin älykästä palveluasumista ja tukea tarvitsevien ihmisten kotona asumista 6Aika-kaupungeissa.

Tulevaisuuden ruokamaailma 

 • Hankkeessa hyödynnettiin ravintolasta ja myymälästä muodostuvaa tutkimus- ja kehitysalustaa, jossa yritysten oli mahdollista testata ja kehittää uusia tuotteita, palveluita, konsepteja, teknologioita ja ratkaisuja.

Yliopistosairaalat innovaatioalustana – YSI 

 • Hankkeessa edistettiin terveysalan avointa innovointia sekä alan tutkimusta ja edesautettiin uuden, kasvuhakuisen liiketoiminnan syntymistä.

Smart City -ratkaisut 

CityIoT – Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta 

 • Hankkeessa määriteltiin avoin ja toimijoista riippumaton dataintegraatioalusta sekä yhtenäinen referenssiarkkitehtuuri IoT-pilotointiympäristöön. Hankkeessa aktivoitiin pk-yrityksiä hyödyntämään pilottiympäristöjä uusien tuotteiden kehittämiseen.

Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana 

 • Hankkeessa haettiin ratkaisua kaupunkien käyttämien suljettujen paikkatietojärjestelmien aiheuttamiin haasteisiin.

PK-yritysten osaaminen

Kasvun ekosysteemit 

 • Hankkeessa kuutoskaupungit tukivat kasvuhakuisten yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa kehittämällä innovaatiopalveluja ja -verkostoja yrityksiä varten.

ROBOREEL – Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa 

 • Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa haasteita, joita etenkin pk-yrityksillä on robotiikkaan liittyen, lisätä yritysten osaamista esimerkiksi valmennusten avulla sekä löytää ja hyödyntää robotiikan liiketoimintamahdollisuuksia.

Hyvinvointiyritykset kiertoon 

 • Hankkeella tuettiin pienten yritysten omistajanvaihdoksia, mukana oli niin yrityksestään luopuvia kuin olemassa olevien yritysten jatkajiakin.

Työllisyys ja Osaaminen 

Roboboost 

 • Hanke vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja robotiikan oheisteknologioiden osa-alueilla.

Osaamo 

 • Hankkeessa kehitetään uusia palveluja ja ratkaisuja, jotka tehostavat työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Toisekseen hankkeen avulla helpotetaan työnantajien rekrytointitarpeita ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Digikyvykkyys 

 • Hankkeessa valmennettiin ammattitaitoista työvoimaa 6Aika-kaupunkien alueilla toimivien yritysten tarpeisiin. Oulussa keskityttiin erityisesti painettavaan elektroniikkaan.

Digipore 

 • Hankkeessa lisättiin työllistymistä teknologia-alalle, vahvistettiin työnhakijoiden osaamista digitaalisuuteen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa sekä lisättiin teknologia-alan houkuttelevuutta työnantajana.

Aina avoin ammatillinen oppilaitos – 365/12 

 • Hankkeessa kehitettiin malli, joka mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen. Mallin avulla tehostettiin yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen.

PoraKONE 

 • Hankkeessa kehitettiin toimintamalli, jolla vastattiin insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin ja luotiin uudenlaista yhteistyötä korkeakoulujen kesken.

DuuniPolku 

 • Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin uusia palveluja ja toimintamalleja, jotka edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Game Time 

 • Hankkeella edistettiin Oulussa ja Tampereella asuvien, 15–29-vuotiaiden nuorten työllistymistä pelialalle.

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen 

 • Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten urapoluista.
Soile Jokinen

Soile Jokinen

asiantuntija, osaaminen ja jatkuva oppiminen

040 183 4722

Ota yhteyttä
Aarne Kultalahti

Aarne Kultalahti

innovaatiopäällikkö, toimintaympäristöjen kehittäminen -yksikön päällikkö

044 703 1239

Ota yhteyttä