BusinessOulu - Mitä teemme

ARCTIC IMAGE – aluemarkkinointi AV-sisältöjä hyödyntäen

ARCTIC IMAGE – aluemarkkinointi AV-sisältöjä hyödyntäen on yhteishanke, jonka päätoteuttajana on BusinessOulu ja osatoteuttajina Naturpolis Oy, Kainuun ammattiopisto, KP-Edu ja FilmCamp (Norja).

Hankkeen kokonaisbudjetti on Suomen osalta 1 190 683 € ja Norjan osalta 4 581 619 NOK. Hankkeelle on myönnetty 55 %:n rahoitus Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Pohjoinen -ohjelmasta, ja hanke-aika on 1.3.2015–31.12.2017.

Hankkeen tavoitteena on lisätä Oulun ja hanke-alueen imagonäkyvyyttä ja tunnettuutta kotimaassa ja kansainvälisesti alueella kuvattuja av-alan tuotantoja hyödyntäen. Markkinoimme aktiivisesti hanke-aluetta kansainvälisissä tapahtumissa saadaksemme lisää elokuva-, mainos- ja tv-tuotantoja alueelle ja pilotoimme erilaisia tapoja tehdä markkinointiyhteistyötä tuotantojen kautta.

Hankkeen avulla pyrimme synnyttämään Suomeen kansallisen tuotantokannustinjärjestelmän yhteistyössä muiden alueiden kanssa, minkä avulla Suomen kilpailutilanne paranee erityisesti kansainvälisten tuotantojen houkuttelemisessa. Norjassa tuotantokannustin on jo käytössä ja pyrimme saamaan vastaavan järjestelmän myös Suomeen, jotta rajat ylittävälle yhteistyölle avautuisi uusia mahdollisuuksia.

 • Hankkeen tavoitteena on laajentaa rajat ylittävä yhteistyöverkosto AV-toimialan ulkopuolelle (matkailutoimiala/aluemarkkinointi/vientitoimialat hankealueella).
 • Tarjoamme alueellisille yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia markkinointitapoja ja -kanavia toimialariippumattomasti yritysten omille, strategisesti merkittäville vientimarkkinoille.
 • Lisätään sekä AV-toimialan että matkailutoimialan osaamista yhteistyömalleista ja mahdollisuuksista.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Anne Laurila, 044 703 7523, anne.m.laurila@businessoulu.com


Arctic Intelligence Export

Hankkeen tavoitteena on lisätä Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan yritysten kansainvälistymistä ja vientiä sekä lisätä Oulun alueen näkyvyyttä globaalisti. Hankkeen toimenpiteet suunnataan globaalisti ja erityisesti Japaniin, Saksaan ja muualle Keski-Eurooppaan sekä Venäjälle. Tavoitteena on pilotoida yritysten vientiä tukevaa pop-up toimintaa ja markkinoida Oulua kansainvälisesti kiinnostavana sijoittumiskohteena ja arktisen osaamisen ja korkean teknologian keskuksena. Hankkeessa aktivoidaan klusteritoimintaa ja autetaan yrityksiä lisäämään kansainvälisten kontaktien määrää ja tuoda arktista älykästä osaamista näkyvämmin esille. Hanke rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta ja rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan Liitto.

Lisätiedot projektipäällikkö Sanna Savolaiselta:
Sanna Savolainen
Senior advisor, International Affairs
BusinessOulu
tel. +358 44 703 9760
Sanna.L.Savolainen@businessoulu.com
www.businessoulu.com


Arctic Investment Platform -hanke

Arctic Investment Platform -toteutettavuusselvitys ja -tiekartta

BusinessOulu on mukana toteuttamassa Lapin liiton koordinoimaa Arctic Investment Platform -hanketta, jota rahoitetaan Interreg Nord -ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena on yhdistämällä Euroopan huipputason asiantuntijoiden sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan NSPA-alueiden osaamista:

 • analysoida NSPA-alueiden pk-yritysten investointeja edistävän rahoitusyhteistyön kysyntää ja toteutettavuutta
 • antaa suositus tällaisesta tukirakenteesta (Investment Platform)
 • tuottaa tiekartta kyseisen tukimekanismin perustamiseksi (jos toteutettavuusselvitys myönteinen)
 • taata uskottavat resurssit keskustelujen käymiseen rahoitusinstituutioiden kanssa, jotka ovat järjestelmän perustamiselle keskeisiä (sis. alueelliset toimijat, kansalliset rahoittajat, rahoitussektori, yksityiset sijoittajat, Euroopan investointipankki (EIB), Euroopan komissio ja kansalliset ministeriöt).

Hankekeen toteutusaika on 1.1.2019–30.6.2020.

Kumppaniorganisaatiot hankkeessa ovat:

 1. Lapin liitto
 2. Region Västerbotten
 3. Region Norrbotten
 4. BusinessOulu
 5. Norinnova AS

Lisätietoa hankkeesta (englanniksi) Arctic Smartness -nettisivuilta.

Interreg Nord -hankkeen lähtökohtana on 1.4.–31.12.2018 toiminut Lapin liiton koordinoima Arctic Investment Platform -esiselvityshanke (EAKR). Esiselvityshankkeen aikana on tehty Arctic Investment Platform – Feasibility Study -toteutettavuusselvitys mahdollisuudesta muodostaa arktisille alueille erikoistunut rahoitusyhteistyö, joka perustuu Euroopan komission lanseeraamaan Investment Platform -malliin. Selvityksen perustana toimivat kiertotalous, matkailu ja kestävät energiaratkaisut.

Mitä hankkeelle kuuluu?

Lisätietoa: Mari Rautiainen 044 703 1373, Laura Meriläinen 040 573 1511

Attractive Oulu Region -hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä Oulun seudun sekä Pohjois-Pohjanmaan tunnettavuutta kansainvälisenä matkailukohteena vahvistamalla alueen matkailutarjontaa ja sitä kautta elinvoimaisuutta. Hankkeessa yhdistetään Syötteen ja Kalajoen matkailukeskusten, Rokua Geopark -matkailualueen, alueiden kansallispuistojen ja luontokeskusten sekä Oulun alueen tarjonta ja palvelut yhteiseksi alueelliseksi matkailun paketiksi. Tällä tavoin luodaan yhtenäinen ja vetovoimainen kuva Oulun seudusta monipuolisena ja tasokkaana matkailukohteena.

Business Oulu vastaa hankkeessa kansainvälisen markkinoinnin osiosta. Yhteistyössä Oulun Matkailu Oy:n kanssa toteutettava työpaketti kokoaa muista työpaketeista syntyneet aluekohtaiset tuotteet ja materiaalit sekä jatkojalostaa ne markkinakohtaisiksi paketeiksi hyödyntäen kaikille toimijoille yhteisen VisitOulu-yhteismarkkinoinnin työkaluja. Hankkeen kohdemarkkinoita ovat Japani, Kiina, Venäjä, Keski-Eurooppa ja Pohjois-Skandinavia.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja sen toteutusaika on 31.8.2018 saakka. Hankkeen kokonaiskoordinaatiosta vastaa Humanpolis Oy / Rokua Geopark.

Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.

Yhteyshenkilö: Johanna Salmela, projektipäällikkö, johanna.ma.salmela@businessoulu.com, puh. 040 826 2345