BusinessOulu

Yrityspalvelut apuna aloituksessa ja yrityksen kasvussa

yritysRahoitus

Yrityksen kokonaisrahoitus muodostuu yleensä eri rahoituslähteistä. Oman pääoman ja tulorahoituksen rinnalle tarvitaan usein vierasta pääomaa ja/tai oman pääoman ehtoista rahoitusta. Yrityksen kehittämistyöhön, kuten tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen, on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada julkisilta rahoittajilta avustusta, lainaa ja takauksia.

BusinessOulu auttaa sinua selkeyttämään yrityksen käynnistämiseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvät rahoitustarpeet ja rahoitusvaihtoehdot. Autamme sinua sekä julkiseen että yksityiseen yritysrahoitukseen liittyvien suunnitelmien ja laskelmien laadinnassa sekä yritysrahoituksen hakemisessa.

Autamme yrityksiä

 • hanke- ja projektisuunnitelmien laadinnassa
 • rahoitus- ja kassavirtalaskelmien tekemisessä
 • rahoitushakemuksien valmistelussa
 • yrityksen esittelymateriaalin laadinnassa
 • rahoittajien kontaktoinnissa ja rahoitusneuvotteluissa

Voimakkaalle kasvu-uralle tähtäävät yritykset tarvitsevat lähes poikkeuksetta oman pääoman ehtoista rahoitusta kasvun rahoittamiseen, kuten tuotekehitykseen, kaupallistamiseen, kasvun edellyttämien avainhenkilöiden palkkaamiseen jne.

BusinessOulu auttaa pääomasijoitusta hakevia yrityksiä:

 • laatimaan rahoituksen hakemisessa tarvittavaa yritysesittelymateriaalia, yrityskohtaisia suunnitelmia ja viimeistelemään yritysesittelyjä
 • saamaan kontakteja pääomasijoittajiin
 • järjestämällä erilaisia rahoitukseen liittyviä tilaisuuksia, mm. sijoittajatilaisuuksia, joissa yrittäjillä on mahdollisuus esitellä toimintaansa sekä kotimaisille että ulkomaisille pääomasijoittajille.

Millit-palvelu kohtauttaa yrityksiä, investoreita ja asiakkaita yhteen uudella tavalla vuorokauden ympäri. Palvelussa yritykset näkyvät tietokoneruudulla gaafisina pallona, joiden koko ja sijainti mahdollisimman keskellä ruutua kertoo toisiinsa parhaiten sopivat yhteistyökumppanit. Palvelu palkitsee aktiiviset siten, että yrityksen pallo kasvaa ja se näkyy parhaiten niille, jotka ylläpitävät ja päivittävät omat tietonsa ahkerimmin.

Business Oulu ja Millit Oy ovat yhdessä sopineet, että erityisesti Oulun alueen yrityksiä kutsutaan ja rohkaistaan ottamaan käyttöönsä uusi Millit -palvelu. Osapuolten tekemän yhteistyön tuloksena palvelun kaikki maksulliset ominaisuudet tulevat ilmaiseksi tarjolle kaikille Oulun alueen yrityksille vähintään 3kk:n ajaksi. Palvelun avulla Oulun alueen yritykset saavat erinomaista näkyvyyttä sekä alueellisina yrityksinä että myös valtakunnallisesti ja koko maapallon laajuisesti.

BusinessOulu on koonnut yritysrahoitukseen liittyviä työkaluja:

 • talouden suunnitteluun ja seurantaan
 • julkiseen rahoitukseen
 • pääomasijoittamiseen

Tutustu tästä yritysten yleisimpiin rahoitustyökaluihin

Martti Särkelä

Martti Särkelä

toimivat yritykset, VC-rahoitus

040 500 4213

Ota yhteyttä
Hannu Hiltunen

Hannu Hiltunen

yritysideaansa miettivät henkilöt ja tiimit, alkavat yritykset

044 703 1394

Ota yhteyttä
Janne Kärkkäinen

Janne Kärkkäinen

asiantuntija, yrityskehitys, omistajanvaihdokset, alkavat ja toimivat yritykset, yritysideaansa miettivät henkilöt ja tiimit

040 596 6838

Ota yhteyttä
Markku Uimonen

Markku Uimonen

asiantuntija, yrityskehitys, toimivat yritykset

044 703 1315

Ota yhteyttä
Heikki Tunkkari

Heikki Tunkkari

yritysideaansa miettivät henkilöt ja tiimit, alkavat yritykset, luovat alat

044 703 1399

Ota yhteyttä
Jussi-Petteri Äijälä

Jussi-Petteri Äijälä

alkavat ja toimivat yritykset, yritysrahoitus, EU-yritysrahoitus

050 305 0527

Ota yhteyttä