Yrityspalvelut palveluksessasi

Rekrytointi & osaaminen

Tarvitsetko tukea rekrytointiin tai osaamisen kehittämiseen?

​Etsitkö työntekijää tai tarvitsetko tukea yrityksesi osaamisen kehittämiseen? Haluatko olla vaikuttamassa tulevaisuuden työntekijöiden uravalintoihin? ​ BusinessOulu tarjoaa yrityksellesi laadukkaita, maksuttomia työnvälityspalveluita Oulun alueella.​

Asiakkainamme on työnhakijoita työuran aloittavista nuorista aina kansainvälisiin osaajiin.  Järjestämme lisäksi rekrytointitapahtumia, kuten MegaMatchmaking ja JobCorner. ​​

Katso koulutukset, valmennukset ja tapahtumat BusinessOulun tapahtumakalenterista.

Lue lisää palveluistamme ja ota yhteyttä!

Tuija Karppila

Tuija Karppila

palvelupäällikkö, yritysten osaajatarpeisiin vastaaminen vs.

040 619 4270

Ota yhteyttä
Salla Hirvonen

Salla Hirvonen

asiantuntija, kansainvälisten osaajien rekrytointi, yritysten osaajatarpeisiin vastaaminen

040 726 1842

Ota yhteyttä
Tiina Haapaniemi

Tiina Haapaniemi

asiantuntija, Työn Taitajat, osaamisen varmistaminen ja yritys-oppilaitosyhteistyö

050 302 3196

Ota yhteyttä
Jarno Paasonen

Jarno Paasonen

yritysyhteistyökoordinaattori

050 349 7277

Ota yhteyttä
Mika Halonen

Mika Halonen

työnvälitys

040 359 3061

Ota yhteyttä

Palkkatuki työllistämiseen

Mikä on palkkatuki?
Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla työvoimaviranomainen korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työvoimaviranomainen päättää tuen myöntämisestä.

Kenelle palkkatukea maksetaan?
Palkkatukea voivat saada kaikki työnantajat lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

Millaiseen työhön palkkatukea voi saada?
Palkkatukea voi saada normaaliin työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen. Työ voi olla koko- tai osa-aikatyötä. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Miksi palkkatukea maksetaan?
Palkkatuetun tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle. Tuki on korvausta siitä, että työnantaja käyttää tavanomaista enemmän aikaa työntekijän ohjaamiseen.

Palkkatuen saamisen edellytyksiä
Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös.
Palkattavan henkilön tulee olla ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.
Työnantajan tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja hoitaa lakisääteiset velvoitteensa kuten verot.

Paljonko palkkatukea voi saada?
Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada palkkatukea 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Prosentti riippuu työttömyyden kestosta. Myös tukijakson pituus vaihtelee. Se riippuu palkattavan henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta. Työvoimaviranomainen päättää tuen kestosta ja määrästä tapauskohtaisesti. Palkkatuen enimmäismäärä vuonna 2020 yrityksille oli 1400 €/kk ja yhdistyksille, säätiöille ja rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 1800 €/kk. 

Mistä ja milloin palkkatukea voi hakea?
Palkkatukea haetaan ennen työsuhteen alkamista työvoimaviranomaiselta, yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelusta tai verkosta tulostettavalla lomakkeella. Palkkatukea voi hakea milloin tahansa, erillistä hakuaikaa ei ole. Kun palkkatuki on myönnetty, on mahdollista hakea myös kuntalisää.

Lisätietoa palkkatuesta
www.te-palvelut.fi, www.businessoulu.com/tyo, www.tem.fi/palkkatuki tai BusinessOulun työllisyyspalvelut, p. 050 349 8103, tyollisyyspalvelut(at)businessoulu.com

Kuntalisä yrityksille

Kuntalisä palkkatuella työllistäville yrityksille

Mikä kuntalisä on?

Kuntalisä on rahallinen tuki, jolla BusinessOulun työllisyyspalvelut korvaa työnantajalle osan oululaisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista, kun työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2023.

Paljonko kuntalisää myönnetään?

Kuntalisää myönnetään enintään 500 €/kk. Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan kuntalisä toteutuneisiin palkkauskustannuksiin.
Palkkatuen ja kuntalisän yhteenlaskettu osuus voi olla enintään 50 % palkkauskustannuksista. Jos palkattavalla henkilöllä on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa työllistymistä, tukien osuus voi olla enintään 75 % palkkauskustannuksista.

Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on
 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki
 • vähintään 85 %:n työaika. Lasketaan TES-työajasta tai jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työaikalain mukaisesta työajasta.
 • vähintään TES:n mukainen palkka. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, edellytyksenä on tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.
Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 12 kk, kun
 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on 50 % palkkauskustannuksista tai
 • työntekijä on alle 30-vuotias ja suorittanut ammatillisen tutkinnon ja jolle työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on 30 % palkkauskustannuksista tai
 • työntekijän vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä. Työajan osalta voidaan käyttää harkintaa.
Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 12 kk ja edellytyksenä on vähintään 8 kk kestävä työsuhde, kun
 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on 40 % palkkauskustannuksista tai
 • työntekijä on yli 50-vuotias tai
 • työntekijä on kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja


Kuntalisä oppisopimuksella työllistävälle yritykselle

Mikä oppisopimuskuntalisä on?

Kuntalisä on rahallinen tuki, jolla BusinessOulun työllisyyspalvelut korvaa työnantajalle osan oululaisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista, kun työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2023. Kuntalisä myönnetään oppisopimustyösuhteeseen, jonka tavoitteena on ammatillinen tutkinto.

Paljonko kuntalisää myönnetään?

Kuntalisää myönnetään enintään 600 €/kk. Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan kuntalisä toteutuneisiin palkkauskustannuksiin.

Palkkatuki, oppilaitoksen maksama koulutuskorvaus ja kuntalisä eivät voi ylittää palkkauskustannuksia.

Oppisopimuskuntalisän myöntämisen edellytyksenä on
 • työvoimaviranomisen oppisopimuskoulutukseen myöntämä palkkatuki
 • vähintään 85 %:n työaika. Lasketaan TES-työajasta tai jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työaikalain mukaisesta työajasta.
 • vähintään TES:n mukainen palkka, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
 • opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaisesti.
Oppisopimuskuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 36 kk, kun
 • työntekijä on alle 30-vuotias ja vailla ammatillista tutkintoa tai
 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on vähintään 40 % palkkauskustannuksista tai
 • työntekijä on kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja tai
 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on vähintään 30 % palkkauskustannuksista silloin, kun kyse on lisä- tai erikoistumiskoulutuksesta, joka on kohdennettu pienyrityksiin tai erityistä osaamista vaativiin tehtäviin tai
 • työntekijän vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä. Työajan osalta voidaan käyttää harkintaa.

Kuntalisän hakeminen

 1. Hae palkkatukea työvoimaviranomaiselta.
 2. Hae kuntalisää saatuasi palkkatukipäätöksen. Kuntalisähakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
 3. Lähetä alkuperäinen kuntalisähakemus BusinessOulun työllisyyspalveluihin (osoite alla). Liitä mukaan tarvittavat liitteet.
Hakulomakkeet

Kuntalisän hakulomake yrityksille (pdf)
Suostumusmalli tietojen luovutukseen (pdf)

Postiosoite:
Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut/Kuntalisä
PL 22
90015 Oulun kaupunki
Sähköposti: kuntalisa(at)businessoulu.com

Olemme ottaneet käyttöön kuntalisäpäätösten tiedoksi antamisessa ja neuvonnassa Suomi.fi viestit -palvelun.

Ohjeet palvelun käyttöönottamiseen löytyvät Suomi.fi -sivustolta. Suomi.fi-viestien käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-verkkopalveluun. Kuntalisä@businessoulu.com -sähköposti on edelleen käytössä kuntalisäasioihin liittyvässä yleisessä neuvonnassa, mutta kaikki henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Suomi.fi viestit -palvelun kautta.

Mikäli Suomi.fi-viestit eivät ole käytettävissä, henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Oulun kaupungin turvasähköpostipalvelussa https://securemail.ouka.fi.

Kuntalisän hakeminen

Työnantajan tulee toimittaa työntekijän palkkalaskelmat BusinessOulun työllisyyspalveluihin.
Kuntalisää maksetaan työnantajalle jälkikäteen toteutuneiden palkkauskustannusten mukaan 2–3 kuukauden jaksoissa. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin.

Lisätietoja:
Heli Tervamaa
, palveluasiantuntija, 040 358 2316, heli.tervamaa(at)businessoulu.com

Kuntalisä yhteisöille

Kuntalisä palkkatuella työllistävälle yhteisölle

Mikä kuntalisä on?

Kuntalisä on rahallinen tuki, jolla BusinessOulun työllisyyspalvelut korvaa työnantajalle osan oululaisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista, kun työsuhde alkaa 1.1.-31.12.2023.

Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on
 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki
 • vähintään kolmen kuukauden työsuhde
 • vähintään 80 %:n työaika, joka lasketaan TES-työajasta tai jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työaikalain mukaisesta työajasta.
 • vähintään TES:n mukainen palkka. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, edellytyksenä on tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.
Paljonko kuntalisää myönnetään?
Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 450 €/kk enintään 12 kk, kun
 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on 100 % aina 65 %:n työaikaan saakka tai 50 % palkkauskustannuksista tai
 • työntekijä on kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja.
Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 550 €/kk enintään 12 kk, kun
 • työntekijälle on maksettu vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai työllistämistä edistävän toimenpiteen aikana (Kela, työvoimaviranomainen). Tosite työmarkkinatukipäivien kertymästä tulee liittää kuntalisähakemukseen.
Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 550 €/kk enintään 3 vuotta, kun
 • työntekijän vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä. Työajan osalta voidaan käyttää harkintaa.
Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 750 €/kk enintään 12 kk, kun
 • työntekijälle on maksettu vähintään 1000 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai työllistämistä edistävän toimenpiteen aikana (Kela, työvoimaviranomainen). Tosite työmarkkinatukipäivien kertymästä tulee liittää kuntalisähakemukseen.

Yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä) eivät saa ylittää kokonaispalkkauskustannuksia.


KUNTALISÄ OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTÄVILLE YHTEISÖILLE

Mikä oppisopimuskuntalisä on?

Kuntalisä on rahallinen tuki, jolla BusinessOulun työllisyyspalvelut korvaa työnantajalle osan oululaisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista, kun työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2023. Kuntalisä myönnetään oppisopimustyösuhteeseen, jonka tavoitteena on ammatillinen tutkinto tai osatutkinto.

Paljonko kuntalisää myönnetään?

Kuntalisää myönnetään enintään 600 €/kk. Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan kuntalisä toteutuneisiin palkkauskustannuksiin.

Palkkatuki, oppilaitoksen maksama koulutuskorvaus ja kuntalisä eivät voi ylittää palkkauskustannuksia.

Oppisopimuskuntalisän myöntämisen edellytyksenä on
 • työvoimaviranomaisen oppisopimuskoulutukseen myöntämä palkkatuki
 • vähintään 3 kuukauden työsuhde
 • vähintään 80 %:n työaika, joka lasketaan TES-työajasta tai jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työaikalain mukaisesta työajasta.
 • vähintään TES:n mukainen palkka tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
 • opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaisesti.
Oppisopimuskuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 3 vuotta, kun
 • työntekijä on alle 30-vuotias ja vailla ammatillista tutkintoa tai
 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on vähintään 40 % palkkauskustannuksista tai
 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on vähintään 30% palkkauskustannuksista ja kun henkilöllä ei ole ammatillista tutkintoa
 • työntekijä on kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja tai
 • työntekijän vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä. Työajan osalta voidaan käyttää harkintaa.
Kuntalisän hakeminen
 1. Hae palkkatukea työvoimaviranomaiselta.
 2. Hae kuntalisää saatuasi palkkatukipäätöksen. Hakemus on jätettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
 3. Lähetä alkuperäinen kuntalisähakemus liitteineen BusinessOulun työllisyyspalveluihin (osoite alla)

Palkkatukityössä tarvittavat liitteet:

 • kopio työvoimaviranomaisen palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta
 • kopiot palkkatuen maksatushakemuksista kolmen (3) kuukauden välein
 • Kelan asiointipalvelun tuloste tuella työllistetyn työmarkkinatukipäivien kertymästä, kun haet kuntalisää 300 tai 1000 työmarkkinatukipäivän perusteella

Oppisopimuskoulutuksessa tarvittavat liitteet:

 • kopio työvoimaviranomaisen palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta
 • kopiot palkkatuen maksatushakemuksista kolmen (3) kuukauden välein
 • kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta
 • kopiot palkkatuen maksatushakemuksista kolmen (3) kuukauden välein
Hakulomakkeet

Kuntalisän hakulomake yhteisöille (pdf)
Suostumusmalli tietojen luovutukseen (pdf)

Postiosoite:
Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut/Kuntalisä
PL 22
90015 Oulun kaupunki
Sähköposti: kuntalisa(at)businessoulu.com

Olemme ottaneet käyttöön kuntalisäpäätösten tiedoksi antamisessa ja neuvonnassa Suomi.fi viestit -palvelun.

Ohjeet palvelun käyttöönottamiseen löytyvät Suomi.fi -sivustolta. Suomi.fi-viestien käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-verkkopalveluun. Kuntalisä@businessoulu.com -sähköposti on edelleen käytössä kuntalisäasioihin liittyvässä yleisessä neuvonnassa, mutta kaikki henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Suomi.fi viestit -palvelun kautta.

Mikäli Suomi.fi-viestit eivät ole käytettävissä, henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Oulun kaupungin turvasähköpostipalvelussa https://securemail.ouka.fi.

Kuntalisän maksaminen

Kuntalisää maksetaan kolmen (3) kuukauden jaksoissa.

Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin.

Esimerkkilaskelmia myönnettävän kuntalisän määrästä

Esimerkki 1, palkkatuettu työsuhde.
80 % ja palkkatuki 100 % 65 %:n työaikaa vastaavalta osin.

Palkkauskustannukset Palkkatuki Kuntalisä Tuet yhteensä
2250 1800 450 2250

Esimerkki 2, palkkatuettu työsuhde.
Työaika 80 % ja palkkatuki 100 % 65%:n työaikaa vastaavalta osin.

Palkkauskustannukset Palkkatuki Kuntalisä Tuet yhteensä
2000 1625 375 2000


Esimerkki 3, palkkatuettu työsuhde.
Palkkatuki 50 % palkkauskustannuksista, myönnetty vamman tai sairauden perusteella.

Palkkauskustannukset Palkkatuki Kuntalisä Tuet yhteensä
2250 1125 550 1675


Esimerkki 4, oppisopimus.
Työaika 80 %, palkkatuki 40 % palkkauskustannuksista ja koulutuskorvaus 100 €/kk.

Palkkauskustannukset Palkkatuki Koulutuskorvaus Kuntalisä Tuet yhteensä
2000 800 100 600 1500

Lisätietoja:
Helena Valkama, palveluasiantuntija, 044 703 6873, helena.valkama(at)businessoulu.com

Tarjoa työkokeilupaikkaa

Työkokeilu on erinomainen keino kokeilla, kuinka yhteistyö potentiaalisen uuden työntekijän kanssa sujuu. Työnhakijalle kokeilu antaa mahdollisuuden tutustua itseään kiinnostavaan ammattiin ja työpaikkaan. Työkokeilu on maksuton palvelu työnantajille ja työttömille työnhakijoille.

Työkokeilu on työpaikalla tapahtuvaa käytännön harjoittelua, joka kestää 1-3 kuukautta. 

Avoimet työkokeilupaikat on koottu Työpörssiin. Kun laitat työkokeilupaikan Työpörssiin, saat:

 • työkokeilijan, josta voit mahdollisesti jatkossa rekrytoida työntekijän
 • apua työkokeiluun ja työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä niiden käytännön järjestelyissä

Tarjoa työkokeilupaikkaa

Työkokeilupaikan tarjoaminen on helppoa!

Lisätietoja:

tyoporssi(at)businessoulu.com
p. 08 558 558 10

Tarvittaessa autamme sinua kaikissa työllistämiseen liittyvissä kysymyksissäsi