Työnantajille

« Palaa sivulle Työllistämisen taloudellinen tukeminen

Kuntalisä palkkatuella työllistävälle yhteisölle

Mikä kuntalisä on?

Kuntalisä on rahallinen tuki, jolla BusinessOulun työllisyyspalvelut korvaa työnantajalle osan oululaisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista, kun työsuhde alkaa 1.1.-31.12.2023.

Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on

 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki
 • vähintään kolmen kuukauden työsuhde
 • vähintään 80 %:n työaika, joka lasketaan TES-työajasta tai jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työaikalain mukaisesta työajasta.
 • vähintään TES:n mukainen palkka. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, edellytyksenä on tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Paljonko kuntalisää myönnetään?

Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 450 €/kk enintään 12 kk, kun

 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on 100 % aina 65 %:n työaikaan saakka tai 50 % palkkauskustannuksista tai
 • työntekijä on kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja.

Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 550 €/kk enintään 12 kk, kun

 • työntekijälle on maksettu vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai työllistämistä edistävän toimenpiteen aikana (Kela, työvoimaviranomainen). Tosite työmarkkinatukipäivien kertymästä tulee liittää kuntalisähakemukseen.

Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 550 €/kk enintään 3 vuotta, kun

 • työntekijän vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä. Työajan osalta voidaan käyttää harkintaa.

Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 750 €/kk enintään 12 kk, kun

 • työntekijälle on maksettu vähintään 1000 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai työllistämistä edistävän toimenpiteen aikana (Kela, työvoimaviranomainen). Tosite työmarkkinatukipäivien kertymästä tulee liittää kuntalisähakemukseen.

Yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä) eivät saa ylittää kokonaispalkkauskustannuksia.


Kuntalisä oppisopimuksella työllistäville yhteisöille

Mikä oppisopimuskuntalisä on?

Kuntalisä on rahallinen tuki, jolla BusinessOulun työllisyyspalvelut korvaa työnantajalle osan oululaisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista, kun työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2023. Kuntalisä myönnetään oppisopimustyösuhteeseen, jonka tavoitteena on ammatillinen tutkinto tai osatutkinto.

Paljonko kuntalisää myönnetään?

Kuntalisää myönnetään enintään 600 €/kk. Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan kuntalisä toteutuneisiin palkkauskustannuksiin.

Palkkatuki, oppilaitoksen maksama koulutuskorvaus ja kuntalisä eivät voi ylittää palkkauskustannuksia.

Oppisopimuskuntalisän myöntämisen edellytyksenä on

 • työvoimaviranomaisen oppisopimuskoulutukseen myöntämä palkkatuki
 • vähintään 3 kuukauden työsuhde
 • vähintään 80 %:n työaika, joka lasketaan TES-työajasta tai jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työaikalain mukaisesta työajasta.
 • vähintään TES:n mukainen palkka tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
 • opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaisesti.

Oppisopimuskuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 3 vuotta, kun

 • työntekijä on alle 30-vuotias ja vailla ammatillista tutkintoa tai
 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on vähintään 40 % palkkauskustannuksista tai
 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on vähintään 30% palkkauskustannuksista ja kun henkilöllä ei ole ammatillista tutkintoa
 • työntekijä on kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja tai
 • työntekijän vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä. Työajan osalta voidaan käyttää harkintaa.

Kuntalisän hakeminen

 1. Hae palkkatukea työvoimaviranomaiselta.
 2. Hae kuntalisää saatuasi palkkatukipäätöksen. Hakemus on jätettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
 3. Lähetä alkuperäinen kuntalisähakemus liitteineen BusinessOulun työllisyyspalveluihin (osoite alla)

Palkkatukityössä tarvittavat liitteet:

 • kopio työvoimaviranomaisen palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta
 • kopiot palkkatuen maksatushakemuksista kolmen (3) kuukauden välein
 • Kelan asiointipalvelun tuloste tuella työllistetyn työmarkkinatukipäivien kertymästä, kun haet kuntalisää 300 tai 1000 työmarkkinatukipäivän perusteella

Oppisopimuskoulutuksessa tarvittavat liitteet:

 • kopio työvoimaviranomaisen palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta
 • kopiot palkkatuen maksatushakemuksista kolmen (3) kuukauden välein
 • kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta
 • kopiot palkkatuen maksatushakemuksista kolmen (3) kuukauden välein

Hakulomakkeet

Kuntalisän hakulomake yhteisöille (pdf)
Suostumusmalli tietojen luovutukseen (pdf)

Postiosoite:
Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut/Kuntalisä
PL 22
90015 Oulun kaupunki
Sähköposti: kuntalisa(at)businessoulu.com

Olemme ottaneet käyttöön kuntalisäpäätösten tiedoksi antamisessa ja neuvonnassa Suomi.fi viestit -palvelun.

Ohjeet palvelun käyttöönottamiseen löytyvät Suomi.fi -sivustolta. Suomi.fi-viestien käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-verkkopalveluun. Kuntalisä@businessoulu.com -sähköposti on edelleen käytössä kuntalisäasioihin liittyvässä yleisessä neuvonnassa, mutta kaikki henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Suomi.fi viestit -palvelun kautta.

Mikäli Suomi.fi-viestit eivät ole käytettävissä, henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Oulun kaupungin turvasähköpostipalvelussa https://securemail.ouka.fi.

Kuntalisän maksaminen

Kuntalisää maksetaan kolmen (3) kuukauden jaksoissa.

Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin.

Esimerkkilaskelmia myönnettävän kuntalisän määrästä

Esimerkki 1, palkkatuettu työsuhde.
80 % ja palkkatuki 100 % 65 %:n työaikaa vastaavalta osin.

Palkkauskustannukset Palkkatuki Kuntalisä Tuet yhteensä
2250 1800 450 2250

Esimerkki 2, palkkatuettu työsuhde.
Työaika 80 % ja palkkatuki 100 % 65%:n työaikaa vastaavalta osin.

Palkkauskustannukset Palkkatuki Kuntalisä Tuet yhteensä
2000 1625 375 2000


Esimerkki 3, palkkatuettu työsuhde.
Palkkatuki 50 % palkkauskustannuksista, myönnetty vamman tai sairauden perusteella.

Palkkauskustannukset Palkkatuki Kuntalisä Tuet yhteensä
2250 1125 550 1675


Esimerkki 4, oppisopimus.
Työaika 80 %, palkkatuki 40 % palkkauskustannuksista ja koulutuskorvaus 100 €/kk.

Palkkauskustannukset Palkkatuki Koulutuskorvaus Kuntalisä Tuet yhteensä
2000 800 100 600 1500

Lisätietoja:

Helena Valkama

Helena Valkama

palveluasiantuntija

044 703 6873

Ota yhteyttä