Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Yrityskylä palkittiin eurooppalaisen yrittäjyyden edistämisestä

Julkaistu 29.11.2013

Kuudesluokkalaisten Yrityskylä-oppimisympäristö on voittanut oman sarjansa Euroopan komission järjestämässä kilpailussa, jossa palkittiin yrittämistä tukevia huippualoitteita. Loppukilpailussa oli yhteensä 19 hanketta Euroopan eri maista, kuudessa eri kategoriassa. Yrityskylä palkittiin kategoriassa ”Yrittäjämäisen ajattelun edistäminen”, ”Promoting the Entrepreneurial Spirit”. Palkinnot jaettiin Liettuan Vilnassa 25.11.2013.

Eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinto on myönnetty vuodesta 2006 aloitteille, jotka helpottavat yritystoimintaa ja edistävät kasvua, kansainvälistymistä sekä yrittäjähenkistä ajattelutapaa. Palkinnon myöntää Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto. Tänä vuonna palkinnosta kilpaili satoja hankkeita 30 eri Euroopan maasta.

Alueellinen työ nuorten parissa keräsi kiitosta

Tuomaristo perusteli Yrityskylän sarjavoittoa muun muassa alueellisuudella. Yrityskylän toiminnan lähtökohta on ollut juuri paikkakuntakohtaisen ainutlaatuisuuden huomioiminen kaikissa oppimisympäristöissä. Tänä vuonna kilpailussa painotettiin erityisesti nuorten yrittäjämäisen ajattelun edistämiseen tähtääviä hankkeita, ja Yrityskylä keräsikin kiitosta tämän kohderyhmän parissa tehdystä työstä.

Yrityskylän toiminnanjohtaja Tomi Alakoski iloitsee palkinnosta: – Yrityskylän toiminta ei olisi mahdollista ilman yhteistyökumppaneitamme. Yhteiskunnan eri toimijoiden tuki Yrityskylälle osoittaa, että Suomi on maa, jossa nuorten yrittäjyysvalmiudet nähdään sijoituksena tulevaisuuteen.

Yrityskylästä aitoa oppia yhteiskunnasta

Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu oppimisympäristö, jossa oppilaat saavat todenmukaisen kuvan oman kotiseutunsa työnantajista. Yrityskylässä oppilaat työskentelevät valmiiksi käsikirjoitetuissa ammateissa, saavat palkkaa ja toimivat kansalaisina ja kuluttajina pienoiskaupungissa, johon on rakennettu noin 15 yrityksen ja julkisen palvelun tilat. Yrityskylä-päivään johdattaa opetussuunnitelmaan perustuva oppimateriaali.

Yrityskylissä on tähän mennessä vieraillut jo 25 000 kuudesluokkalaista ja yli 1 000 opettajaa. Lukuvuonna 2013–2014 Yrityskyliä on Suomessa kuusi ja ne toimivat Helsingissä, Itä-Suomessa, Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Oulussa ja Lappeenrannassa. Kylissä käy tänä lukuvuonna puolet Suomen kuudesluokkalaisista.
Yrityskylän toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi yritykset, säätiöt ja kunnat. Yrityskylää koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Lisätietoja
TAT, Tomi Alakoski
toiminnanjohtaja, Yrityskylä
040 501 5307
tomi.alakoski@tat.fi
www.yrityskyla.fi; www.facebook.com/yrityskyla; www.twitter.com/yrityskyla

Lisätietoa Eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinnosta:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/