Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Yrittäjyystaitojen oululaiset oppimiskokonaisuudet puntarissa

Julkaistu 21.03.2018

Helmikuun lopussa päättyneessä kilpailussa haastettiin Oulun koulut yrittäjyyskasvatusteemalla. Neljä luokkaa eri kouluista palkittiin oivalluksistaan.

Kuva: Hintan koulun kakkosluokat palkittiin Apilatien ostoskeskus -kokonaisuudestaan robotiikkasarjalla.

Yrittäjyyskasvatus on tätä päivää kouluissakin aina alaluokilta lähtien. Oulun koulut haastettiin esittelemään osaamistaan helmikuun lopussa päättyneessä Osaamisen oivalluksia -kilpailussa. Tehtävänä oli kertoa, miten kouluissa tai luokissa oli edistetty oppilaiden yrittäjyys- tai työelämätaitoja.

Kilpailun käytännön toteutuksesta vastasivat Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin edustajat Yrittäjyyskasvatuspäivien 2017 järjestelytiimistä.

”Syksyllä järjestettyjen Yrittäjyyskasvatuspäivien yhteydessä tuli esille mainioita esimerkkejä kouluissa toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Halusimme jatkaa hyvien mallien esille nostamista tällä pienimuotoisella kilpailulla”, kertoo BusinessOulun Helena Poukkanen kilpailun taustoista.

Kilpailuun saivat osallistua kaikki oululaiset perusopetusta järjestävät koulut ja luokat. Palkituille oli luvassa 450–650 euron arvoinen palkinto – valinnaisesti joko ohjelmoitava robotiikkasarja tai liikunnallinen välituntivälinepaketti koulun oman toivomuksen mukaisesti.

Haettujen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toivottiin edistävän mm. oppilaiden omaa aktiivisuutta, luovuutta, vastuullisuutta, itsetuntoa, aloitteellisuutta, yritteliäisyyttä ja oman osaamisen oivaltamista. Tärkeänä pidettiin myös tiimi- ja yhteistyötä niin koulun sisällä kuin ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Osaamisen oivalluksina palkittiin lopulta neljä oppimiskokonaisuutta (koulut aakkosjärjestyksessä): Hintan koulun Apilatien ostoskeskus (2lk), Merikosken koulun Tonttuprojekti (9lk), Rajakylän koulun Teknoluokkien koruprojekti (5lk) ja Ritaharjun koulun Leijonan luola (9lk).

”Esimerkit ovat toivottavasti matalankynnyksen tehtäviä koulussa valmentamaan tulevaan työelämään. Sosiaalisia taitoja, yhteistyökykyä ja luovia ratkaisuja sekä itsensä ilmaisua tarvitaan ammatillisen osaamisen ohella”, summaa Juha-Matti Turpeinen Oulun yliopistolta.

Kilpailussa esille nostettujen oppimiskokonaisuuksien kuvaukset talletetaan www.minunpolkuni.fi -sivustolle. Sivustolle on koottu Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategian tavoitteita ja käytännön työkaluja. Näitä opetuksessa hyödynnettäviä malleja voi hakea koulutusasteiden ja teemojen mukaan.