Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Ympäristöalan osaajat vahvistavat valtakunnallista yhteistyötä

Julkaistu 25.02.2011

Ympäristöalan tehokkaan tutkimustoiminnan ja innovaatioiden syntyminen on mahdollista vain, jos eri alan huippuosaajat hyödyntävät keskinäistä tietotaitoaan tutkimusympäristöissä monitieteellisesti. Näin saavutetaan tutkimuksen, korkeakoulutuksen ja yritysten keskuudessa kriittistä massaa, tutkimuslaitteistojen parempi käyttöaste ja vaikuttavuutta valtakunnalliseen yhteistyöhön. Tähän tarpeeseen on synnytetty kolmivuotinen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukema hanke Verkostoista allianssiksi - tutkimus- ja yritysyhteistyön strukturointi ympäristö- ja energia-alalla, VERKA.

Hanke vahvistaa ympäristöalan alueellista erikoistumista valtakunnallisten vastuiden hoitamiseen.  Projektin yhteydessä muodostetaan osaamisyhteisö valtakunnallisen ympäristöklusterin toimijoiden, alan sektoritutkimuslaitosten ja tärkeimpien yliopisto- ja ammattikorkeakoulukumppanien kanssa. Osaamisyhteisö toimii tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäjänä ja toteuttajana edistäen tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä.  Hankkeen aikana myös vahvistetaan verkostoa kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Lisäksi hankkeessa valmistellaan yhteistyömallia luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän LYNET:in kanssa. LYNET:iin kuuluu kuusi julkishallinnon tutkimus- ja asiantuntijalaitosta: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Geodeettinen laitos GL, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL, Suomen ympäristökeskus SYKE, Metsäntutkimuslaitos Metla ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, joista osa muuttaa Oulun yliopiston kampukselle yhteisiin tiloihin syksyn 2011 aikana.

VERKA-projekti toteutetaan yhteishankkeena Oulun yliopiston ja pääkaupunkiseudun Green Net Finland ry:n kanssa. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Outokumpu Stainless Oy, Envitop Oy, EHP-Tekniikka Oy, CEMIS, LYNET, BusinessOulu, Kuopion Innovation Oy ja Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy.

Lisätietoja osaamisyhteisöhankkeesta:
projektipäällikkö Ilpo Niskanen, FT, Oulun yliopisto, Thule-instituutti, gsm 044 353 3690, ilpo.niskanen(ät)oulu.fi