Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Yli 15 000 työtöntä työnhakijaa on nyt kuntien työllisyyspalvelujen piirissä

Julkaistu 15.03.2021

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3. Oulun seudun kuntakokeilussa ovat mukana Oulun lisäksi Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä. Näiden kuntien työllisyyspalvelujen piiriin siirtyy maaliskuun puolivälissä TE-toimistosta yli 15 000 työtöntä työnhakijaa. Uudet asiakkaat ohjautuvat kuntakokeiluihin Oma asiointi -verkkopalvelussa tekemän työnhaun aloituksen ja muutosilmoituksen yhteydessä. Työttömyysturvaan ei aiheudu muutoksia.

”Jos työnhakija ei ole varma, missä häntä työllisyysasioissa jatkossa palvellaan, hän saa vastauksen tehtyään kätevän verkkotestin osoitteessa paikannapalvelusi.fi”, vinkkaa kuntakokeilun projektipäällikkö Marjo Pekkonen.

Yhteydenottoon kannattaa valmistautua

Kuntien työllisyyspalveluista otetaan kuntakokeiluun kuuluviin työnhakija-asiakkaisiin yhteyttä kevään aikana.

”Yhteydenottoon kannatta valmistautua etukäteen. Voit pohtia esimerkiksi, millaista tukea tarvitset työnhakuun, millaista päivitystä tarvitset osaamiseesi tai oletko kiinnostunut yrittäjyydestä”, sanoo Marjo Pekkonen.

”Jos työnhakija on aiemmin sopinut Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyvistä tapaamisista, palveluista tai tehtävistä, tulee ne hoitaa sovitusti määräaikaan mennessä, jotta työttömyysturvaan ei tule katkoksia”, muistuttaa Pekkonen.

Kunnilla monipuoliset palvelut

Kuntien työllisyyspalveluihin kuuluvat tutut työllistymistä edistävät palvelut, kuten palkkatuki, työnhaku- ja uravalmennukset, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava suunnitelma laaditaan myös kotikunnan työllisyyspalveluissa.

”Kunnissa voimme hyödyntää monialaista verkostoa ja tarvittaessa tarjota työvoimapalveluiden ohella myös terveys-, kuntoutus- ja sosiaalipalveluita”, huomauttaa Pekkonen.

Omavalmentajat tukevat työnhakijaa

Jokainen työnhakija saa kotikunnastaan omavalmentajan, joka auttaa kaikissa työllistymiseen liittyvissä asioissa. Hän kartoittaa tilanteen työnhakijan kanssa, tukee työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa.

Asiointikanavana säilyy sähköinen Oma asiointi -palvelu, jossa työnhakija ilmoittaa tilanteensa muutoksista jatkossakin.

”Oma asiointi -palvelussa voi esimerkiksi tarkastella omia tietojaan ja ilmoittaa työllistymiseen, opintoihin tai yhteystietoihin liittyvistä muutoksista”, selventää Marjo Pekkonen.

Tavoitteena työllisyysasteen nosto

Asiakassiirrot liittyvät 1.3.2021 käynnistyneeseen työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun. Kokeilun tavoitteena on nostaa työllisyysastetta Suomessa sekä edistää erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Samalla pyritään hillitsemään työttömyyden julkiselle taloudelle aiheuttamia kustannuksia. Kokeilu kestää 30.6.2023 saakka.

Lue lisää työllisyyden kuntakokeilusta osoitteesta www.oulunseudunkuntakokeilu.fi