Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Vuosi 2018 toinen peräkkäinen vahvan kasvu vuosi Oulun seudulla

Julkaistu 20.05.2019

Oulun seudun suhdannekehitys jatkui viime vuoden loppupuolella vahvana niin jalostuksessa kuin useilla palvelualoilla. Seudun rakennusalan kasvu jatkui erittäin nopeana. Myös teollisuuden liiketoiminnan vientivetoinen kasvu jatkui. Lisäksi seudun talouden kannalta keskeisellä informaatio- ja viestintäalalla liiketoiminnan kehitys oli hyvin vahvaa.

Oulun seudun yritysten liikevaihdon trendin kasvu jatkui vahvana viime vuoden kahdella jälkimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihdon trendin kasvuun on vaikuttanut viennin trendin nousu koko viime vuoden ajan. Liikevaihto oli vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä keskimäärin vajaat 9 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Liikevaihdon trendin kasvu jatkui myös valtakunnallisesti.

Oulun seudun vienti oli vuoden jälkipuoliskolla keskimäärin lähes kymmenyksen korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuoden 2014 tasoon nähden vienti on seudulla prosentin korkeammalla tasolla. Yritysten yhteenlasketun liikevaihdon taso on noussut Oulun seudulla 18 % vertailuvuoteen nähden. Koko maassa liikevaihto on 12 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2014.

Oulun seudun yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärän viimeaikainen kehitys on ollut koko maan työllisyyden kehitystä vahvempaa. Seudun henkilöstömäärän trendi kasvoi vahvasti viime vuoden alkupuolella ja trendin kasvu jatkui nopeana myös vuoden jälkipuoliskolla. Myös koko maan työllisyyden trendi kasvoi vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi Oulun seudulla vuoden loppupuolella 4 %. Vuodesta 2014 seudun henkilöstömäärä on kasvanut 8 %. Koko maassa työllisten määrä on kasvanut 4 % vertailuvuoden tasosta.

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1/2019 on ilmestynyt, ja se on ladattavissa sähköisesti täältä. Katsauksen uusimmat tiedot ovat vuoden 2018 viimeiseltä neljännekseltä. Vaihtuvana teemana on tänä keväänä valmistunut Oulun seudun ostovoimaselvitys, missä verrokkikaupunkeina on käytetty Jyväskylää, Tamperetta ja Turkua.