Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Viskaalin panostaa hiiliviisauteen

Julkaistu 24.11.2021

Yksi Oulujokilaakson vanhimpia tiloja, Viskaalin tila Muhoksella on viimeisen 10 vuoden ajan kasvattanut nautakarjaa eettisin ja ekologisin periaattein. Tilan yhteydessä toimii myös lähiruokayritys, teurastamo ja lihanjalostamo. Viskaalin tuotteita myydään Pohjois-Suomessa.

Eettisyys ja ekologisuus ovat olleet arvoja alusta alkaen. Eläinten hyvä kohtelu on keskiössä. CarbonWise-hankkeen aikana yrityksessä on pystytty tunnistamaan ja nimeämään hiiliviisauteen liittyviä asioita, joita on tehty jo aiemmin. Hankkeen toimintojen ja siinä opetetun hiilijalanjälkilaskennan avulla on pystytty nimeämään myös kehitettäviä osioita. Tilan emäntä Tuula Kukkola-Räinä kertoo, että Viskaalin haluaa laskea hiilijalanjälkensä oma-aloitteisesti, mutta hän on vakuuttunut siitä, että asiakkaat tulevat myös vaatimaan hiilijalanjälkeen liittyviä lukuja jo hyvin lyhyen ajan sisällä.

Viskaalin pystyy nyt itsenäisesti jatkamaan kehitystyötä CarbonWise-hankkeen tarjoaman työkalun avulla. Käytetty laskentatyökalu on Macon Oy:n kehittämä ilmastoindikaattori, joka on excel-pohjainen, yritykselle räätälöitävissä oleva laskuri. Viskaalin on pystynyt hankkeen aikana identifioimaan omassa toiminnassaan ne asiat ja päästölähteet, joihin voidaan vaikuttaa, sekä sen, mistä kannattaa lähteä liikkeelle hiilijalanjäljen pienentämistoimissa.

- Erilaiset tavat laskea ja laskennan rajaaminen vaikuttavat olennaisesti tuloksiin. Ilman kolmannen tahon standardisointia erilaiset laskurit ja eri tavoin valitut seurattavat päästölähteet eivät ole verrannollisia yritysten kesken eli tällä hetkellä yritykset pystyvät usealla eri alalla käyttämään laskentaa vain oman toimintansa systemaattiseen kehittämiseen, Tuula Kukkola-Räinä kertoo.

Kokonaisvaltaista kiertotaloutta

Viskaalin kohdalla on tarkasteltu kahta eri toimintaa: tuotantolaitosta eli teurastamoa ja lihanjalostustoimintaa omanaan sekä maatilaa. Molemmissa laskenta tapahtuu hyvin eri kriteerein. Tavoitteena on saada yhdistettyä laskennat siten, että asia voidaan ilmoittaa lopputuotteessa yhtenä lukuna.

Viskaalin tilalla kokonaisvaltainen kiertotalous näkyy ja toteutuu. Tuleva biokaasulaitoshanke tulee olennaisesti pienentämään nautakarjan metaanipäästöjä.

- Viskaalin on jo lähtökohtaisesti ekologoinen vaihtoehto. Tuotteita myydään Pohjois-Suomessa ja logistiikassa vähähiilisyys on huomioitu. Teuraseläimet tulevat läheltä. Käytämme nautaeläimistä kaikki osat hyödyksi, joten hävikkiä ei synny. Tulevan biokaasulaitoksen myötä lanta menee biokaasuksi ja kuivikkeeksi navettoihin ja luomulannoitteiksi, Kukkola-Räinä selvittää.

Toimintaa tullaan tarkastelemaan jatkuvasti ja sitä kehitetään vähähiilisempään suuntaan.

- Energia on teurastamon osalta suurin päästölähde, ja pohdinnassa on valinta käytettävän sähkön suhteen. Pakkausmateriaaleiksi kartoitetaan vähähiilisempiä vaihtoehtoja, joskin itse lopputuotteet asettavat tiettyjä reunaehtoja. Muovi on tällä hetkellä materiaali, joka takaa elintarviketurvallisuuden, joten havainnoimme jatkuvasti muoviteollisuudessa tapahtuvia kehitysaskeleita. Lopputuotteissa tulee ajatella myös pakkausmateriaalin vaikutusta ruokahävikin ehkäisemiseen: pidempi säilyvyys pystytään takaamaan tällä hetkellä ainoastaan muovipakkauksilla.

Jatkotarpeista kysyttäessä Tuula Kukkola-Räinä toteaa, että seuraava askel olisi vastaavantyyppinen valmennus, mutta ryhmiteltynä yritystyypeittäin siten, että huomioidaan yrityksen toiminta, koko ja suurimmat todennäköiset päästölähteet.

- Hiiliviisauden haasteet ja keinot pureutua niihin ovat täysin erilaiset esimerkiksi ICT-alalla kuin teollisessa tuotannossa. Myös laskureita on liian paljon eivätkä ole keskenään verrannollisia. Alalle kaivataan kipeästi standardisointia, jotta ei päädytä tekemään hukkainvestointeja.

https://viskaalin.fi/