Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Virpiniemestä urheilun, liikunnan, matkailun ja hyvinvoinnin keskus

Julkaistu 12.09.2022

Tausta

Virpiniemen alueen kehittämissuunnitelmaa päivitetään vuoden 2022 aikana Oulun kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Päivitystyössä on haettu etenemismallia, konkreettisia ehdotuksia, toimenpiteitä ja ratkaisuja alueen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Kehitystyötä jatketaan seuraavassa vaiheessa hakemalla nykyisen palvelutarjonnan lisäksi uusia palveluntarjoajia sekä yksityisiä investointeja kehityssuunnitelmien toteutukseen.

Kehitystyötä Oulun kaupungin toimeksiannosta toteuttaa Fitness Media Oy. Toteuttajan asiantuntijatiimi ohjaa työtä, johon osallistuu myös kaupungin eri palvelujen ja osa-alueiden vastuuhenkilöitä elinkeinopalveluista, yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista, sivistys-, kulttuuri- ja liikuntapalveluista sekä konsernipalveluista.

”Kehitystyö parantaa oululaisten ja lähiseudun asukkaiden luontoon liittyviä virkistysmahdollisuuksia. Työ luo myös laajemman pohjan Virpiniemen kehittymiselle urheilun, liikunnan sekä kansallisen ja kansainvälisen matkailun näkökulmista”, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja Olli Löytynoja BusinessOulusta.

Virpiniemen visio 2035

Kehittämissuunnitelmaa laativan Fitness Median esitys on, että Virpiniemestä tavoitellaan monilajista urheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin keskusta. Alueesta kehitetään ympärivuotinen kansallisen ja kansainvälisen tason aktiviteetti- ja matkailukeskus, joka toimii huippu-urheilun osaamisen ja -valmentamisen keskittymänä Pohjois-Suomessa. Tavoitetila monipuolistaa Oulun palvelutarjontaa ja edistää koko Oulun matkailulle asetettuja kasvutavoitteita.

”Oulu on hyvä tapahtuma- ja kaupunkikohde, mutta 35 % Oulun seudun matkailijoista on profiililtaan outdoor -liikkujia. Oulun matkailijoiden viipymä on kotimaisilla matkailijoilla vain 1,6 yötä ja ulkomaisilla 2,2 yötä. Oulu tarvitsee matkailun palvelutarjonnan monipuolistamista saavuttaakseen asetetut kasvutavoitteet. Virpiniemi ja jo sen nykyinen palvelutarjonta antavat loistavan kehitysalustan palveluiden monipuolistamiselle”, toteaa Fitness Media Oy:n hankejohtaja Vesa Schutskoff.

Tulevaisuuden Virpiniemeä kehitetään eri kohderyhmien näkökulmasta

  • Oululaisille ja lähiseutujen perheille monipuolinen ulkoilualue, jossa voi virkistäytyä ympärivuotisesti merellisessä ympäristössä eri lajeja harrastaen tai kokeillen ja saada hyvää oloa yhdessä olosta luonnossa.
  • Kansallisille aktiivisille matkailijoille ja etätyöntekijöille merellinen luonto- ja aktiivilomakohde, jossa voi ympärivuotisesti harrastaa elämyksellisiä merelliseen luontoon liittyviä aktiviteettejä ja kokea elämyksiä.
  • Kansainvälisille matkailijoille arktinen ja merellinen luontokohde, jossa voi ympärivuotisesti saada aiemmin kokemattomia elämyksiä merellisen luonnon suuruudesta ja voimasta turvallisesti.
  • Talousalueen ja Pohjois-Suomen eri lajien valmennuksen toimijoille ja urheilijoille uudenlainen valmennuskeskus, josta saa huippuosaamista henkisen ja fyysisen valmennuksen yhdistämiseen.
  • Yritysten ja organisaatioiden esihenkilöille ja työntekijöille sekä henkilöstövastaaville erottuva TYHY-kohde, jossa on mahdollisuus kehittää työelämän kokonaiskuntoisuutta merellisen luonnon ympäröimänä.

Tavoitepositiointi, Virpiniemen brändi ja kehitystyön eteneminen

Virpiniemessä yhdistyvät meri, luonto, hyvinvointi, liikunta ja urheilu, muut aktiviteetit ja harrastusmahdollisuudet sekä monipuoliset palvelut. Oulun alueen asukasmäärästä, matkailun vetovoimasta ja hyvästä saavutettavuudesta johtuen käyttäjäpotentiaali on huomattava verrattuna jo olemassa oleviin vastaavan tyyppisiin kohteisiin.

Liitteessä on esitetty yhteenveto kehittämissuunnitelmasta ja suunnitelman toimeenpanon etenemisestä.

Syksyn aikana nykyisiä sekä uusia toimijoita kutsutaan keskusteluihin ja työpajoihin 20.10 ja 17.11. tekemään yhteistä jatkosuunnittelua, joiden pohjalta toimeenpanoa tullaan jatkossa toteuttamaan. Virpiniemen alueesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja kehotetaan olemaan yhteydessä Vesa Schutskoffiin (Fitness Media) tai Jyrki Kemppaiseen (Oulun kaupunki).

Kehittämissuunnitelman suositukset ja toimenpide-ehdotukset tuodaan kaupungin päätöksentekoon syksyn 2022 aikana. Tavoitteena on, että kaupungin hallinnassa olevien toimintojen kehittäminen ja suunnitelmassa esitetyt investoinnit saataisiin käyntiin jo vuodesta 2023 alkaen.

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot

Lisätiedot / Fitness Media Oy
Vesa Schutskoff
Hankejohtaja Fitness Media Oy
Virpiniemi -projektin sähköpostit:
vesa.schutskoff@gmail.com
p. 040 511 4489

Timo Kangasluoma
Toimitusjohtaja Fitness Media Oy
Virpiniemi -projektin sähköpostit:
timo.kangasluoma@gmail.com
p. 050 086 6359

Lisätiedot / Oulun kaupunki
Jyrki Kemppainen
Asiakkuuspäällikkö Business Oulu
jyrki.kemppainen@businessoulu.com
p. 044 499 3296