Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Virpiniemen kehittämistyöpaja 1 kiinnosti palveluntarjoajia

Julkaistu 01.11.2022

Palaute tilaisuudesta positiivista

Virpiniemen kehittämisen Työpaja 1 veti runsaasti osallistujia. Työpajaan osallistui noin viisikymmentä eri organisaatioiden ja toimijoiden edustajaa. Osallistujina oli muun muassa rakentamisen, ohjelmapalveluiden, majoituspalveluiden, matkailun, harrasteiden ja aktiviteettien sekä urheiluseurojen edustajia. Tilaisuudessa esiteltiin Oulun kaupungin toimeksiannosta konsulttina toimineen Fitness Media Oy:n ehdotuksia Virpiniemen tavoitepositioinniksi sekä lähivuosien ja pidemmän ajanjakson etenemismalleja. Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä BusinessOulu kertoivat mahdollisuuksistaan auttaa toimijoiden palvelukehitystä alueella. Lisäksi kuultiin esimerkkejä jo käynnistyneistä eri toimijoiden investointisuunnitelmista (mm. majoituskapasiteetti ja monitoimihalli).

”Palaute tilaisuudesta ja tähän asti tehdystä koordinoinnista on ollut positiivista. Kehityssuunnitelman konkreettinen, askel kerrallaan vaiheittaisen etenemisen malli tukee alueen meri-harjuluonnon ympärivuotisten mahdollisuuksien hyödyntämistä. Tästä on hyvä jatkaa Työpaja 2:sta kohti rakentaen yhdessä konkreettisempaa yhteistyötä, yhteistä palvelukehitystä ja tapahtuma- ja markkinointiyhteistyön perustaa” BusinessOulun asiakkuuspäällikkö Jyrki Kemppainen toteaa.

”Eri toimijoiden reitistöjen opasteet ja reittien käytön koordinaatio, maanomistusasiat ja nykyinen julkisen liikenteen puute muun muassa nostettiin keskeisiksi kehitystarpeiksi. Nämä tarpeet ja ratkaisuehdotuksia niihin tullaan kuvaamaan kehittämissuunnitelmassa” tiivistää kehittämissuunnitelman laatija Vesa Schutskoff Fitness
Media Oy:stä.

Liitteenä on ensimmäisen kehittämistyöpajan agenda ja esitysmateriaali.

Kehittämistyöpaja 2 kohti konkretiaa

Torstaina 17.11. klo 16:00-18:00 järjestettävässä Työpaja 2:ssa painotus on nykyisten ja uusien mahdollisten toimijoiden toiminnan ja kehityssuunnitelmien esittelyssä sekä yhteisen palvelukehityksen aikaansaamisessa.

”Toimijoilta kerätään ennakkotietoja konkreettisista suunnitelmista ja tarpeista. Ennakkoinformaation perusteella tunnetaan paremmin toisten toimintaa, jolloin saadaan toisiaan tukevat palveluntarjoajat yhteiseen kehitykseen ja yhteistyön voima käyttöön. Toivotaan, että kaikki Virpiniemen kehittämisestä kiinnostuneet tahot saadaan osallistumaan.” Fitness Median hankejohtaja Vesa Schutskoff kertoo.

”Virpiniemessä vierailee 240.000 päiväkävijää vuodessa, kun lasketaan kaikki alueella kävijät ja olijat. Vuosien 2023-2024 perusparannustoimenpiteillä, yhteistyön ja tapahtumatoiminnan koordinaatiolla ja yhteismarkkinoinnin avulla päiväkävijämäärä on helposti jo 400.000. Tämä antaa jo hyvän pohjan kehittyä kansallisen ja kansainvälisen tason aktiviteetti- ja matkailukeskukseksi, joka toimii myös huippu-urheilun osaamisen ja -valmentamisen keskittymänä Pohjois-Suomessa.” Schutskoff jatkaa.

Kehittämistyöpaja 2 ohjelma ja kutsu näkyy tässä Virpiniemen aktiviteetti-, urheilu- ja matkailukeskuksen 2. kehittämistyöpaja

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot

Oulun kaupunki
Jyrki Kemppainen
Asiakkuuspäällikkö BusinessOulu
jyrki.kemppainen@businessoulu.com
p. 044 499 3296

Fitness Media Oy
Vesa Schutskoff
Hankejohtaja Fitness Media Oy
vesa.schutskoff@gmail.com
p. 040 511 4489