Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Virpiniemen alueen kehittämisuunnitelmaa päivitetään

Julkaistu 20.05.2022

Virpiniemen alueen kehittämissuunnitelmaa päivitetään vuoden 2022 aikana Oulun kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Käynnistyneessä päivitystyössä haetaan konkreettisia toimenpiteitä ja ratkaisuja alueen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Kuva: Luonnos alueen kokonaiskehittymisen etenemisestä.

Virpiniemessä yhdistyvät meri, luonto, hyvinvointi, liikunta ja urheilu, muut aktiviteetit ja harrastusmahdollisuudet sekä monipuoliset palvelut. Oulun alueen asukasmäärästä, vetovoimasta ja hyvästä saavutettavuudesta johtuen käyttäjäpotentiaali on huomattava verrattuna jo olemassa oleviin vastaavan tyyppisiin kohteisiin. Virpiniemestä halutaan kehittää vähintään kansallisesti kiinnostava vapaa-ajan- ja matkailukohde.

Työn avulla halutaan myös edistää paikallisten, alueella jo toimivien lukuisten tahojen ideoita ja kehittämishankkeita. Alueen toimijoita haastatellaan ja pyydetään mukaan yhteisiin työpajoihin. Samalla selvitetään, mitä uusia toimijoita, palveluja ja investointeja alueelle olisi mahdollista saada. Tavoitteena on löytää kehityspolku, jonka avulla kasvun investoinnit ja erilaiset panostukset lähtevät toteutumaan. Työssä tarkastellaan myös Virpiniemeen perustettavan mahdollisen palvelukeskuksen liiketoiminnallisia edellytyksiä.

Työn toteuttajaksi on valittu Fitness Media Oy. Toteuttajan asiantuntijatiimi ohjaa työtä, johon osallistuu myös kaupungin eri palvelujen ja osa-alueiden vastuuhenkilöitä elinkeinopalveluista, yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista, sivistys-, kulttuuri- ja liikuntapalveluista sekä konsernipalveluista.

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot

Lisätiedot / Oulun kaupunki
Jyrki Kemppainen
Asiakkuuspäällikkö Business Oulu
jyrki.kemppainen@businessoulu.com
p. 044 499 3296

Lisätiedot / Fitness Media Oy
Vesa Schutskoff
Hankejohtaja Fitness Media Oy
vesa.schutskoff@gmail.com
p. 040 511 4489

Timo Kangasluoma
Toimitusjohtaja Fitness Media Oy
timo.kangasluoma@gmail.com
p. 050 086 6359