Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Videovälitteisestä ryhmäohjauksesta uutta virtaa pienyrittäjien työkyvyn tukemiseen

Julkaistu 04.10.2017

Työterveyslaitos on julkaissut videovälitteisen ryhmäohjauksen tueksi uuden oppaan, joka sisältää ohjeita ohjauksen suunnittelijoille ja toteuttajille. Videovälitteisen ryhmäohjauksen kehittämisen lähtökohtana oli muun muassa pienyrittäjien toive edullisista ja keveistä palveluista. Opas on kehitetty Naiset työssä -hankkeessa, jonka ohjausryhmässä myös BusinessOulu on mukana.

Etävastaanotto on jo monelle lääkärille hyväksi koettu tapa tavata potilaita, etenkin harvaan asutuilla alueilla. Esimerkiksi työterveyshuolloille se avaa uuden mahdollisuuden erityisesti pienyrittäjille suunnattujen palvelujen kehittämiseen. Videovälitteinen ryhmäohjaus on toimiva menetelmä myös muille pienyrittäjiä tukeville toimijoille.

- Pienyrityksistä noin puolella on työterveyshuollon palvelut. Yrittäjän oma työterveyshuolto tarkoittaa käytännössä usein vain sairaanhoitoa. Pienyrittäjät kuitenkin toivovat edullisia ja keveitä palveluja työterveyshuolloilta ja järjestöiltä sekä vertaistukea. Näistä lähtökohdista kehitimme videovälitteistä ryhmäohjausta, kertoo johtava asiantuntija Jaana Laitinen Työterveyslaitoksesta.

Nyt julkaistu opas pohjautuu tähän kehittämistyöhön, jossa asiantuntijaohjauksen ohella kiinnitettiin erityistä huomiota vertaistukeen. Videovälitteiset ryhmäohjaukset järjestettiin osallistujille maksuttoman Skype for Business -ohjelman kautta. Vertaisryhmät kokoontuivat viisi kertaa käsittelemään osallistuvien yrittäjien itse esille nostamia asioita. Osa ryhmistä oli kohdennettuja ja niissä paneuduttiin syvällisemmin työkykyyn vaikuttaviin asioihin (uni, stressi, ravitsemus, liikunta, yrityksen talous, muutosprosessi).

Pienyrittäjillä tarve työkyvyn tuelle

- Pienyrittäjillä on työn imua jopa niin paljon, että suuri osa tekee viikoittain työtunteja enemmän kuin terveyden kannalta on hyväksi. Univaje ja unihäiriöt ovat yleisiä. Päivittäiseen työstä palautumiseen on tarvetta panostaa. Suuri joukko pienyrittäjistä on lisäksi maksanut itselleen liian pieniä eläkevakuutusmaksuja, jolloin eläkkeelle jäämiseen ei ole varaa ja siksi työkyvyn tukeminen työuran lopussa on erityinen haaste, kuvaa ryhmiä vetänyt työterveyspsykologi Heli Hannonen Työterveyslaitoksesta.

Oppaan vinkit ovat käytännönläheisiä ja konkreettisia. Videovälitteisessä ohjauksessa tiedon jakamisen ohella ohjaaja voi tietoisesti kannustaa osallistujia myös emootioiden keskinäiseen jakamiseen. Videovälitteinen ryhmäohjaus soveltuu monille toimijoille, esimerkiksi työterveyslääkärin ja -hoitajan tai terveydenhoitajan työhön tai järjestöjen vedettäväksi.

- Videovälitteisyys luo uusia mahdollisuuksia perinteisten ryhmätapaamisten rinnalle. Se on myös kustannustehokasta, koska sekä osallistujat että vetäjät voivat osallistua omalta kotipaikkakunnaltaan ja omilta koneiltaan, toteaa Jaana Laitinen.

Tutustu Vertaistukea ja verkostoitumista uusin keinoin -oppaaseen

Vertaistukea ja verkostoitumista uusin keinoin – Vinkkejä videovälitteisen ryhmätoiminnan onnistumiseen

Maksutonta painettua versiota voi tilata osoitteesta kirsi.timonen[at]ttl.fi

Vertaistukea ja verkostoitumista uusin keinoin – Vinkkejä videovälitteisen ryhmätoiminnan onnistumiseen – opas on kehitetty Työterveyslaitoksen Naiset työssä - Yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan -ESR-kehittämishankkeessa. Opas on kirjoitettu hankkeessa saatujen kokemusten perusteella. Hankkeessa järjestettiin videovälitteisiä vertaisryhmiä yrittäjille vuosina 2015–2017.

Lisätietoja:

työterveyspsykologi Heli Hannonen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 6114, heli.hannonen[at]ttl.fi
johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 6006, jaana.laitinen[at]ttl.fi
tutkija Kirsi Timonen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2165, kirsi.timonen[at]ttl.fi
vanhempi asiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos, puh. 030 474 6013, anne.salmi[at]ttl.fi

Naiset työssä -verkkosivut 

Asiaa yrittäjälle 

Tule kuuntelemaan tosielämän yrittäjätarinoita Oulussa 21.11.2017. Omansa jakaa mm. Saimi Hoyer. Ilmoittautumiset 

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560