Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Uusittu SeutuNet-tilastopalvelu on avattu

Julkaistu 07.12.2011

BusinessOulu on uusinut yhdessä Tilastokeskuksen kanssa vuoden 2000 lopulla käyttöönotetun Oulun seutua koskeneen SeutuNet-tilastopalvelun sisällön.
 
Alkuperäinen palvelu sisälsi Oulun seudun kehitystä kuvaavia tilastoja sekä Oulun Innovationin Innovaatiomittariston. Nyt nämä on osin yhdistetty ja uudistettu vastaamaan paremmin tämän hetken tarpeita. Muutamia käytössä olleita tilastoja on poistettu ja vastaavasti uusia on tuotu tilalle. Lisäksi englanninkielistä aineistoa on nyt saatavilla enemmän.

SeutuNet-tilastopalvelu on kehitetty ratkaisuksi seutukuntien ja kuntien, omaa aluetta koskevan, tuoreen tilastotiedon tarpeeseen - helppokäyttöisenä Internet-palveluna.

Palvelukokonaisuuteen sisältyvät tilastot, teemakartat ja diagrammit päivitetään automaattisesti aina uusien tietojen ilmestyttyä. Koska kuvat ovat PowerPoint-esityksinä ja tilastoaineistot Excel-taulukoina, ovat ne sellaisenaan helposti hyödynnettävissä omissa esityksissä, selvityksissä ja raporteissa.

Uusitun SeutuNet-tilastopalvelun Oulun seudun aluerajauksena käytetään v.2013 kuntarajoja eli Uusi Oulu (ml. Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii), Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä.

SeutuNet-tilastopalvelu löytyy Internetistä osoitteesta:
www.tilastokeskus.fi/seutunet/ tai lyhyemmin tilastokeskus.fi/seutunet

Uudesta SeutuNet-tilastopalvelusta löytyvät seuraavat alueen kehitystä kuvaavat tilastoaineistot
aluerajaus ja Oulun seudun profiili:

  • väestö
  • koulutus ja sijoittuminen
  • työllisyys
  • asuminen
  • toimialat
  • T&K-toiminta
  • yritykset ja toimipaikat
  • kuntien talous ja BKT
  • seutukunnittainen vertailu

Kuvaajien taustalla olevat tilastot (taulukot) ovat saatavilla palvelun verkkosivuilla (salasana vaaditaan). Tilastoaineiston tärkeimmät kuvaajat on käännetty myös englanniksi.


Lisätietoja:

BusinessOulu  
Urpo Tuomela  
Elektroniikkatie 5  
90590 Oulu   
+358 44 703 1390  
etunimi.sukunimi@businessoulu.com 

Tilastokeskus
Sirkku Hiltunen
Kirkkokatu 16, 6 krs
90100 Oulu
+358 50 360 6834
etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi