Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Uusin teknologia avuksi koulutuskriisiin

Julkaistu 03.11.2023

Tuottava Idea -kilpailun Start up -sarjan kansallisena voittajana palkittiin oululaisen Oppivat Education Oy:n innovaatio Tekoäly oppimisen tukena -oppimisalusta.

Idea tarjoaa digitaalisella, tekoälyyn ja algoritmeihin pohjautuvalla Tekoäly oppimisen tukena -oppimisalustalla oikein kohdennettua ja oikea-aikaista tukea oppijan yksilöllisiin tarpeisiin keräten samalla informatiivista dataa edistymisestä oppijan ja opettajan hyödynnettäväksi. Idea mahdollistaa skaalautuvasti jokaiselle oppijalle hänen tarpeidensa mukaista tukea, myös erityispedagogisesti. Idea tukee eriyttävien oppimisprosessien toteuttamista.

– Maailman muuttuessa myös oppimisen tuen tarpeet muuttuvat, eikä resursseja tähän muutokseen ole tällä hetkellä riittävästi tarjolla. Teknologian kehitys tulee väistämättä näkymään myös koulutuksen kentällä, joten uusinta teknologiaa ja tekoälyä tullaan valjastamaan vääjäämättä oppimisen ja koulunkäynnin tehostamiseksi, kertoo Oppivat Education Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Annika Karjalainen.

Skaalautuvalla Tekoäly oppimisen tukena -innovaatiolla voidaan rakentaa perusopetuksestamme entistä laadukkaampi ja tasa-arvoisempi kokonaisuus. Idea tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa mahdollisia oppimisen haasteita yksilöllisesti ja kuntouttaa niitä systemaattisesti pitkin oppilaan koulupolkua. Idea antaa tasavertaisemmat mahdollisuudet saada laadukasta ja riittävää oppimisen tukea paikkakuntakohtaisista opetusresursseista riippumatta. Oppimisen tuki siirtyy kaikkien oppilaiden saataville myös kotiin, riippumatta kodin resursseista.

– Erityispedagogiikan ammattilaisina näemme innovaation huutavan tarpeen, mutta voittomme on osoitus siitä, että myös kilpailun tuomaristo näki innovaatiomme tärkeänä osana tulevaisuuden koulutusta, toteaa Oppivat Education Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Pia Koivisto.

Seuraavaksi lähdemme kasvattamaan tiimiämme tekoälyasiantuntijoilla sekä haemme rahoitusta innovaation kehittämiseksi, jatkaa Annika Karjalainen.

Kilpailun tuomaristo korosti arvioinnissaan Tekoäly oppimisen tukena -innovaation ajankohtaisuutta sekä positiivisia vaikutuksia niin yksilöön kuin yhteiskuntaan. Idea erottuu olemassa olevista nostaen oppilaan keskiöön yksilöllisenä oppijana ja kehittyen oppilaan kanssa. Innovaatio on myös skaalattavissa ja hyödynnettävissä kansainvälisillä markkinoilla.

Lisätietoja:
Annika Karjalainen
toimitusjohtaja
Oppivat Education Oy
p. 045 650 0522

www.oppivat.fi