Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Uusi brändiprofessuuri vahvistaa yritysten brändiosaamista ja kilpailukykyä

Julkaistu 20.02.2019

Oulun yliopisto on päättänyt brändiprofessuurin perustamisesta ja varmistanut tähän liittyvän rahoituksen viisivuotiskaudelle 2019–2024. Professuuri vahvistaa yritysten brändeihin ja brändijohtamiseen liittyvää osaamista.

Professuurin perustamisen tavoitteena on edistää Suomen kilpailukykyä ja yritysten menestymisen mahdollisuuksia. Professuuri on tässä vaiheessa ainut laatuaan Suomessa.

”Brändiprofessuuri täydentää hyvin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun nykyistä opetustarjontaa ja sopii tutkimusprofiiliimme. Toivottavasti professuuri mahdollistaa myös syvemmän kansainvälisen tieteellisen yhteistyön”, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Mikko Puhakka toteaa.

Nyt perustettava professuuri tukee ja vakiinnuttaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa jo tehtävää bränditutkimusta. Tutkimus on keskittynyt alueen tarpeet huomioiden pk-yritysten brändäyksen haasteisiin erityisesti teknologiayrityksissä.

Professuuri sijoitetaan brändimarkkinoinnin alalle ja tarkemmin markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikköön.

”Tavoitteenamme on rakentaa rahoitukseen osallistuvien tahojen ja yliopiston välille yhteistyötä ja vahvistaa brändijohtamista kytkemällä yritysten osaamistarpeet sekä professuuriin kuuluva tutkimus- ja opetustyö. Tutkimuksen vahvistaminen tukee myös sitä, että yliopistosta valmistuvilla olisi yhä paremmat valmiudet brändin rakentamiseen ja kehittämiseen yrityksissä”, professori Pauliina Ulkuniemi kertoo.

Vuodesta 2011 lähtien Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta on valmistunut seitsemän brändimarkkinointia tarkastelevaa väitöstutkimusta, ja tutkimustuloksia on julkaistu lukuisissa kansainvälisissä tieteellisisissä aikakauslehdissä.

Professuurin perustamiseen tarvittava rahoitus saadaan Oulun yliopiston kauppatieteelliselle koulutusalalle ja suoraan professuuriin kohdennetuista lahjoitusvaroista. Lahjoittajina ovat Oulun kaupunki/BusinessOulu, Osuuskauppa Arina, Partnera Oy ja Oulun kauppakamari. Lisäksi muun muassa Liikesivistysrahasto, Marcus Wallenbergin säätiö ja Suomen Ekonomit ovat tukeneet kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta. Osa tästä lahjoituspääomasta ohjataan brändiprofessuurin perustamiseen.

Tehtävän täyttö on jo käynnistetty, ja haku suunnataan kotimaan lisäksi kansainväliselle tiedeyhteisölle. Brändiprofessuurin tehtäväkenttä määräytyy tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikutuksen ympärille. Tutkimus ja opetus kytketään vahvasti käytännön ja tieteellisen tiedon väliseen vuoropuheluun. Professuurin keskeiseksi painopisteeksi on määritelty koulutuksen ja tutkimuksen sekä yritysmaailman välisen kytköksen vahvistaminen.

Lisätietoja:

Brändiprofessuuri: professori Pauliina Ulkuniemi, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, p. 0294 482980, pauliina.ulkuniemi@oulu.fi
Lahjoitusvarat: yhteyspäällikkö Sakari Jussi-Pekka, Oulun yliopisto, p. 0294 484026, sakari.jussi-pekka@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Anna-Maria Hietapelto, Oulun yliopisto, p. 0294 484096, anna-maria.hietapelto@oulu.fi

Kuva: Mikko Törmänen