Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Työnhakijoille enemmän tukea - uudet lisätilat käyttöön huhtikuussa

Julkaistu 21.03.2022

Työnhakijoiden asiakaspalvelu uudistuu toukokuusta alkaen kaikissa työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa ja TE-toimistoissa. Työnhakijoita kohdataan aiempaa yksilöllisemmin ja henkilökohtaisemmin. Tämä vaikuttaa asiakkaan arkeen monella tavalla; kasvokkain tapaamiset omavalmentajan kanssa lisääntyvät, työnhakuvelvollisuus uudistuu ja karenssit lievenevät.

”Kun asiakas toukokuusta alkaen ilmoittautuu työnhakijaksi Oma asioinnissa, tehdään viiden päivän kuluessa alkukartoitus tilanteesta puhelimitse ja laitetaan työttömyysetuusasiat vireille. Samalla varataan aika alkuhaastatteluun kasvotusten. Tämän jälkeen asiakas ja hänelle nimetty omavalmentaja ovat yhteyksissä parin viikon välein ensimmäisen kolmen kuukauden ajan, kasvokkain tai puhelimitse”, selventää projektipäällikkö Marjo Pekkonen BusinessOulun työllisyyspalveluista.

Työnhakija saa tiivistä tukea heti työnhaun alussa. Säännöllisissä tapaamisissa työnhakijan ja omavalmentajan kesken suunnitellaan työnhakua ja sovitaan työllistymisen tueksi sopivia palveluja.

Uudet tilat käyttöön huhtikuussa

Uusi tapa palvella asiakkaita tuo mukanaan myös tarpeen lisätiloista.

”Kaikkia ajanvarauksella palveltavia työnhakijoita tavataan 11.4. alkaen Hallituskatu 36 A:n 5. kerroksessa. Juuri remontoituihin tiloihin on esteetön kulku. Ilman ajanvarausta voi edelleen asioida totuttuun tapaan BusinessAseman palveluneuvonnassa, Hallituskatu 36:n katutasossa. Sieltä saa yleistä neuvontaa ja ohjausta eteenpäin kaikissa työllisyyteen ja yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Palveluneuvontaan voi myös toimittaa esimerkiksi erilaisia työnhakuun liittyviä asiakirjoja”, selventää palvelupäällikkö Saila Lehto työllisyyspalveluista.

BusinessAsemalla järjestetään myös erilaisia työnhakua tukevia tilaisuuksia, tapahtumia ja infoja, joihin sekä työnhakijat että työnantajat ovat tervetulleita kohtaamaan.

Työnhakijalla on valintamahdollisuus

Jokaiselle työttömällä työnhakijalle laadittavassa työllistymissuunnitelmassa sovitaan haettavien työmahdollisuuksien määrästä yksilöllisesti.

”Jotta työttömän työnhakijan oikeus työttömyysturvaan jatkuisi, on hänen haettava pääsääntöisesti neljää työmahdollisuutta kuukauden aikana. Tästä voidaan poiketa muun muassa työkyvyttömyyden takia tai jos haettavia työmahdollisuuksia ei ole. Keneltäkään ei edellytetä sellaista, mihin hän ei kykene, selventää Pekkonen.”

Työnhakija valitsee itse, mitä työmahdollisuuksia hän hakee. Niiden tulee olla sellaisia, joihin työnhakija voi perustellusti olettaa voivansa työllistyä.

”Työnhakuvelvoitteen voi täyttää monella tavalla, esimerkiksi hakemalla vähintään kaksi viikkoa kestävää työtä tai yksilöityä työpaikkaa työtarjouksen perusteella. Myös CV-esittelyn tekeminen tai oman osaamisen markkinointi täyttävät työnhakuvelvoitteen. Vaihtoehtoja ovat lisäksi mm. työmahdollisuuksien etsiminen yrittäjänä sekä ilmoittautuminen vuokratyöyritykseen tai sijaisrekisteriin”, Pekkonen listaa.

Tällä hetkellä asiakkaan velvollisuus hakea kokoaikatyötä on tarkoittanut sekä omatoimista työnhakua että hakemista kaikkiin kunnan tai TE-toimiston osoittamiin työpaikkoihin. Toukokuusta alkaen omavalmentajan tekemät työtarjoukset ovat velvoittavia silloin, kun työnhaku on kestänyt kuusi kuukautta tai työnhakija ei ole hakenut neljää työpaikkaa kuukauden aikana.