Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Työllisyyskatsaus syyskuussa 2022: Työnhakijoiden palveluihin ohjautuminen ja niihin osallistumisen kasvu näkyvät aktivointiasteen hienona nousuna

Julkaistu 25.10.2022

Syyskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 3 269 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 10 962 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 303. Avoimia työpaikkoja oli 112 enemmän kuin elokuussa ja 429 vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 122 vähemmän kuin elokuussa ja 517 vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 11 vähemmän kuin elokuussa ja 343 vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 10,8 % (elokuussa 10,9 % ja vuotta aiemmin 11,5 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 28,4 % (elokuussa 26,8 % ja vuotta aiemmin 26,3 %).

”Aktivointiasteen noin kahden prosenttiyksikön hieno nousu edellisestä kuukaudesta ja vuoden takaisesta kertoo työnhakijoiden palveluihin ohjautumisen ja niihin osallistumisen kasvusta. Palveluissa oli syyskuun 2022 lopussa lähes 650 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Lukumääräisesti vuoden takaisesta kasvoi eniten työllistettynä ja valmennuksessa olevien määrä (kasvua noin 150–300 henkilöä). Palveluihin osallistujien kokonaismäärissä ollaan korkeammalla tasolla kuin kertaakaan vuoden aikana. On mielenkiintoista nähdä, jatkuuko palveluihin osallistuminen vielä kasvuaan ja tullaanko näkemään yli 30 %:n aktivointiasteen ylitys, pohtii BusinessOulun työllisyyspalvelujen tiedolla johtamisen asiantuntija Soja Ukkola.

Viime vuoden syyskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 308) laski 617 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 126) laski 407 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 251) laski 64 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Syyskuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 712 ja nuorisotyöttömyysaste oli 14,2 % (elokuussa 15,0 % ja vuotta aiemmin 13,4 %).

Oulun työllisyyskatsaus syyskuulta 2022 on julkaistu BusinessOulun sivuilla: https://www.businessoulu.com/fi/media/vaikuttavuus.html

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus-sivulta.