Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Työllisyyskatsaus lokakuussa 2023

Julkaistu 22.11.2023

Lokakuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 1 942 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 12 444 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 868. Avoimia työpaikkoja oli 407 vähemmän kuin syyskuussa ja 917 vähemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 50 enemmän kuin syyskuussa ja 1 618 enemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 118 enemmän kuin syyskuussa ja 489 enemmän kuin vuosi sitten lokakuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,1 % (syyskuussa 12,1 % ja vuotta aiemmin 10,6 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 26,6 % (syyskuussa 25,8 % ja vuotta aiemmin 29,7 %).
Viime vuoden lokakuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (5 032) nousi 845 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 456) nousi 342 henkilöllä viime vuoden lokakuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 387) nousi 144 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Lokakuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 894 ja nuorisotyöttömyysaste oli 15,4 % (syyskuussa 15,5 % ja vuotta aiemmin 14,2 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli lokakuussa 2 016 873 € (syyskuussa 1 986 814 € ja vuotta aiemmin 1 785 448 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli lokakuussa 4 086 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 440. Syyskuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 030, joista yli 1000-päiväisiä 2 396. Vuoden 2022 lokakuussa yli 300-päiväisiä oli 3 922, joista yli 1000-päiväisiä 2 337.

Oulun työllisyyskatsaus lokakuulta 2023 on julkaistu BusinessOulun sivuilla: https://www.businessoulu.com/fi/media/vaikuttavuus.html

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 1 618 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 489 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste nousi 1,5 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys nousi 1,2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 845 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 3,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 917 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 231 000 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 164 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Marraskuun tilastot julkaistaan 22.12.2023.