Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Työelämäluotseja haetaan mukaan koulu-yritysyhteistyöhön

Julkaistu 28.05.2013

Sivistys- ja kulttuuripalvelut hakee yrittäjiä ja yritysten työntekijöitä mukaan koulu-yritysyhteistyöhön. Yhteistyön tavoitteena on lasten ja nuorten yrittäjyys- ja työelämätietämyksen kasvattaminen.

Yrittäjyyskasvatuksen verkkosivuille kootaan parhaillaan Työelämäluotsi-verkostoa, jota kautta opettajat, opinto-ohjaajat ja nuoriso-ohjaajat voivat etsiä sopivaa henkilöä yhteistyöhön. Yhteyshenkilö voi toimia myös Taloudellisen tiedotustoimiston Asiantuntijaverkostossa, jolloin oppituntivierailuja toteutetaan vain etäyhteyden kautta. Yhteistyötä tehdään aina Työelämäluotsin ja asiantuntijan aikataulujen ja resurssien puitteissa.

Työelämäluotsit kertovat lapsille ja nuorille omasta työstään, työpaikastaan sekä ura- ja opiskelupolustaan. He voivat pyytää oppilaita vierailulle yritykseen tai antaa vinkkejä oppilaiden omiin projekteihin tai yrityksiin. Yritys voi tehdä yhteistyötä myös tarjoamalla työelämääntutustumispaikkaa (TET) oppilaille.

Toivomme saavamme yhteistyöhön mukaan myös ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, jolloin oppitunnilla voitaisiin keskustella eri kielten rooleista jatko-opinnoissa ja työelämässä. Oppilaat tekevät tärkeitä kielivalintoja jo alaluokilla.

Lisätietoja www-osoitteesta: http://www.ouka.fi/oulu/yrittajyyskasvatus

Sivistys- ja kulttuuripalveluista: suunnittelija Minna Hellsten, minna.hellsten@ouka.fi, p. 044 703 9042.