Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Tuotetestauspalvelua yrityksille ja tutkimuslaitoksille

Julkaistu 11.06.2012

Teknologiaterveyskeskus Oulu tarjoaa yrityksille ja tutkimuslaitoksille TTKaakkuri tuotetestauspalvelua. Palvelun avulla voidaan merkittävästi parantaa tuotteiden toimivuutta käytännön hoitotilanteissa. Tuotetestaus aidossa terveydenhuollon ympäristössä antaa tuotteen kehittäjälle paljon mahdollisuuksia kokeilla ja testata verrattuna simuloituun testiympäristöön. Palvelussa testaajina toimivat terveydenhoitoalan ammattilaiset aidossa terveydenhuoltoympäristössä. Myös asiakkaat osallistuvat testaukseen mahdollisuuksien mukaan. Palvelu edistää terveysteknologiatuotteiden käyttäjäystävällisyyttä.

Testausprosessin päätteeksi testattavasta tuotteesta tai palvelusta laaditaan yritykselle testausraportti. Testausraportti, joka sisältää testausprosessin aikana tehdyt löydökset, kehitysideat sekä jatkotoimenpiteet, käydään läpi yhdessä tuotteen kehittäjän kanssa.

Katso lisää: http://ouka.fi/ttkaakkuri/

Tervetuloa keskustelemaan!