Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Tulevaisuuden talot ja tilat - rakentaminen ja asuminen

Julkaistu 10.12.2014

Kaupungit pilottialustoina ja innovaatioiden jalkauttajina – Oulussa INKA-työpaja 11. -12.12.2014

Tulevaisuuden talot ja tilat ovat pohdinnassa 11. - 12.12.2014 Oulussa järjestettävässä seminaarissa. Tapahtuman paikkana on hotelli-ravintola Lasaretti. Osanottajat ovat kaupunkien ja yritysten edustajia Turusta, Tampereelta, Jyväskylästä, Vaasasta, Porvoosta, Porista ja Oulusta.

Seminaarissa tarkastellaan kaavoituksen, tontinluovutuksen ja rakentamisen haasteita sekä mahdollisuuksia, kun kaupunkeihin perustetaan tulevaisuuden talojen ja tilojen pilottialustoja. Millaisia kehittämistarpeita liittyy taloihin, tiloihin ja rakentamiseen? Millaisia ovat tulevaisuuden energiantuotantomahdollisuudet? Kuinka innovaatioita voidaan hyödyntää kaavoituksessa, tontinluovutuksessa, rakennusten ohjauksessa sekä asumisen palveluissa? Kuinka julkinen sektori ja yritykset voivat toimia yhteistyössä innovaatioiden jalkauttamisessa käytäntöön ja näin luoda uusia työpaikkoja ja tuotteita kotimaahan ja vientiin?

Tapahtumassa esitellään esimerkkitapauksia osallistujakaupungeista. Oulusta esittelyssä ovat Karjasillan koulun alue sekä Hiukkavaaran asuinalue. Konkreettisena pilottialueena on rakenteilla oleva Hiukkavaaran Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia –alue, jonka toteutuksesta vastaa rakennusvalvonta ja hankerahoituksesta Oulun kaupunki ja Tekes. Perjantaina esitellään tarkemmin em. pilottialueen rakentamisvaihe. Yritysten näkökulmaa esittelee TA-rakennuttajat. Esitelmien jälkeen vieraillaan rakenteilla olevalla pilottialueella, http://www.tulevaisuudentalot.fi/.

Tapahtuma on osa työ- ja elinkeinoministeriön Innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelmaa, jossa Suomen merkittävimmät kaupunkikeskukset kehittävät yhdessä uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa mahdollistavaa toimintaympäristöä. Innovatiiviset kaupungit ohjelmaa toteutetaan vuosina 2014 - 2020. Nyt järjestettävä seminaari kuuluu Innovatiiviset kaupungit -ohjelman älykäs kaupunki teemaan.

Lisätietoja:
Pekka Seppälä, etunimi.sukunimi@ouka.fi, puh. 044 703 2721
Sari Matinheikki, etunimi.sukunimi@ouka.fi, puh. 044 703 2014
Pirjo Koskiniemi, etunimi.sukunimi@businessoulu.com, puh. 040 592 5375