Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Tuhannet nuoret tutustuivat rakennusalaan

Julkaistu 19.04.2024

Oulun kaupunki järjesti jo kolmannen kerran maailman suurimman virtuaalisen yritysvierailupäivän. Päivä toteutettiin yhdessä useiden rakennusalan yritysten sekä alan oppilaitosten kanssa. Rakennusalan yritysvierailuun osallistui 6 500 lasta, nuorta ja aikuista Inarista Helsinkiin.

Vierailuilla eri yrityksissä nousi esille se, miten rakennusalalla eri tehtävissä toimivat ihmiset jättävät kädenjälkensä konkreettisesti ihmisen elinympäristöön. He vaikuttavat yhteiskunnassa rakennetun ympäristön kautta niin yksittäisen ihmisen elämän laatuun kuin globaaliin ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Lukuisat rakennusalan tehtävät aina suunnittelusta rakentamiseen, rakennusten ylläpitoon ja korjausrakentamiseen tulivat tutuiksi.

– Mielestäni on merkityksellistä, että pystymme avaamaan tällä konseptilla uusia näkökulmia nuorille. Hyvin erilaiset ammattinimikkeet avautuvat ja pystymme kertomaan, mitä niiden takana on ja mitä kaikkea työ sisältää. Toivon nuorille erityisesti rohkeutta tavoitella unelmia ja toivon, että kukaan ei ajattelisi yhden yksittäisen asian, kuten piirustustaito, perusteella että minusta ei ole esimerkiksi arkkitehdiksi, sanoi Heidi Rytkönen UKI Arkkitehdeiltä.

Rakennusalan myytit murtuivat

Usein rakennusala ymmärretään varsin perinteisenä alana, missä puu, betoni ja perustekniikat ovat keskiössä. Todellisuudessa ala on olennaisesti muutakin ja muuttunut merkittävästi. Mukaan on tullut digitalisaatio, ympäristö- ja energia-arvot eikä alalla ole enää miesten ja naisten töitä, vaan molempia löytyy vaikuttamassa erilaisissa tehtävissä, mainitsi Juha Mäntynen Rakennusteollisuus ry:stä.

Tamara Louis Uki Arkkitehdeiltä toi esille, että rakennusala on muutakin kuin ruumiillista työtä. On tutkimusta, teknologiaa, suunnittelua ja projektinhallintaa.

Rakennusalalla tarvitaan useita taitoja kuten hahmottaminen, matemaattiset taidot, kädentaidot ja silti tärkeimmäksi taidoksi nousi päivän aikana esille yhteistyö- ja tiimitaidot. Rakennusalan kokonaisuudet suunnitellaan ja ne rakentuvat useiden erilaisten osaajien tiimityönä.

Rakennusalalle tiet avaavaa koulutusta löytyy eri opetusasteilta laajasti. Koulutusvaihtoehdot ovat monipuolisia ja Oulusta löytyy myös maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen rakennusterveysasiantuntijan koulutus Oulun yliopistosta.

– Alalle kannattaa mielestäni kouluttautua juuri nyt rakennusalan ollessa taantumassa. Näen alan tulevaisuuden valoisana, ja mukaan tulee yhtä enemmän digitalisaatiota ja tekoälyä, totesi Eero Alavesa, joka opiskelee rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa Oulun yliopistolla.

”Mahdollisuuksia tulevaisuuden rakentajille”

Vierailu sai palautetta laadukkaasta ja kivasta toteutuksesta, monipuolisuudesta, eri ammattien avaamisesta sekä ammatillisista kehitysmahdollisuuksista alalla. Olipa palautteen antaja sitten opettaja tai alalla jo toiminut henkilö, oltiin yhtä mieltä siitä, että alaa onnistuttiin avaamaan monipuolisesti ja tapahtuman aikana oppi uutta.

Tapahtuman juonto oli luontevaa ja tapahtuman juontaja Hanna Palmroos BusinessOulusta sai palautetta erityisesti sympaattisesta esiintymistavastaan.

– Rakennusala on ollut paljon uutisissa viimeisen vuoden aikana asuntorakentamisen taantuman vuoksi. Siksi oli hienoa saada rakennusalaa positiivisesti esiin nuorille ihmisille. Toivon, että tapahtuma herätti nuorissa mielenkiinnon alaamme kohtaan ja että he hakeutuvat rakennusalan opintoihin ja ammatteihin, kertoi Elina Yli-Luukko Pohjois-Suomen Rakennusklusterista.

– Tilaisuudessa saatiin kattavasti avattua rakennusalan mahdollisuuksia tulevaisuuden rakentajille. Tapahtuma mahdollisti onnistuneesti laajan näkyvyyden myös alan yrityksille ja Oulun kaupungille, lisäsi Juha Mäntynen Rakennusteollisuus ry:stä.

Vastaavanlaisia toteutuksia toivottiin palautteissa muillekin aloille. Maailman suurin virtuaalinen yritysvierailu tulee jälleen keväällä 2025 – mutta mihin alaan tuolloin päädytään? Se selviää myöhemmin. Ensimmäisessä maailman suurimmassa vierailtiin virtuaalisesti Nokian Oulun-yksikössä. Viime vuonna kohteena oli puolestaan matkailu- ja ravintola-ala.

Oulun kaupungin Työn Taitajat kiittää lämpimästi yhteistyöstä koko tapahtuman työryhmää ja tapahtuman onnistumiseen vaikuttaneita tahoja ja ihmisiä.

  • Skanska, NCC, YIT, Lapti, VRJ, A-Insinöörit, UKI Arkkitehdit, Sweco
  • Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, OSAO koulutuskuntayhtymä
  • NTRNZ Media Oy
  • Saha Prod Oy
  • OSAO:n media-alan opiskelijoiden NY-yritykset
  • Rakennusteollisuus ry
  • Infra ry
  • Pohjois-Suomen Rakennusklusteri
  • PSOAS

Lisätietoja antavat:

Tiina Haapaniemi
asiantuntija, BusinessOulu, Oulun kaupunki
050 302 3196 / tiina.haapaniemi@businessoulu.com

Ville Saviluoto
kehittäjäopettaja, yrittäjyyskasvatus ja työelämätaidot
040 351 1900 / ville.saviluoto@ouka.fi