Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

TeollisuusForum tehostaisi ICT-taitojen hyödyntämistä teollisuudessa

Julkaistu 20.02.2013

Suomessa on yhä työtä teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseksi ICT-välineiden avulla. BusinessOulu on käynnistänyt TeollisuusForum-yhteistyön, jonka eräänä tavoitteena on löytää hyötyjä teollisuuden tarpeiden ja ICT-alan tarjoamen mahdollisuuksien yhdistämisestä.

TeollisuusForumin kevään seminaarisarjan ensimmäisessä osassa pureudutaan metalliteollisuuteen. Jatkossa sarja täydentyy myös muiden teollisuuden alatoimialojen osalta. Tarkasteluun otetaan kaivos- ja kaivannaisala, puurakentaminen, infrarakentaminen, sekä logistiikka- ja energia-alat.

Suomalainen metalliteollisuus on haasteellisessa taitekohdassa. Globalisaatio ja kehittyvien talouksien investoinnit luovat radikaaleja hinta- ja muutospaineita kotimaiseen metallialan pk-yrityskenttään. Työn tuottavuus Suomessa on säilynyt lähes ennallaan 15 vuotta, joka pakottaa metallitoimialan yrityksiä uudistumaan. ICT:n tehokkaampi hyödyntäminen ja tuotannon tehostaminen ovat tuotannollisten investointien ohella keskeinen osa yritysten uudistumista.

BusinessOulu haastaa Pohjois-Suomen metalliyritykset vastaamaan globaaleihin haasteisiin

TeollisuusForum-hanke yhdistää teollisuuden ja ICT-alan toimijat. Hanketta varten on tehty selvitystyö, jonka avulla on muodostettu metalliteollisuuden tilannekuva EU-alueella. Selvitystyössä on analysoitu toimialan kehitystä, käytössä olevien ICT-työkalujen kehityskohteita, sekä kehittämisasenteita yritysten liiketoiminnan uudistamisessa.

Metallin pk-yrityksen suurin haaste on kansainvälinen hintakilpailukyky. 82 prosenttia metalliteollisuuden yrityksistä käyttää jo (tai etsii) kumppaneita edullisemman kustannustason alueilta. Hankkeella pyritään vastaamaan kysymyksiin, miten pk-yritys kykenee siirtymään kansainväliseen toimintaan, mikä on ICT:n merkitys tässä muutoksessa ja millaisia työkaluja tämä muutos tarvitsee.

Työpajoista tietoa ja apua

TeollisuusFoorumiin osallistuville yrityksille tarjotaan seminaarien yhteydessä mahdollisuus konsultaatioon ja kahdenvälisiin keskusteluihin eri ICT-palveluntarjoajien kanssa. Näissä maksuttomissa työpajoissa yritykset voivat kuvailla tarpeitaan suoraan eri palveluntarjoajille. Tavoitteena on käynnistää yrityksissä ICT-strategiatyö ja tarvittaessa kehittää konkreettisia uusia sovellutuksia. Työpajat voidaan valita osallistuvien yritysten toiveiden mukaisesti. Teemoja voivat olla esimerkiksi ERP, tuotannonohjaus, langattomat ratkaisut, logistiikka, jäljitettävyys, mobilisointi, palvelimet, virtualisointi jne..

Seminaareihin kutsutaan alustajiksi teollisuuden huippuosaajia. Avoimet ja maksuttomat seminaarit ja työpajat järjestetään 29.5.2013 ja 16.10.2013 Oulussa.

Lisätietoja:

Program Manager Mikko Ahokas, BusinessOulu, 040 5025249 mikko.ahokas@businessoulu.com