Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

TEM: Osaamiskeskusohjelma laajenee ja ohjelman toteutusta tehostetaan

Julkaistu 16.12.2010

Työ- ja elinkeinoministeriö

Osaamiskeskusohjelma laajenee ja ohjelman toteutusta tehostetaan

Valtioneuvosto hyväksyi osaamiskeskusohjelman loppukauden suuntaviivat ja alueelliset toteuttajat vuosille 2011–2013.

Osaamiskeskusohjelmaan on nimetty 13 osaamisklusteria, jotka toimivat kansallisina kehitysalustoina valituilla teknologia- toimi- tai sovellussaloilla. Osaamisklusterien toteutukseen osallistuu loppukaudella kaikkiaan 22 alueellista osaamiskeskusta.

Ohjelman toiminta laajenee alueellisesti kuudessa osaamisklusterissa. Digitaaliset sisällöt – osaamisklusteriin hyväksyttiin Vaasa, Elintarvikekehityksen osaamisklusteriin Hämeen osaamiskeskus, Jokapaikan tietotekniikka osaamisklusteriin Varsinais-Suomen osaamiskeskus sekä Porvoo osana Uudenmaan osaamiskeskusta, Energiaklusteriin hyväksyttiin Varkaus ja Kaakkois-Suomen osaamiskeskus, Matkailu ja elämystuotannon osaamisklusteriin Jyväskylä ja Nanoteknologian osaamisklusteriin Varsinais-Suomen osaamiskeskus.

Ohjelman toiminta-ajatuksena on luoda uutta liiketoimintaa sekä edistää t&k-investointeja osaamiskeskuspaikkakunnille hyödyntämällä korkeatasoista osaamista alueellisten vahvuuksien pohjalta.

Strategisilla valinnoilla parempaa alueellista ja kansallista vaikuttavuutta

Paremman alueellisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi, ohjelman toimintaa suunnataan kolmelle painopistealueelle: vetovoimaisten innovaatioympäristöjen vahvistamiseen, yritysten liiketoiminnan uudistamiseen sekä kasvuhakuisen ja kansainvälistyvän liiketoiminnan edellytysten parantamiseen.

Alueiden välistä yhteistyötä kohdennetaan loppukaudella kansainvälisten verkostojen luomiseen, käyttäjälähtöisyyden ja liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen sekä osaamisalojen rajapinnoille syntyvien uusien yrityslähtöisten kärkihankkeiden luomiseen. Ohjelman määrälliset vaikuttavuustavoitteet kansallisella tasolla on asetettu ohjelma-asiakirjassa. Tavoitteena on aktivoida vuosittain vähintään 8000 yritystä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan hyödyntämiseen sekä vaikuttaa välillisesti 7000 uuden työpaikan ja 700 uuden yrityksen syntymiseen vuoteen 2013 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoima osaamiskeskusohjelma (2007–2013) on alueiden kehittämisestä annetun lain 29.12.2009/1651 24 §:n mukainen valtioneuvoston erityisohjelma, jonka tavoitteena on parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa osaamista vaativan yritys- ja tutkimustoiminnan sijoittumisen ja kehittämisen edellytyksiä. Lisäksi ohjelmalla tuetaan alueellista erikoistumista ja työnjakoa osaamiskeskusten välillä. Osaamiskeskusohjelman ohjauksesta ja alueellisen rahoituksen jakamisen valmistelusta vastaa professori Yrjö Neuvon puheenjohdolla toimiva kansallinen osaamiskeskustyöryhmä. Ohjelman verkkosivut ovat osoitteessa www.oske.net

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti, TEM, puh. 010 606 3548