Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Tarjolla tulevaisuuden tutkimusta yrityksille ja yhteisöille

Julkaistu 21.11.2018

Oulun kauppakorkeakoulussa tohtorikoulutettavana oleva Sara Moqaddamerad kutsuu yrityksiä ja yhteisöjä tekemään tulevaisuuden tutkimusta lähtien heidän omista kehitystarpeistaan.

Tarjolla on tulevaisuuden tutkimusmenetelmillä toteutettuja ½–2 päivän työskentelyjaksoja, joissa etsitään tavoitteellisesti skenaarioita hyödyntäen mahdollisia ja toivottuja tulevaisuuden kehityskulkuja. Tämän jälkeen tunnistetaan niihin liittyviä liiketoiminnan (tai muun toiminnan) kehitystarpeita ja laaditaan alustava suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi.

Toteutettuja tulevaisuuden tutkimuksen työpajoja käytetään osana Saran väitöskirjatyötä huomioiden yrityksen tai yhteisön toimintaan liittyvät luottamukselliset ja salassa pidettävät asiat. Työpajat pidetään englannin kielellä.

Oheisesta linkistä löytyy kuvaus Sarasta yhteystietoineen ja hänen tulevaisuuden tutkimuksen palveluistaan:
https://www.businessoulu.com/media/tiedostot/strategic-foresight.pdf