Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Syyskuun työllisyyskatsaus

Julkaistu 24.10.2023

Syyskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 2 349 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 12 394 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 750. Avoimia työpaikkoja oli 49 enemmän kuin elokuussa ja 920 vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 52 vähemmän kuin elokuussa ja 1 432 enemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 100 enemmän kuin elokuussa ja 447 enemmän kuin vuosi sitten syyskuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,1 % (elokuussa 12,1 % ja vuotta aiemmin 10,8 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 25,8 % (elokuussa 24,6 % ja vuotta aiemmin 28,3 %).

Viime vuoden syyskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (5 009) nousi 701 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 412) nousi 286 henkilöllä viime vuoden syyskuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 395) nousi 144 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Syyskuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 906 ja nuorisotyöttömyysaste oli 15,5 % (elokuussa 16,1 % ja vuotta aiemmin 14,2 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli syyskuussa 1 986 814 € (elokuussa 2 267 131 € ja vuotta aiemmin 1 910 111 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli syyskuussa 4 030 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 396. Elokuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 242, joista yli 1000-päiväisiä 2 480. Vuoden 2022 syyskuussa yli 300-päiväisiä oli 4 073, joista yli 1000-päiväisiä 2 380.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 1 432 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 447 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste nousi 1,3 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys nousi 1,3 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 701 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 2,5 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 920 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 77 000 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 43 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Oulun työllisyyskatsaus syyskuulta 2023 on julkaistu BusinessOulun sivuilla: https://www.businessoulu.com/fi/media/vaikuttavuus.html

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.